PK 178. szám

A bíróság az előtte folyó perek egyesítését hivatalból még a felek ellenkezése esetén is elrendelheti, ha annak törvényes feltételei fennállnak [Pp. 149. § (2) bek.].