31986L0362[1]

A Tanács 86/362/EGK irányelve (1986. július 24.) a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról

1986L0362 — HU — 01.09.2008 — 049.001

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

>B CELEX:31986L0362A TANÁCS 86/362/EGK IRÁNYELVE CELEX:31986L0362
(1986. július 24.) CELEX:31986L0362
a gabonafélékben, illetve azok felületén található peszticid-szermaradványok megengedett legmagasabb mértékének meghatározásáról CELEX:31986L0362
(86/362/EGK) CELEX:31986L0362
(HL L 221, 7.8.1986, p.37)

hatályon kívül helyezte:

Hivatalos Lap
SzámOldalDátum
Az európai parlament és a tanács 396/2005/ek rendelete (2005. február 23.) CELEX:32005R0396L 70116.3.2005

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:31986L0362 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31986L0362&locale=hu Utolsó elérhető konszolidált változat CELEX:01986L0362-20080901 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01986L0362-20080901&locale=hu