32003D0429[1]

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2003. május 19.) a pénzügyi terv bővítés miatti kiigazításáról

Az Európai Parlament és a Tanács határozata

(2003. május 19.)

a pénzügyi terv bővítés miatti kiigazításáról

(2003/429/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodásra [1] és különösen annak 25. pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

a Szerződés 272. cikke (9) bekezdésének ötödik albekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A (15 tagú) Európai Unióra vonatkozó pénzügyi tervet, amelyről az 1999. május 6-i intézményközi megállapodásban az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság állapodott meg, ki kell igazítani, hogy a 25 tagúra bővülő Európai Unió helyzetét a 2004-2006 közötti időszakra - 1999-es árakon - figyelembe vegye.

(2) Az Európai Tanács 2002. december 12-13-án Koppenhágában jóváhagyta azon tárgyalások eredményeit, amelyek során meghatározták a 10 új tagállam 2004-es csatlakozásából eredő kiadási szükségleteket.

(3) Világosan megerősítették, hogy a Törökországnak nyújtandó előcsatlakozási pénzügyi támogatást 2004-től az előcsatlakozási tételből kell finanszírozni.

(4) Figyelembe kell venni a jelenlegi pénzügyi keret érvényességének időtartama alatt esetlegesen megvalósuló ciprusi politikai megegyezés pénzügyi tervet érintő kihatásait.

(5) Az 1999. május 6-i intézményközi megállapodás 25. pontjának második albekezdésével összhangban, az e kiigazítással érintett tételek változásai nem haladhatják meg az e megállapodás II. mellékletében szereplő indikatív pénzügyi keretben megjelölt összegeket,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2004-2006. közötti időszakban az 1999. május 6-i intézményközi megállapodás I. mellékletében szereplő pénzügyi terv 1., 2., 3. és 5. tételének kötelezettségvállalásaira vonatkozó előirányzatok éves felső határértékét a 10 új tagállam csatlakozásából eredő megfelelő kiadási szükségletekkel növelni kell.

A 7. tétel felső határértéke magában foglalja Törökország előcsatlakozási támogatásának előirányzatait. A 7. tétel címe "Előcsatlakozási stratégia" elnevezésre módosul.

Az Európai Tanács által Koppenhágában elfogadott költségvetési kompenzáció számára új, 8. tételt kell létrehozni.

2. cikk

(1) Következésképpen az 1999. május 6-i intézményközi megállapodás I. melléklete helyébe a 25 tagú Európai Uniónak az 1a. táblázatban 1999-es árakon bemutatott kiigazított pénzügyi terve lép (a ciprusi politikai megegyezés költségvetési kihatásai nélkül).

Amennyiben Cipruson a politikai megegyezés létrejön, úgy a 25 tagú Európai Uniónak az 1b. táblázatban 1999-es árakon bemutatott kiigazított pénzügyi tervét kell alkalmazni.

Ennek megfelelően, az 1999. május 6-i intézményközi megállapodás II. melléklete érvényét veszíti.

(2) A 2004-re vonatkozó technikai kiigazításból adódó megfelelő pénzügyi tervet, a bruttó nemzeti jövedelem (GNI) és az árak változásaival összhangban, az e határozathoz csatolt 2a. és a 2b. táblázat mutatja be.

Kelt Brüsszelben, 2003. május 19-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

G. Papandreou

[1] HL C 172., 1999.6.18., 1. o.

[2] A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

[3] Az Európai Parlament 2003. április 9-i határozata és a Tanács 2003. április 14-i határozata.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1 a. táblázat: A bővítés (EU-25) miatt kiigazított pénzügyi terv 1999-es árakon

(millió euro) |

Kötelezettségvállalási előirányzatok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

1.MEZŐGAZDASÁG | 40920 | 42800 | 43900 | 43770 | 44657 | 45677 | 45807 |

1. a)Közös agrárpolitika | 36620 | 38480 | 39570 | 39430 | 38737 | 39602 | 39612 |

1. b)Vidékfejlesztés | 4300 | 4320 | 4330 | 4340 | 5920 | 6075 | 6195 |

2.STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 32045 | 31455 | 30865 | 30285 | 35665 | 36502 | 37940 |

