1299/2023. (VII. 19.) Korm. határozat

a Chiphordozó kerámialapka K+F+I projekt 1. fázisának kormányzati támogatásáról

A Kormány

1. egyetért a "Chiphordozó kerámialapka K+F+I projekt 1. fázis" (a továbbiakban: Projekt) megvalósításával és annak legfeljebb 1 000 000 000 forint összegű vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásával;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a gazdaságfejlesztési miniszter kezdeményezése alapján gondoskodjon a Projekt finanszírozása érdekében legfeljebb 1 000 500 000 forint biztosításáról a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XXIII. Gazdaságfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságfejlesztési feladatok alcím, 5. Iparfejlesztési programok jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

gazdaságfejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a gazdaságfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Projekt megvalósítása érdekében az 1. pontban meghatározott összegben támogatási jogviszony létrehozásáról a Projektet megvalósító konzorciumot vezető Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal;

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter

Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

4. felhívja a gazdaságfejlesztési minisztert, hogy a honvédelmi miniszter bevonásával a Projekt eredményei alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Projekt következő fázisaihoz, valamint az ország félvezetőgyártási képességfejlesztéséhez szükséges esetleges további feladatokról, bemutatva azok felelőseit, forrásigényét, ütemezését és az európai uniós forrásbevonás lehetőségét.

Felelős: gazdaságfejlesztési miniszter

honvédelmi miniszter

Határidő: a Projekt zárását követő harmadik hónap vége

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére