Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32003D0429[1]

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2003. május 19.) a pénzügyi terv bővítés miatti kiigazításáról

Az Európai Parlament és a Tanács határozata

(2003. május 19.)

a pénzügyi terv bővítés miatti kiigazításáról

(2003/429/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodásra [1] és különösen annak 25. pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

a Szerződés 272. cikke (9) bekezdésének ötödik albekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A (15 tagú) Európai Unióra vonatkozó pénzügyi tervet, amelyről az 1999. május 6-i intézményközi megállapodásban az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság állapodott meg, ki kell igazítani, hogy a 25 tagúra bővülő Európai Unió helyzetét a 2004-2006 közötti időszakra - 1999-es árakon - figyelembe vegye.

(2) Az Európai Tanács 2002. december 12-13-án Koppenhágában jóváhagyta azon tárgyalások eredményeit, amelyek során meghatározták a 10 új tagállam 2004-es csatlakozásából eredő kiadási szükségleteket.

(3) Világosan megerősítették, hogy a Törökországnak nyújtandó előcsatlakozási pénzügyi támogatást 2004-től az előcsatlakozási tételből kell finanszírozni.

(4) Figyelembe kell venni a jelenlegi pénzügyi keret érvényességének időtartama alatt esetlegesen megvalósuló ciprusi politikai megegyezés pénzügyi tervet érintő kihatásait.

(5) Az 1999. május 6-i intézményközi megállapodás 25. pontjának második albekezdésével összhangban, az e kiigazítással érintett tételek változásai nem haladhatják meg az e megállapodás II. mellékletében szereplő indikatív pénzügyi keretben megjelölt összegeket,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2004-2006. közötti időszakban az 1999. május 6-i intézményközi megállapodás I. mellékletében szereplő pénzügyi terv 1., 2., 3. és 5. tételének kötelezettségvállalásaira vonatkozó előirányzatok éves felső határértékét a 10 új tagállam csatlakozásából eredő megfelelő kiadási szükségletekkel növelni kell.

A 7. tétel felső határértéke magában foglalja Törökország előcsatlakozási támogatásának előirányzatait. A 7. tétel címe "Előcsatlakozási stratégia" elnevezésre módosul.

Az Európai Tanács által Koppenhágában elfogadott költségvetési kompenzáció számára új, 8. tételt kell létrehozni.

2. cikk

(1) Következésképpen az 1999. május 6-i intézményközi megállapodás I. melléklete helyébe a 25 tagú Európai Uniónak az 1a. táblázatban 1999-es árakon bemutatott kiigazított pénzügyi terve lép (a ciprusi politikai megegyezés költségvetési kihatásai nélkül).

Amennyiben Cipruson a politikai megegyezés létrejön, úgy a 25 tagú Európai Uniónak az 1b. táblázatban 1999-es árakon bemutatott kiigazított pénzügyi tervét kell alkalmazni.

Ennek megfelelően, az 1999. május 6-i intézményközi megállapodás II. melléklete érvényét veszíti.

(2) A 2004-re vonatkozó technikai kiigazításból adódó megfelelő pénzügyi tervet, a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) és az árak változásaival összhangban, az e határozathoz csatolt 2a. és a 2b. táblázat mutatja be.

Kelt Brüsszelben, 2003. május 19-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

G. Papandreou

[1] HL C 172., 1999.6.18., 1. o.

[2] A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

[3] Az Európai Parlament 2003. április 9-i határozata és a Tanács 2003. április 14-i határozata.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1 a. táblázat: A bővítés (EU-25) miatt kiigazított pénzügyi terv 1999-es árakon

(millió euro) |

Kötelezettségvállalási előirányzatok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

1.MEZŐGAZDASÁG | 40920 | 42800 | 43900 | 43770 | 44657 | 45677 | 45807 |

1. a)Közös agrárpolitika | 36620 | 38480 | 39570 | 39430 | 38737 | 39602 | 39612 |

1. b)Vidékfejlesztés | 4300 | 4320 | 4330 | 4340 | 5920 | 6075 | 6195 |

2.STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 32045 | 31455 | 30865 | 30285 | 35665 | 36502 | 37940 |