Strukturális alapok | 29430 | 28840 | 28250 | 27670 | 30533 | 31835 | 32608 |

Kohéziós alap | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 5132 | 4667 | 5332 |

3.BELSŐ POLITIKÁK | 5930 | 6040 | 6150 | 6260 | 7877 | 8098 | 8212 |

4.KÜLSŐ FELLÉPÉSEK | 4550 | 4560 | 4570 | 4580 | 4590 | 4600 | 4610 |

5.IGAZGATÁS | 4560 | 4600 | 4700 | 4800 | 5403 | 5558 | 5712 |

6.TARTALÉKOK | 900 | 900 | 650 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Monetáris tartalékok | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gyorssegélytartalék | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Hitelgarancia-tartalék | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

7.ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁS | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |

Mezőgazdaság | 520 | 520 | 520 | 520 | | | |

Előcsatlakozási strukturális intézkedések | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | | | |

Phare (tagjelölt országok) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | | | |

8.KOMPENZÁCIÓ | | | | | 1273 | 1173 | 940 |

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT | 92025 | 93475 | 93955 | 93215 | 102985 | 105128 | 106741 |

ÖSSZES KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZAT | 89600 | 91110 | 94220 | 94880 | 100800 | 101600 | 103840 |

A kifizetési előirányzatok felső határértéke a GNI %-ában (ESA 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,10 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |

Tartalék az előre nem látott kiadásokra | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |

A saját források felső határértéke | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

(millió euro) |

Kötelezettségvállalási előirányzatok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

1.MEZŐGAZDASÁG | 40920 | 42800 | 43900 | 43770 | 44650 | 45675 | 45805 |

1. a)Közös agrárpolitika | 36620 | 38480 | 39570 | 39430 | 38740 | 39611 | 39622 |

1. b)Vidékfejlesztés | 4300 | 4320 | 4330 | 4340 | 5910 | 6064 | 6183 |

2.STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 32045 | 31455 | 30865 | 30285 | 35718 | 36579 | 38052 |

Strukturális alapok | 29430 | 28840 | 28250 | 27670 | 30571 | 31899 | 32703 |

Kohéziós alap | 2615 | 2615 | 2615 | 2615 | 5147 | 4680 | 5349 |

3.BELSŐ POLITIKÁK | 5930 | 6040 | 6150 | 6260 | 7891 | 8112 | 8226 |

4.KÜLSŐ FELLÉPÉSEK | 4550 | 4560 | 4570 | 4580 | 4590 | 4600 | 4610 |

5.IGAZGATÁS | 4560 | 4600 | 4700 | 4800 | 5403 | 5558 | 5712 |

6.TARTALÉKOK | 900 | 900 | 650 | 400 | 400 | 400 | 400 |

Monetáris tartalékok | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gyorssegélytartalék | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Hitelgarancia-tartalék | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

7.ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁS | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 |

Mezőgazdaság | 520 | 520 | 520 | 520 | | | |

Előcsatlakozási strukturális intézkedések | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | | | |

Phare (tagjelölt országok) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | | | |

8.KOMPENZÁCIÓ | | | | | 1273 | 1173 | 940 |

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT | 92025 | 93475 | 93955 | 93215 | 103045 | 105218 | 106865 |

ÖSSZES KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZAT | 89600 | 91110 | 94220 | 94880 | 100800 | 101600 | 103840 |

A kifizetési előirányzatok felső határértéke a GNI %-ában (ESA 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,10 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |

Tartalék az előre nem látott kiadásokra | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |

A saját források felső határértéke | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

(millió euro) |

Kötelezettségvállalási előirányzatok | Folyó áron | 2004-es árakon |

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

1.MEZŐGAZDASÁG | 41738 | 44530 | 46587 | 47378 | 49305 | 50431 | 50575 |

1. a)Közös agrárpolitika | 37352 | 40035 | 41992 | 42680 | 42769 | 43724 | 43735 |

1. b)Vidékfejlesztés | 4386 | 4495 | 4595 | 4698 | 6536 | 6707 | 6840 |

2.STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 32678 | 32720 | 33638 | 33968 | 41035 | 41685 | 42932 |

