PK 107. szám

[1]A százalékosan megállapított gyermektartásdíj alapjául szolgáló juttatás (jövedelem) időarányos része a gyermeket a tartásra való jogosultság fennállásának tartamára akkor is megilleti, ha a juttatás kifizetésére a tartásdíj-fizetési kötelezettség megszüntetése után kerül sor.

A tartásdíj-fizetési kötelezettség - függetlenül attól, hogy a munkáltató (szövetkezet stb.) a kötelezettnek a tartásdíj alapjául szolgáló juttatást a tartási kötelezettség fennállásának időtartama alatt vagy a kötelezettség megszűnése után fizeti-e ki - a tartásdíjra való jogosultság időtartamához igazodik. A gyermeket ezért a tartási jogosultságának megszűnése után a kötelezett javára kifizetett juttatás időarányos része is megilleti. A volt kötelezettnek tehát a százalékosan megállapított tartásdíj időarányos részét akkor is meg kell fizetnie, illetőleg a munkáltatónak a volt kötelezettől akkor is le kell vonnia és a jogosult részére kifizetnie, ha a korábbi időre járó juttatás kifizetésére a tartásdíj-fizetési kötelezettség megszűnése után került sor.

A bíróság akkor jár el helyesen, ha a tartásdíj-fizetési kötelezettség megszüntetésekor meghatározza, hogy a munkáltató a tartásdíj-fizetési kötelezettség megszűnése után kifizetésre kerülő juttatásnak mely lejárt időszakra eső arányos részét köteles levonni és a jogosultnak átutalni.

[A PK 272. számú állásfoglalással módosított szöveg.]

Lábjegyzetek:

[1] Az új Ptk.-ba beépültnek tekintette és ezért annak alkalmazása körében nem tartotta irányadónak a Polgári Kollégium. Ld. 1/2014. Polgári jogegységi határozat V.1. pontja.