Strukturális alapok | 29430 | 28840 | 28250 | 27670 | 30533 | 31835 | 32608 |

Kohéziós alap | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 5132 | 4667 | 5332 |

3.BELSŐ POLITIKÁK | 5930 | 6040 | 6150 | 6260 | 7877 | 8098 | 8212 |

4.KÜLSŐ FELLÉPÉSEK | 4550 | 4560 | 4570 | 4580 | 4590 | 4600 | 4610 |

5.IGAZGATÁS | 4560 | 4600 | 4700 | 4800 | 5403 | 5558 | 5712 |

6.TARTALÉKOK | 900 | 900 | 650 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Monetáris tartalékok | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gyorssegélytartalék | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Hitelgarancia-tartalék | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

7.ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁS | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |

Mezőgazdaság | 520 | 520 | 520 | 520 | | | |

Előcsatlakozási strukturális intézkedések | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | | | |

Phare (tagjelölt országok) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | | | |

8.KOMPENZÁCIÓ | | | | | 1273 | 1173 | 940 |

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT | 92025 | 93475 | 93955 | 93215 | 102985 | 105128 | 106741 |

ÖSSZES KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZAT | 89600 | 91110 | 94220 | 94880 | 100800 | 101600 | 103840 |

A kifizetési előirányzatok felső határértéke a GNI %-ában (ESA 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,10 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |

Tartalék az előre nem látott kiadásokra | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |

A saját források felső határértéke | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

(millió euro) |

Kötelezettségvállalási előirányzatok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

1.MEZŐGAZDASÁG | 40920 | 42800 | 43900 | 43770 | 44650 | 45675 | 45805 |

1. a)Közös agrárpolitika | 36620 | 38480 | 39570 | 39430 | 38740 | 39611 | 39622 |

1. b)Vidékfejlesztés | 4300 | 4320 | 4330 | 4340 | 5910 | 6064 | 6183 |

2.STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 32045 | 31455 | 30865 | 30285 | 35718 | 36579 | 38052 |

Strukturális alapok | 29430 | 28840 | 28250 | 27670 | 30571 | 31899 | 32703 |

Kohéziós alap | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 5147 | 4680 | 5349 |

3.BELSŐ POLITIKÁK | 5930 | 6040 | 6150 | 6260 | 7891 | 8112 | 8226 |

4.KÜLSŐ FELLÉPÉSEK | 4550 | 4560 | 4570 | 4580 | 4590 | 4600 | 4610 |

5.IGAZGATÁS | 4560 | 4600 | 4700 | 4800 | 5403 | 5558 | 5712 |

6.TARTALÉKOK | 900 | 900 | 650 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Monetáris tartalékok | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gyorssegélytartalék | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Hitelgarancia-tartalék | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

7.ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁS | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |

Mezőgazdaság | 520 | 520 | 520 | 520 | | | |

Előcsatlakozási strukturális intézkedések | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | | | |

Phare (tagjelölt országok) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | | | |

8.KOMPENZÁCIÓ | | | | | 1273 | 1173 | 940 |

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT | 92025 | 93475 | 93955 | 93215 | 103045 | 105218 | 106865 |

ÖSSZES KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZAT | 89600 | 91110 | 94220 | 94880 | 100800 | 101600 | 103840 |

A kifizetési előirányzatok felső határértéke a GNI %-ában (ESA 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,10 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |

Tartalék az előre nem látott kiadásokra | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |

A saját források felső határértéke | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

(millió euro) |

Kötelezettségvállalási előirányzatok | Folyó áron | 2004-es árakon |

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

1.MEZŐGAZDASÁG | 41738 | 44530 | 46587 | 47378 | 49305 | 50431 | 50575 |

1. a)Közös agrárpolitika | 37352 | 40035 | 41992 | 42680 | 42769 | 43724 | 43735 |

1. b)Vidékfejlesztés | 4386 | 4495 | 4595 | 4698 | 6536 | 6707 | 6840 |

2.STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 32678 | 32720 | 33638 | 33968 | 41035 | 41685 | 42932 |

