Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOKAT érintő tájékoztató a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról

A szöveg eredetijét itt találja:

https://birosag.hu/sites/default/files/2020-06/tajekoztato_-_vht._avt.pdf

I. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) alkalmazására vonatkozó átmeneti szabályokról

II. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (Avt.) alkalmazására vonatkozó átmeneti szabályokról

2020. június 17. napján a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény.

A törvény bíróságokat érintő főbb rendelkezései 2020. június 18. napján, a veszélyhelyzet megszűnésekor léptek hatályba.

I. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) alkalmazására vonatkozó átmeneti szabályokról

A kihirdetett törvény 60. alcímében foglaltak szerint kell alkalmazni a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) egyes rendelkezéseit.

Az alcím rendelkezéseit a törvény hatálybalépésének napján folyamatban lévő végrehajtási eljárásokban is alkalmazni kell.

Bíróságokat közvetlenül érintő módosítások

• A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor is felfüggesztheti a végrehajtást, ha az adós járványügyi intézkedések miatt került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható.

• A végrehajtási eljárásban rendbírsággal nem sújtható az a személy, aki a járványügyi helyzet miatt nem tudott eleget tenni a kötelezettségének.

• 2020. július 1. napját követően meghatározott cselekmény végrehajtása elrendelhető.

A végrehajtás foganatosítását érintő főbb módosítások

• A végrehajtó 2020. július 1. napjáig az adós kérelmére - a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül - részletfizetést engedélyezhet.

• A végrehajtó 2020. július 1. napját követően intézkedhet

- ingatlan kiürítése, ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárás iránt,

- lefoglalt gépjármű forgalomból történő kivonása iránt,

- természetes személy adós lakóingatlanának árverezése iránt, továbbá

- végrehajtói kézbesítésre sor kerülhet,

- a veszélyhelyzet miatt elmaradt helyszíni eljárást, hagyományos árverést, helyszíni eljárási cselekményt foganatosíthat,

- meghatározott cselekményt foganatosíthat.

• Járványügyi intézkedés hatálya alatt álló helyen végrehajtási cselekményt nem foganatosíthat a végrehajtó.

A végrehajtási eljárási cselekményekre vonatkozó határidők 2020. július 2. napját követően kezdődnek.

II. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (Avt.) alkalmazására vonatkozó átmeneti szabályokról

• A törvény rendelkezései szerint az adóhatóság előtt a 2024. március 24. napján folyamatban lévő végrehajtások szünetelnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig,

kivéve, ha az adóvégrehajtás:

- az általános közigazgatási rendtartás alapján hozott döntésen alapuló meghatározott cselekmény,

- a törvényszéki végrehajtás keretében kezdeményezett meghatározott cselekmény vagy

- a járványügyi szabályok megsértése miatt kiszabott követelés végrehajtása miatt indult.

• A 2020. március 24. napjától a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig a veszélyhelyzetre figyelemmel szünetelő végrehajtási eljárásokban a végrehajtáshoz való jog elévülése nyugszik.

Tartalomjegyzék