Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31983L0029[1]

A Tanács 1983. január 24-i 83/29/EGK irányelve a titán-dioxid iparból származó hulladékról szóló 78/176/EGK irányelv módosításáról

A Tanács 83/29/EGK irányelve

(1983. január 24.)

a titán-dioxid iparból származó hulladékról szóló 78/176/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 100. és 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Közgyűlés véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a Bizottságnak nehézségei támadtak a szennyezés folyamatos csökkentésére szolgáló programok összehangolására alkalmas javaslatoknak a 78/176/EGK irányelv [3] 9 (3) cikkében előírt határidőn belüli benyújtásával kapcsolatban; mivel ebből következően szükség volt az ezzel kapcsolatos határidő meghosszabbítására;

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET

1. cikk

A 78/176/EGK irányelv 9. cikke (3) bekezdésében "Az (1) bekezdésben említett programokat legkésőbb 1980. július 1-ig kell elküldeni a Bizottságnak azért, hogy a Bizottság minden nemzeti program kézhezvételétől számított 6 hónapon belül a Tanács elé tudja terjeszteni a megfelelő javaslatokat..." fordulat helyére "Az (1) bekezdésben említett programokat legkésőbb 1980. július 1-ig meg kell küldeni a Bizottságnak, amely 1983. március 15-ig köteles a Tanács elé terjeszteni a megfelelő javaslatokat..." fordulat lép.

2. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1983. január 24-én.

a Tanács nevében

az elnök

H. W. Lautenschlager

[1] HL C 292., 1982.11.8, 101. o.

[2] HL C 326., 1982.12.13., 1. o.

[3] HL L 54., 1978.2.25, 19. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31983L0029 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31983L0029&locale=hu