32001L0033[1]

A Bizottság 2001/33/EK irányelve (2001. május 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek módosításáról

A Bizottság 2001/33/EK irányelve

(2001. május 8.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 14. cikke c) pontjára,

tekintettel Dánia, Franciaország, Írország, Olaszország, Ausztria, Portugália és az Egyesült Királyság kérésére,

mivel:

(1) Az Egyesült Királyság és Svédország által nyújtott információkból úgy tűnik, hogy - a helyi közigazgatási átszervezéseket követően - a Dendroctonus micans Kugelan és a Leptinotarsa decemlineata Say tekintetében módosítani kell az ezekre nézve védett övezetek jelenlegi leírását.

(2) Dániában a Bemisia tabaci Genn. (európai populációk) és a tomato spotted wilt vírus, Portugáliában a Gonipterus scutellatus Gyll., az Egyesült Királyságban és Írországban a Pissodes spp. (európai), valamint Franciaországban, Olaszországban és Ausztriában az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. elleni védintézkedésekre vonatkozó egyes rendelkezéseket módosítani kell, hogy figyelembe vegyék e szervezetek jelenlegi eloszlását az egyes országokban.

(3) A módosítások összhangban vannak az érintett tagállamok kéréseivel.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv I-IV. melléklete az ezen irányelv mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2001. május 21-ig megfeleljenek. Azokat 2001. május 22-től alkalmazzák. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával azokhoz ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozásra vonatkozó eljárást a tagállamok fogadják el.

A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat az alapvető rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt az irányelvet 2001. május 22-től kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. május 8-án.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

1. Az I. melléklet B. a) részének 1. pontjában, a jobb oldali oszlopban a "DK" szöveget el kell hagyni.

2. Az I. melléklet B. a) részének 3. pontjában, a jobb oldali oszlopban szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"E (Ibiza és Menorca), IRL, P (Azori-szigetek és Madeira), FI (Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa körzete), S (Blekinge, Gotlands, Halland, Kalmar és Skåne megye), UK"

.

3. Az I. melléklet B. b) részének 2. pontjában, a jobb oldali oszlopban a "DK" szöveget el kell hagyni.

4. A II. melléklet B. a) részének 3. pontjában, a jobb oldali oszlopban szereplő szöveg helyébe a következő lép:

"EL, IRL, UK (Skócia, Észak-Írország, Jersey, Anglia: a következő megyék, körzetek és területi önkormányzatok: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rochdale, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, Man-sziget, Wight-sziget, Scilly-szigetek, és a megyék, körzetek és területi önkormányzatok következő részei: Derby City: a területi önkormányzatnak az A52(T) út északi határától északra fekvő része, a területi önkormányzatnak az A6(T) úttól északra fekvő részével együtt; Derbyshire: a megyének az A52(T) út északi határától északra fekvő része, a megyének az A6(T) út északi határától északra fekvő részével együtt; Glouchestershire: a megyének a Fosse Way Roman út keleti határától keletre fekvő része; Leicestershire: a megyének a Fosse Way Roman út keleti határától keletre fekvő része, a megyének a B4114 út keleti határától keletre fekvő részével, valamint a megyének az M1 autópálya keleti határától keletre fekvő részével együtt; North Yorkshire: a megye egésze, kivéve a Craven körzetet magában foglaló részét; South Gloucestershire: a területi önkormányzatnak az M4 autópálya déli határától délre fekvő része; Warwickshire: a megyének a Fosse Way út keleti határától keletre fekvő része; Wiltshire: a megyének az M4 autópálya déli határától délre fekvő része, valamint a megyének a Fosse Way Roman út keleti határától keletre fekvő része)"

.

5. A II. melléklet B. a) részének 5. pontjában, a jobb oldali oszlopban szereplő szöveg helyébe a következő lép:

"EL, P (Azori-szigetek; Beja körzete: valamennyi concelho; Castelo Branco körzete: Castelo Branco, Fundão és Penamacôr, Idanha-a-Nova concelhók; Évora körzete, a Montemor-O-Novo, Mora és Vendas Novas concelhók kivételével; Faro körzete: valamennyi concelho; Portalegre körzete: az Arronches, Campo Maior, Elvas, Fronteira, Monforte és Sousel concelhók)"

6. A II. melléklet B. a) részének 8. pontját el kell hagyni.

7. A II. melléklet B. b) részének 2.pontjában, a jobb oldali oszlopban szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"E, F (Korzika), IRL, I (Abruzzi; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Forlí-Cesena, Parma, Piacenza és Rimini tartomány; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Apulia; Szardínia; Szicília; Toscana; Trentino-Alto Adige: Bolzano és Trento autonóm tartomány; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto), A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Kelet-Tirol, Stájerország, Bécs), P, FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és Csatorna-szigetek)"

8. A III. melléklet B. részének 1. pontjában, a jobb oldali oszlopban szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"E, F (Korzika), IRL, I (Abruzzi; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Forlí-Cesena, Parma, Piacenza és Rimini tartomány; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Apulia; Szardínia; Szicília; Toscana; Trentino-Alto Adige: Bolzano és Trento autonóm tartomány; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto), A (Burgenland, Karinthia, Alsó-Ausztria, Kelet-Tirol, Stíria, Bécs), P, FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és Csatorna-szigetek)"

9. A IV. melléklet B. részének 1., 7. és 14.1. pontjában, a jobb oldali oszlopban szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"EL, IRL, UK (Skócia, Észak-Írország, Jersey, Anglia: a következő megyék, körzetek és területi önkormányzatok: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rochdale, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, Man-sziget, Wight-sziget, Scilly-szigetek, és a megyék, körzetek és területi önkormányzatok következő részei: Derby City: a területi önkormányzatnak az A52(T) út északi határától északra fekvő része, a területi önkormányzatnak az A6(T) út északi határától északra fekvő részével együtt; Derbyshire: a megyének A52(T) út északi határától északra fekvő része, az A6(T) út északi határától északra fekvő részével együtt; Glouchestershire: a megyének a Fosse Way Roman út keleti határától keletre fekvő része; Leicestershire: a megyének a Fosse Way Roman út keleti határától keletre fekvő része, a B4114 út keleti határától keletre fekvő részével, valamint az M1 autópálya keleti határától keletre fekvő részével együtt; North Yorkshire: a megye egésze, kivéve a Craven körzetet magában foglaló részét; South Gloucestershire: a területi önkormányzatnak az M4 autópálya déli határától délre fekvő része; Warwickshire: a megyének a Fosse Way Roman út keleti határától keletre fekvő része; Wiltshire: a megyének az M4 autópálya déli határától délre fekvő része, valamint a megyének a Fosse Way Roman út keleti határától keletre fekvő része)"

.

10. A IV. melléklet B. részének 6.1., 13. és 14.8. pontját el kell hagyni.

11. A IV. melléklet B. részének 19. pontjában, a jobb oldali oszlopban szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"EL, P (Azori-szigetek; Beja körzete: valamennyi concelho; Castelo Branco körzete: Castelo Branco, Fundão és Penamacôr, Idanha-a-Nova concelhók; Évora körzete, a Montemor-O-Novo, Mora és Vendas Novas concelhók kivételével; Faro körzete: valamennyi concelho; Portalegre körzete: az Arronches, Campo Maior, Elvas, Fronteira, Monforte és Sousel concelhók)"

.

12. A IV. melléklet B. részének 21. pontjában, a jobb oldali oszlopban szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

"E, F (korzika), IRL, I (Abruzzi; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Forlí-Cesena, Parma, Piacenza és Rimini tartomány; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Apulia; Szardínia; Szicília; Toscana; Trentino-Alto Adige: Bolzano és Trento autonóm tartomány; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto), A (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria, Kelet-Tirol, Stájerország, Bécs), P, FI, UK (Észak-Írország, Man-sziget és Csatorna-szigetek)"

.

13. A IV. melléklet B. részének 24. pontjában, a jobb oldali oszlopban a "DK" szöveget el kell hagyni.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0033 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0033&locale=hu

Tartalomjegyzék