Strukturális alapok | 30019 | 30005 | 30849 | 31129 | 35353 | 36517 | 37028 |

Kohéziós alap | 2659 | 2715 | 2789 | 2839 | 5682 | 5168 | 5904 |

3.BELSŐ POLITIKÁK | 6031 | 6272 | 6558 | 6796 | 8722 | 8967 | 9093 |

4.KÜLSŐ FELLÉPÉSEK | 4627 | 4735 | 4873 | 4972 | 5082 | 5093 | 5104 |

5.IGAZGATÁS | 4638 | 4776 | 5012 | 5211 | 5983 | 6154 | 6325 |

6.TARTALÉKOK | 906 | 916 | 676 | 434 | 442 | 442 | 442 |

Monetáris tartalékok | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gyorssegélytartalék | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |

Hitelgarancia-tartalék | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |

7.ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁS | 3174 | 3240 | 3328 | 3386 | 3455 | 3455 | 3455 |

Mezőgazdaság | 529 | 540 | 555 | 564 | | | |

Előcsatlakozási strukturális intézkedések | 1058 | 1080 | 1109 | 1129 | | | |

Phare (tagjelölt országok) | 1587 | 1620 | 1664 | 1693 | | | |

8.KOMPENZÁCIÓ | | | | | 1410 | 1299 | 1041 |

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT | 93792 | 97189 | 100672 | 102145 | 115434 | 117526 | 118967 |

ÖSSZES KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZAT | 91322 | 94730 | 100078 | 102767 | 111380 | 112260 | 114740 |

A kifizetési előirányzatok felső határértéke a GNI %-ában (ESA 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,09 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |

Tartalék az előre nem látott kiadásokra | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |

A saját források felső határértéke | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

(millió euro) |

Kötelezettségvállalási előirányzatok | Folyó áron | 2004-es árakon |

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

1.MEZŐGAZDASÁG | 41738 | 44530 | 46587 | 47378 | 49297 | 50429 | 50573 |

1. a)Közös agrárpolitika | 37352 | 40035 | 41992 | 42680 | 42772 | 43734 | 43746 |

1. b)Vidékfejlesztés | 4386 | 4495 | 4595 | 4698 | 6525 | 6695 | 6827 |

2.STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 32678 | 32720 | 33638 | 33968 | 41094 | 41770 | 43056 |

Strukturális alapok | 30019 | 30005 | 30849 | 31129 | 35395 | 36588 | 37133 |

Kohéziós alap | 2659 | 2715 | 2789 | 2839 | 5699 | 5182 | 5923 |

3.BELSŐ POLITIKÁK | 6031 | 6272 | 6558 | 6796 | 8737 | 8982 | 9108 |

4.KÜLSŐ FELLÉPÉSEK | 4627 | 4735 | 4873 | 4972 | 5082 | 5093 | 5104 |

5.IGAZGATÁS | 4638 | 4776 | 5012 | 5211 | 5983 | 6154 | 6325 |

6.TARTALÉKOK | 906 | 916 | 676 | 434 | 442 | 442 | 442 |

Monetáris tartalékok | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gyorssegélytartalék | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |

Hitelgarancia-tartalék | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |

7.ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁS | 3174 | 3240 | 3328 | 3386 | 3455 | 3455 | 3455 |

Mezőgazdaság | 529 | 540 | 555 | 564 | | | |

Előcsatlakozási strukturális intézkedések | 1058 | 1080 | 1109 | 1129 | | | |

Phare (tagjelölt országok) | 1587 | 1620 | 1664 | 1693 | | | |

8.KOMPENZÁCIÓ | | | | | 1410 | 1299 | 1041 |

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT | 93792 | 97189 | 100672 | 102145 | 115500 | 117624 | 119104 |

ÖSSZES KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZAT | 91322 | 94730 | 100078 | 102767 | 111380 | 112260 | 114740 |

A kifizetési előirányzatok felső határértéke a GNI %-ában (ESA 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,09 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |

Tartalék az előre nem látott kiadásokra | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |

A saját források felső határértéke | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003D0429 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003D0429&locale=hu

Tartalomjegyzék