31982R3510[1]

A Bizottság 3510/82/EGK rendelete (1982. december 23.) a tonhalra alkalmazandó átváltási arányok meghatározásáról

A BIZOTTSÁG 3510/82/EGK RENDELETE

(1982. december 23.)

a Thunnus és Euthynnus alkalmazandó átváltási arányok meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1981. december 29-i 3796/81/EGK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 17. cikke (6) bekezdésére,

mivel a konzervipari feldolgozásra szánt Thunnus és Euthynnus közösségi termelői árát minden évben rögzítik;

mivel meg kell határozni a különböző Thunnus és Euthynnus fajokra, méretükre és különböző kiszerelésükre vonatkozó átváltási arányokat;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A különböző Thunnus és Euthynnus fajokra, méretükre és a különböző kiszerelésükre vonatkozó átváltási arányokat e rendelet melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet 1983. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

I. A különböző tonhalfajokra vonatkozó átváltási faktorok

FajokÁtváltási faktor
A. Sárga úszójú tonhal (Thunnus albacares)
– 10 kg-nál nagyobb egyedek1,0
– legfeljebb 10 kg-os egyedek0,78
B. Germon (Thunnus alalunga)1,40
C. Bonitó (Euthynnus [Katsuwonus] pelamis)0,62
D. Egyéb fajok0,75

II. Az I. szakaszban említett fajok mindegyikére vonatkozó átváltási faktorok, feldolgozástól függően

KiszerelésÁtváltási faktor
A. Egész1
B. Zsigerelt, kopoltyúk nélkül1,14
C. Egyéb1,24

( 1 ) HL L 379., 1981.12.31., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31982R3510 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31982R3510&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01982R3510-19930101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01982R3510-19930101&locale=hu

Tartalomjegyzék