BH 1999.8.354 Minthogy a fogva levő gyanúsítottat a nyomozó hatóságnak az alapos gyanú közlését követő huszonnégy órán belül ki kell hallgatnia, nem valósult meg az eljárási szabálysértés, ha a gyanúsított első kihallgatására a védő távollétében került sor;

a megfelelő kioktatás után történt vallomás teljes értékű bizonyítékként figyelembe vehető [Be. 132. § (2) és (4) bek., 133. § (2) és (3) bek., 87. § (2) bek.].

A megyei bíróság az 1997. március 17. napján kihirdetett ítéletével a vádlottat emberölés bűntette miatt 13 évi börtönbüntetésre és 9 évre a közügyektől eltiltásra ítélte.

Az első fokú bíróság ítélete ellen a vádlott és a védője felmentésért jelentett be fellebbezést.

A legfőbb ügyész az első fokú ítélet helybenhagyását indítványozta.

A Legfelsőbb Bíróság a felülbírálat során megállapította, hogy az első fokú bíróság a tárgyalást a büntetőeljárási szabályok betartásával folytatta le. Nem találta alaposnak e körben a védő által előadottakat, mely szerint a vádlottnak az 1995. július 11. napján tett beismerő vallomása - eljárási szabálysértés miatt - kirekesztendő a bizonyítékok köréből. A védő által megállapítani indítványozott eljárási szabálysértés egyrészt az, hogy a vádlottat nem figyelmeztették a Be. 87. §-ának (2) bekezdésében rögzítettekre, másrészt a kihallgatáskor nem volt jelen a védő.

A Legfelsőbb Bíróság egyik hivatkozást sem találta alaposnak, egyetértve az első fokú bíróság által e körben kifejtettekkel.

A vádlottnak a nyomozás során 1995. július 11. napján tett vallomásáról felvett jegyzőkönyv tartalmazza a Be. 87. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra való figyelmeztetést. Ezt követően a vádlottnak az a nyilatkozata van rögzítve, hogy "a jogaimra történő figyelmeztetést megértettem, és kijelentem, hogy vallomást kívánok tenni, elmondom, hogy hogyan öltem meg a feleségemet". Nyomban ezt követően található a vádlott aláírása, majd a Be. 132. §-ában rögzített, védő választására való kioktatás és ennek a résznek is a vádlott részéről történt aláírása. A vádlott aláírása még ugyanezen lap alján, majd a későbbiekben minden lap alján is megtalálható. Ebből az következik, hogy a vádlott kioktatása a Be. 87. §-ának (2) bekezdésére is előírásszerűen - a Be. 133. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket is betartva - megtörtént, eljárási szabálysértés tehát nem valósult meg.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!