Strukturális alapok | 30019 | 30005 | 30849 | 31129 | 35353 | 36517 | 37028 |

Kohéziós alap | 2659 | 2715 | 2789 | 2839 | 5682 | 5168 | 5904 |

3.BELSŐ POLITIKÁK | 6031 | 6272 | 6558 | 6796 | 8722 | 8967 | 9093 |

4.KÜLSŐ FELLÉPÉSEK | 4627 | 4735 | 4873 | 4972 | 5082 | 5093 | 5104 |

5.IGAZGATÁS | 4638 | 4776 | 5012 | 5211 | 5983 | 6154 | 6325 |

6.TARTALÉKOK | 906 | 916 | 676 | 434 | 442 | 442 | 442 |

Monetáris tartalékok | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gyorssegélytartalék | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |

Hitelgarancia-tartalék | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |

7.ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁS | 3174 | 3240 | 3328 | 3386 | 3455 | 3455 | 3455 |

Mezőgazdaság | 529 | 540 | 555 | 564 | | | |

Előcsatlakozási strukturális intézkedések | 1058 | 1080 | 1109 | 1129 | | | |

Phare (tagjelölt országok) | 1587 | 1620 | 1664 | 1693 | | | |

8.KOMPENZÁCIÓ | | | | | 1410 | 1299 | 1041 |

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT | 93792 | 97189 | 100672 | 102145 | 115434 | 117526 | 118967 |

ÖSSZES KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZAT | 91322 | 94730 | 100078 | 102767 | 111380 | 112260 | 114740 |

A kifizetési előirányzatok felső határértéke a GNI %-ában (ESA 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,09 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |

Tartalék az előre nem látott kiadásokra | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |

A saját források felső határértéke | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

(millió euro) |

Kötelezettségvállalási előirányzatok | Folyó áron | 2004-es árakon |

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |

1.MEZŐGAZDASÁG | 41738 | 44530 | 46587 | 47378 | 49297 | 50429 | 50573 |

1. a)Közös agrárpolitika | 37352 | 40035 | 41992 | 42680 | 42772 | 43734 | 43746 |

1. b)Vidékfejlesztés | 4386 | 4495 | 4595 | 4698 | 6525 | 6695 | 6827 |

2.STRUKTURÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 32678 | 32720 | 33638 | 33968 | 41094 | 41770 | 43056 |

Strukturális alapok | 30019 | 30005 | 30849 | 31129 | 35395 | 36588 | 37133 |

Kohéziós alap | 2659 | 2715 | 2789 | 2839 | 5699 | 5182 | 5923 |

3.BELSŐ POLITIKÁK | 6031 | 6272 | 6558 | 6796 | 8737 | 8982 | 9108 |

4.KÜLSŐ FELLÉPÉSEK | 4627 | 4735 | 4873 | 4972 | 5082 | 5093 | 5104 |

5.IGAZGATÁS | 4638 | 4776 | 5012 | 5211 | 5983 | 6154 | 6325 |

6.TARTALÉKOK | 906 | 916 | 676 | 434 | 442 | 442 | 442 |

Monetáris tartalékok | 500 | 500 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gyorssegélytartalék | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |

Hitelgarancia-tartalék | 203 | 208 | 213 | 217 | 221 | 221 | 221 |

7.ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁS | 3174 | 3240 | 3328 | 3386 | 3455 | 3455 | 3455 |

Mezőgazdaság | 529 | 540 | 555 | 564 | | | |

Előcsatlakozási strukturális intézkedések | 1058 | 1080 | 1109 | 1129 | | | |

Phare (tagjelölt országok) | 1587 | 1620 | 1664 | 1693 | | | |

8.KOMPENZÁCIÓ | | | | | 1410 | 1299 | 1041 |

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT | 93792 | 97189 | 100672 | 102145 | 115500 | 117624 | 119104 |

ÖSSZES KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZAT | 91322 | 94730 | 100078 | 102767 | 111380 | 112260 | 114740 |

A kifizetési előirányzatok felső határértéke a GNI %-ában (ESA 95) | 1,07 % | 1,08 % | 1,11 % | 1,09 % | 1,08 % | 1,06 % | 1,06 % |

Tartalék az előre nem látott kiadásokra | 0,17 % | 0,16 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,18 % |

A saját források felső határértéke | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % | 1,24 % |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003D0429 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003D0429&locale=hu

Tartalomjegyzék