PK 200. szám

Ha a bíróság a tartásdíj leszállítása iránt indított keresetnek helyt ad, a különbözetre a végrehajtást felfüggesztheti.

A Pp. 230. §-ára alapított leszállítás iránti perben az előzetes végrehajthatóság kimondása a tartásra jogosultra, mellőzése pedig a kötelezettre járhat sérelemmel.

A Pp. 231. §-ának a) pontjában foglalt rendelkezés a tartásdíjban, járadékban és más hasonló célú időszakos szolgáltatásban marasztaló ítéletre vonatkozik, azt a Pp. 230. §-ára alapított leszállítási perben nem lehet alkalmazni. A felek érdekének kölcsönös megvédését a végrehajtásnak a különbözetre vonatkozó felfüggesztése szolgálja. A megítélt tartásdíj stb. leszállítására irányuló kereseti kérelemben benne van az a kevesebb is, hogy a bíróság a tartásdíj stb. összegét leszállító nem jogerős ítélete alapján a végrehajtást a különbözetre függessze fel. Ezért a bíróság a végrehajtás felfüggesztése iránt hivatalból is rendelkezhet.