Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Kaposvári Törvényszék Bf.304/2017/11. számú határozata testi sértés vétsége tárgyában. Bírók: Horváth Diána, Mucsi Gyöngyi, Neuhoffer Hajnalka

Kaposvári Törvényszék

1.Bf.304/2017/11/II. szám

A Kaposvári Törvényszék mint másodfokú büntetőbíróság Kaposváron, 2017. november 8. napján megtartott nyilvános ülésen meghozta az alábbi

v é g z é s t:

A testi sértés vétsége miatt vádlott ellen indított büntetőügyben a Kaposvári Járásbíróság 9.B.191/2017/2. számú ítéletét azzal hagyja helyben, hogy

a cselekmény megnevezése helyesen folytatólagosan elkövetett testi sértés vétsége.

I n d o k o l á s

A járásbíróság vádlott büntetőjogi felelősségét folytatólagosan elkövetett könnyű testi sértés vétségében [a 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (továbbiakban Btk.) 164. § (1) és (2) bekezdés] állapította meg. Ezért a vádlottat 1 évre próbára bocsátotta. A próbaidő tartamára a vádlott pártfogó felügyeletét elrendelte. Döntött az eljárás során felmerült bűnügyi költségek viseléséről.

Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott és védője felmentés végett jelentettek be fellebbezést, melyet írásban, valamint a nyilvános ülésen is fenntartottak elsődlegesen az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése és az eljárás megszüntetése, másodlagosan megalapozatlanság okából, bizonyítottság hiányára hivatkozással felmentés végett, míg harmadlagosan részbizonyítás elrendelését indítványozták.

A nyilvános ülésen jelen lévő magánvádló az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte.

A védelmi fellebbezések megalapozatlanok.

A másodfokú bíróság a jogorvoslattal megtámadott ítéletet az 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (továbbiakban Be.) 348. § (1) bekezdése értelmében az azt megelőző bírósági eljárással együtt bírálta felül.

A felülbírálat során az volt megállapítható, hogy a járásbíróság az eljárási szabályokat betartva járt el. A magánvádas eljárás lefolytatására magánvádló feljelentő 2016. január 4. napján, valamint 2016. március 1. napján előterjesztett joghatályos magánindítványai alapján került sor.

A törvényszék nem osztotta a védelem álláspontját az eljárás megszüntetésére irányulóan a vonatkozásban, hogy a 2016. október 5. napjára kitűzött személyes meghallgatásra késve érkező magánvádló esetében az eljárást a Be. 504. § (1) bekezdés a./ pontja alapján a járásbíróságnak meg kellett volna szüntetni, figyelemmel arra, hogy a rendelkezésre álló iratokból megállapítható, hogy a járásbíróság egy korábbi tárgyalás elhúzódása miatt a személyes meghallgatást csak később tudta megkezdeni, ekkor a magánvádló nem volt jelen, azonban telefonon történő értesítésre megjelent. A személyes meghallgatáson - késve - megjelenő magánvádló pedig a vádlott büntetőjogi felelősségre vonását továbbra is kérte, mint ahogy az eljárás során a későbbiekben sem élt vádelejtéssel. Utal a másodfokú bíróság arra is, hogy az eljárás Be. 504. § (1) bekezdés a./ pontja alapján történő megszüntetése esetén a magánvádló a Be. 65. § (2) bekezdése alapján igazolási kérelem előterjesztésével távolmaradásának okát kimentheti, mely méltányos elbírálás esetén az ügy érdemi lefolytatását vonja maga után.

A fentiekre figyelemmel a másodfokú bíróság álláspontja szerint az ügyben olyan abszolút eljárási szabálysértés, mely az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az eljárás megszüntetését vonná maga után a Be. 373. § (1) bekezdés b./ pontja alapján nem volt megállapítható, ezért a másodfokú bíróság az ügyet érdemben felülbírálta.

A felülbírálat során az volt megállapítható, hogy a járásbíróság az ügy elbírálása szempontjából szükséges valamennyi bizonyítékot beszerezte, azokat mérlegelési körébe vonta és ez alapján állapította meg a tényállást.

Miután a tényállás mentes a Be. 351. § (2) bekezdésében írt hibáktól, a másodfokú bíróság a Be. 351. § (1) bekezdése értelmében határozatát e tényállásra alapította.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!