BH 1994.1.14 A bíróság kizárására irányuló kérelem elutasításának van helye, ha a vádlott - konkrét és alapos ok megjelölésének hiányában - általánosságban utal az eljáró bíróság elfogultságára [Be. 35. § (1) bek. c) pont, 34. § (4) bek.].

A városi ügyészség 1991. február 25-én emelt vádat a különös és többszörös visszaeső vádlottal szemben 4 rb. vagyon elleni bűncselekmény miatt, majd a vádindítványában a városi bíróság előtt ittas járművezetés vétségével is vádolta. A bíróság az ügyeket a Be. 32. §-ának (2) bekezdésére alapítottan - a személyi és tárgyi összefüggésre tekintettel - egyesítette.

A megyei bíróság végzésével a terhelt ellen hozott ítéletet hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot azzal utasította új eljárásra, hogy az ügyben a városi bíróság más tanácsa járjon el.

Az új eljárás során a vádlott a megelőző eljárásban részt nem vett tanácselnökkel szemben elfogultsági kifogást jelentett be. A tanács elnöke által készített hivatalos feljegyzés szerint az előzetes letartóztatásban volt vádlottal szemben a nyomozati szakban mint bv. bíró fegyelmi eljárást folytatott le a vádlott magatartása miatt, amikor a megyei rendőrfőkapitányság fogdájában ellenőrzést tartott. Ezt követően az ügyet más bíró folytatta.

Az 1993. január 18-ára kitűzött tárgyalás megnyitása után a vádlott a megyei bíróság valamennyi bírája ellen a Be. 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjára alapítottan elfogultsági kifogást jelentett be, kifejtve azt, hogy a megyei bíróság bíráitól az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható.

A megyei bíróság bíráinak nyilatkozata szerint a vádlott ellen indított ügyben nem érzik magukat elfogultnak. A legfőbb ügyész a más bíróság kijelölésére irányuló kérelem elutasítását indítványozta.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!