Nemzetközi magánjogi évkönyv 2022 (HVG-ORAC, 204 B/5 oldal, 2022)

Hungarian Yearbook of Private International Law

Kiadással kapcsolatos információk

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Burián László, Király Miklós, Nagy Csongor István, Nemessányi Zoltán, Osztovits András, Somssich Réka, Szabados Tamás, Szabó Sarolta, Szőcs Tibor, Veress Emőd

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE: Vékás Lajos

SZERKESZTŐ: Nemessányi Zoltán

A kiadvány megjelentetése a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet szakmai közreműködésével valósult meg

KIADJA: a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

1037 Budapest, Montevideo u. 14.

Telefon: 340-2304, 340-2305, e-mail: info@hvgorac.hu

FELELŐS KIADÓ: Frank Ádám ügyvezető

KIADÓI SZERKESZTŐ: Bodnár Kriszta

MŰSZAKI SZERKESZTŐ: Harkai Éva

TÖRDELŐ: Máthé József

NYOMTATÁS és KÖTÉSZET: Multiszolg Bt., Vác • Telefon: (27) 502-765

FELELŐS VEZETŐ: Kajtor Bálint

Megjelenik évente

A Nemzetközi Magánjogi Évkönyv információinak átvételéhez, az írások bármilyen célú felhasználásához és újraközléséhez, másolásához a kiadó előzetes engedélye szükséges.

BEVEZETÉS

A nemzetközi magánjogi törvény és az európai uniós rendeletek alkalmazása egyre több kérdést vet fel a judikatúrában, és a jogirodalmi tevékenység is látványosan megélénkült e jogterületen. A törvény 2020-ban megjelent kommentárját huszonhárman írtuk, az Európai Unió Bíróságának több mint kéttucat nemzetközi magánjogi tárgyú ítélete bemutatására pedig huszonhét szerzőt nyertünk meg egy 2021-ben közzétett kötetben. Mindezek a sikerek arra bátorítottak, hogy 2022-ben egy évente megjelenő periodikát indítsunk Nemzetközi Magánjogi Évkönyv (Hungarian Yearbook of Private International Law) címmel. Ötletünkhöz az első hívó szóra csatlakoztak a szerkesztőbizottságba felkért kollégák és a tekintélyes szerzői gárda is. A folyóirat kiadását az említett két kötet gondozója, a HVG-ORAC Kiadó vállalta, együttműködő szakmai partnernek pedig a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézetet nyertük meg. A példaszerű összefogás eredményét tartja kezében az olvasó.

Az új éves periodika célja a nemzetközi magánjogi gondolkodás fejlesztése, a témakör jogtudományának és joggyakorlatának megjelenítése, a kutatási eredmények terjesztése. Az évkönyv első száma magyar szerzők magyar nyelvű írásait tartalmazza. A következő számokban angol nyelvű tanulmányokat és külföldi szerzők műveit is szívesen közzétesszük. A lap tematikailag a nemzetközi magánjog és a nemzetközi eljárásjog mellett a nemzetközi gazdasági jog területét is művelni kívánja. Tanulmányokon kívül rendszeresen közölnénk ismertetéseket az európai uniós és a nemzetközi jogalkotás fejleményeiről és az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatáról, elemzéseket magyar és külföldi felsőbírósági döntésekről, továbbá könyvismertetéseket és beszámolókat nemzetközi magánjogi tárgyú konferenciákról.

Benevolenti lectori salutem!

Budapesten, 2021 karácsonyán

Nemessányi Zoltán, Osztovits András, Vékás Lajos

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Tartalomjegyzék