1128/2019. (III. 14.) Korm. határozat

a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozatnak az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról

1. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 9. pontja a következő p) alponttal egészül ki:

(Az előterjesztésben)

"p) ismertetni kell az előterjesztés szerinti jogszabálytervezethez tartozó indokolás közzétételével kapcsolatos előterjesztői álláspontot és annak indokait."

2. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 16. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

(A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a 15. pont szerinti döntés megalapozása céljából vizsgálja, hogy)

"d) az előterjesztés vagy a miniszteri rendelet tervezetéhez tartozó indokolás, illetve az indokolás közzétételével kapcsolatos előterjesztői álláspont megfelel-e a vonatkozó jogszabályi követelményeknek."

3. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

a) 16. pont b) alpontjában a "követelményeknek, és" szövegrész helyébe a "követelményeknek," szöveg,

b) 17. pont (1) bekezdés a) pontjában a "b) alpontja" szövegrész helyébe a "b) és d) alpontja" szöveg,

c) 17. pont (1) bekezdés c) pontjában a "kötelezettségre figyelemmel" szövegrész helyébe a "kötelezettségre figyelemmel és az indokolással kapcsolatosan" szöveg

lép.

4. Ez a határozat 2019. március 15-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök