3139/2012. (VII. 26.) AB végzés

bírói kezdeményezés visszautasításáról

Az Alkotmánybíróság tanácsa bírói kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Bíróság előtt 2.Bk. 520/2008. számon folyamatban lévő ügyben az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény 15. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezést visszautasítja.

Indokolás

[1] 1. Az indítványozó Fővárosi Bíróság bírája az előtte folyamatban lévő ügy egyidejű felfüggesztése mellett 2011. július 8-án érkezett 2.Bk. 520/2008/3. számú végzésével indítvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz. Az indítvány az ügy elbírálása során alkalmazni rendelt, az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény 1 5. § (3) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányult.

[2] 2. Az Alkotmánybíróság 2012. január 17-én kelt, III/1176-1/2012. AB. végzésében az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 73. § (1) bekezdése alapján felhívta az indítványozót indítványa kiegészítésére, amely a bírói kezdeményezés Alaptörvénynek való megfeleltetésére irányult.

[3] Az indítványozó a végzést 2012. január 20-án átvette, azonban a megadott határidőig, azaz 2012. március 31-ig a végzésben foglalt kiegészítési kötelezettségének nem tett eleget.

[4] 3. Az Abtv. 64. § c) pontja értelmében az Alkotmánybíróság visszautasítja az indítványt, ha megállapítja a hiánypótlás elmaradását, amely az ügy elbírálását ellehetetleníti.

[5] Mivel jelen ügyben a hiánypótlás elmaradása folytán az ügy érdemben nem bírálható el, ezért az Alkotmánybíróság az indítványt visszautasította.

Budapest, 2012. június 11.

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

kijelölt tanácsvezető alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: III/1176/2012.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére