Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31992D0160[1]

A Bizottság határozata (1992. március 5.) a lófélék behozatala céljából egyes harmadik országok régiókba sorolásáról

A Bizottság határozata

(1992. március 5.)

a lófélék behozatala céljából egyes harmadik országok régiókba sorolásáról

(92/160/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 91/496/EGK irányelvvel [1] módosított, a lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 90/426/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 13. cikkének (2) bekezdésére,

mivel a legutóbb a 92/14/EGK bizottsági határozattal [3] módosított 79/542/EGK tanácsi határozat [4] jegyzéket állított össze azon harmadik országokról, amelyekből a tagállamok szarvasmarhafélék, sertés, lófélék és friss hús - beleértve a húsipari termékeket is - behozatalát engedélyezik;

mivel a tagállamok által lófélék behozatalára feljogosított harmadik országok egészségügyi helyzetét szükséges figyelembe venni;

mivel ennek alapján helyénvaló az, hogy az egyes harmadik országokból a tagállamok felé irányuló ilyen behozatal csak a terület egy vagy több részéről engedélyezett;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok lófélék behozatalát harmadik országok területeinek a határozat mellékletében felsorolt részeiből engedélyezik.

2. cikk

A 79/542/EGK tanácsi határozat a következőképpen módosul:

1. Az e határozat mellékletében felsorolt országokat az 1. cikk (3) bekezdésének c) pontjából el kell hagyni.

2. A lófélék külön oszlopának (1) lábjegyzetét az e határozat mellékletében szereplő országok tekintetében el kell hagyni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1992. március 5-én.

a Bizottság részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 268., 1991.9.24., 56. o.

[2] HL L 224., 1990.8.18., 42. o.

[3] HL L 8., 1992.1.14., 12. o.

[4] HL L 146., 1979.6.14., 15. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Harmadik országok azon részei, amelyekből a tagállamok a lófélék behozatalát engedélyezik (a 90/426/EGK irányelv 13. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában)

Brazília

Államok: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Rondónia, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará et Maranão.

Costa Rica [1]

San José térsége.

Kolumbia [2]

Bogota térsége.

Egyiptom [3]

Kairó térsége.

Ecuador [4]

Quito térsége.

Peru [5]

Lima térsége.

Törökország [6]

Ankara, Edirne, Isztambul, Izmir, Kirklareli és Tekirdag tartomány.

Venezuela [7]

Caracas térsége.

[1] Törzskönyvezett lovaknak közösségi területre csak azt követő ismételt behozatala engedélyezett, hogy azokat időlegesen vitték ki e területre.

[2] Törzskönyvezett lovaknak közösségi területre csak azt követő ismételt behozatala engedélyezett, hogy azokat időlegesen vitték ki e területre.

[3] Törzskönyvezett lovaknak közösségi területre csak azt követő ismételt behozatala engedélyezett, hogy azokat időlegesen vitték ki e területre.

[4] Törzskönyvezett lovaknak közösségi területre csak azt követő ismételt behozatala engedélyezett, hogy azokat időlegesen vitték ki e területre.

[5] Törzskönyvezett lovaknak közösségi területre csak azt követő ismételt behozatala engedélyezett, hogy azokat időlegesen vitték ki e területre.

[6] Törzskönyvezett lovaknak közösségi területre csak azt követő ismételt behozatala, hogy azokat időlegesen vitték ki e területre, illetve időleges beléptetése engedélyezett.

[7] Törzskönyvezett lovaknak közösségi területre csak azt követő ismételt behozatala engedélyezett, hogy azokat időlegesen vitték ki e területre.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992D0160 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992D0160&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék