31975L0035[1]

A Bizottság irányelve (1974. december 17.) a külföldiek mozgására és tartózkodására vonatkozó, a közérdek, a közbiztonság vagy a közegészségügy szempontjaiból indokolt külön intézkedések összehangolásáról szóló 64/221/EGK irányelv hatályának az önálló vállalkozási tevékenységet folytató és a tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogot gyakorló tagállami állampolgárokra való kiterjesztéséről

HL L 14., 1975.1.20., 14—14. o. (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

görög különkiadás: fejezet 06 kötet 001 o. 195 - 195

spanyol különkiadás fejezet 05 kötet 002 o. 45 - 45

portugál különkiadás fejezet 05 kötet 002 o. 45 - 45

finn különkiadás fejezet 06 kötet 001 o. 175 - 175

svéd különkiadás fejezet 06 kötet 001 o. 175 - 175

cseh különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 174 - 174

észt különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 174 - 174

lett különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 174 - 174

litván különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 174 - 174

magyar különkiadás fejezet 05 kötet 001 o. 174 - 174

máltai különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 174 - 174

lengyel különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 174 - 174

szlovák különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 174 - 174

szlovén különkiadás: fejezet 05 kötet 001 o. 174 - 174

A Bizottság irányelve

(1974. december 17.)

a külföldiek mozgására és tartózkodására vonatkozó, a közérdek, a közbiztonság vagy a közegészségügy szempontjaiból indokolt külön intézkedések összehangolásáról szóló 64/221/EGK irányelv hatályának az önálló vállalkozási tevékenységet folytató és a tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogot gyakorló tagállami állampolgárokra való kiterjesztéséről

(75/35/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 56. cikke (2) bekezdésére és 235. cikkére;

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Közgyűlés véleményére [1],[2]

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],[3]

mivel a 64/221/EGK irányelv [3] összehangolta a külföldiek mozgására és tartózkodására vonatkozó, a közérdek, a közbiztonság vagy a közegészségügy szempontjaiból indokolt külön intézkedéseket, és mivel a 75/34/EGK irányelv [4] meghatározta a valamely tagállam állampolgárának egy másik tagállam területén, az ott folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után történő maradáshoz való joga gyakorlásának feltételeit;[4]

mivel a 64/221/EGK irányelvet azokra a személyekre is alkalmazni kell, akiknek a vonatkozásában a 75/34/EGK irányelvet kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 64/221/EGK irányelvet a tagállamoknak azokra az állampolgáraira és azok családtagjaira is alkalmazni kell, akik a 75/34/EGK irányelv értelmében jogosultak az adott tagállam területén maradásra.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az irányelvről szóló értesítéstől számított 12 hónapon belül megfeleljenek és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1974. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

M. Durafour

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:31975L0035 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31975L0035&locale=hu

[2] [1] HL C 14., 1973. 3.27., 21. o.

[3] [2] HL C 142., 1972.12.31., 10. o.

[4] [3] HL 56., 1964.4.4., 850/64. o. [4] HL 14/14., 1975.1.20., 10. o.