1/1998. (XII. 16.) OGY politikai nyilatkozat

az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának 50. évfordulója alkalmából

A Magyar Országgyűlés az ENSZ 1948. december 10-i Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát mérföldkőnek tekinti az emberi jogokért folytatott küzdelemben.

A Nyilatkozat időtálló és időszerű dokumentum, melynek következetes és maradéktalan érvényesítése a jelen és jövő nemzedékek számára megkerülhetetlen erkölcsi és politikai kötelesség. Mi, a magyar nép demokratikusan választott parlamenti képviselői ismételten hitet teszünk az Egyetemes Nyilatkozatban lefektetett alapvető célok mellett. Megerősítjük együttműködési szándékunkat az ENSZ, az Európa Tanács, az EBESZ emberi jogi szervezeteivel, az Interparlamentáris Unióval és mindazon nemzetközi és hazai civil szervezetekkel, amelyek elismerésre méltóan tevékenykednek az emberi jogok védelméért.

A XXI. század küszöbén elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a világ számos országában ma is nap mint nap megsértik az alapvető emberi jogokat. Ártatlan emberek milliói válnak a politikai terror, az erőszak, a szegénység és nyomor áldozataivá, a környezet egyre általánosabb szennyezése a jövő nemzedékeit is fenyegeti. Jogsértő, hátrányos megkülönböztetés, előítéletesség, gyűlöletkeltés sújtja, sőt időnként létében veszélyeztetheti a nemzeti, etnikai, vallási, nyelvi és más kisebbségeket.

Magyarország az általa elfogadott nemzetközi emberi jogi egyezmények szellemében következetesen fellép az emberi jogok megsértése ellen, határain belül és a nemzetközi szintéren egyaránt. Az Országgyűlés megerősítette az ENSZ legfontosabb emberi jogi egyezményeit, különös tekintettel a Polgári és Politikai Jogok, illetve a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára. Közép- és Kelet-Európa államai közül a nemzetközi emberi jogi küzdelem részeként Magyarország elsőként írta alá az Emberi Jogok Európai Egyezményét. Soron lévő feladatunknak tekintjük a Vendégmunkások és családtagjaik jogainak védelméről szóló nemzetközi megállapodás és az Európai Szociális Charta mielőbbi megerősítését.

Nemzeti kötelezettségünk, hogy a törvényalkotás eszközével hozzájáruljunk hazánk valamennyi polgára emberhez méltó életéhez, különös tekintettel a hátrányos helyzetben élők gazdasági és szociális felemelkedésére. Következetesen érvényesíteni kell a hazai kisebbségek jogait, a nők teljes egyenjogúságát, a közéletbe történő fokozottabb bekapcsolását, a gyermekekről és az idősekről történő gondoskodást. Fel kell lépni az előítéletesség, a rasszizmus valamennyi formája ellen. Hazánk alkotmányának szellemében vállalunk felelősséget a határainkon túl élő magyarok sorsának alakulásáért, segítséget nyújtunk fennmaradásukhoz, anyanyelvi, nemzeti, kulturális fejlődésükhöz.

Mindezen célok és törekvések megvalósítása érdekében az emberi jogi dokumentumok tiszteletben tartására és következetes érvényesítésére szólítjuk fel hazánk valamennyi állampolgárát, politikai vezetőket, pártokat, egyházakat, civil szervezeteket, minden jóakaratú embert.