31976L0118[1]

A Tanács irányelve (1975. december 18.) egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejtermékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A Tanács irányelve

(1975. december 18.)

egyes emberi fogyasztásra szánt, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejtermékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(76/118/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a tartós tej egységes piaca létrehozásának elősegítése, a fogyasztók szükségleteit figyelembe vevő termelési feltételek megállapítása és a tisztességes versenyen alapuló kereskedelmi kapcsolatok elősegítése érdekében el kell elfogadni az érintett termékek összetételének, fenntartott termékleírásai használatának, gyártási előírásainak és címkézésének közös szabályait;

mivel az e termékekre vonatkozó nemzeti rendelkezések között fennálló eltérések akadályozzák az áruk szabad mozgását, és tisztességtelen versenyfeltételeket teremtenek;

mivel a tartós tejtermékek gyártása során használt adalékanyagok és segédanyagok tisztasági követelményeinek ellenőrzését szolgáló vizsgálati módszerek meghatározása és az összetétel ellenőrzését szolgáló mintavételi eljárás és vizsgálati módszerek meghatározása, valamint az ilyen tejtermékek gyártási előírásai olyan technikai jellegű végrehajtási intézkedések, amelyeknek elfogadását a Bizottságra kell hagyni az eljárás egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében;

mivel kívánatos, hogy minden olyan esetben, amikor a Tanács felhatalmazza a Bizottságot az élelmiszerekkel kapcsolatos szabályok végrehajtására, rendelkezni kell egy eljárásról, amely a tagállamok és a Bizottság között szoros együttműködést létesít az 1969. november 13-i tanácsi határozattal [3] létrehozott Élelmiszerügyi Állandó Bizottságon belül;

mivel egyes, ebben az irányelvben megállapított címkézésre vonatkozó szabályokat jelenleg nem lehet végrehajtani azon megértési problémák miatt, amelyeket ezek a vásárló számára okoznának;

mivel néhány esetben elegendő kiegészítő időszakról rendelkezni, amelyet követően az irányelv teljes egészében alkalmazható;

mivel más esetekben fenn kell tartani a nemzeti rendelkezéseket, és felülvizsgálati záradékot kell alkalmazni;

mivel a tartós tejtermékekre alkalmazandó minőségmegjelölésre vonatkozó közösségi szabályok elfogadása függőben van, az e tárgyú nemzeti rendelkezések egyelőre nem érintettek, azonban ezt a helyzetet felül kell vizsgálni, amennyiben három éven belül nem jön létre közösségi rendszer,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv a mellékletben meghatározott, részben vagy teljesen dehidratált tartós tejtermékekre vonatkozik.

(2) Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) "részben dehidratált tej": a tejből, teljesen vagy részben fölözött tejből vagy ezeknek a termékeknek a keverékéből a víz részleges eltávolításával közvetlenül előállított, folyékony halmazállapotú termék, amely tartalmazhat hozzáadott tejszínt vagy teljesen dehidratált tejet vagy mindkettőt, ahol a hozzáadott, teljesen dehidratált tej aránya a késztermékben nem haladhatja meg a tejszárazanyag-tartalom 25 %-át; azonban a tagállamok bármilyen, a teljesen dehidratált tejnek a részben dehidratált tej előállításában és értékesítésében való felhasználásáról szóló korlátozást fenntarthatnak területükön, ha a korlátozás 1974. október 1-je előtt fennállt.

A 11. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett minőségi követelmények elfogadásakor, de minden esetben legkésőbb ennek az irányelvnek az értesítésétől számított két éven belül, a Tanács eldönti, hogy továbbra is engedélyezi-e ezeket a korlátozásokat, vagy sem.

b) "teljesen dehidratált tej": az a szilárd halmazállapotú termék, amelynek a nedvességtartalma nem haladja meg az 5 tömegszázalékot a tejből, a teljesen vagy részben fölözött tejből, a tejszínből vagy ezek keverékéből víz kivonásával közvetlenül nyert késztermékben.

(3) A mellékletben meghatározott termékeket a következőképpen kell tartósítani:

i. az 1. a)-d) pontban megadott termékek esetében hőkezeléssel végzett sterilezéssel;

ii. az 1. e)-g) pontban megadott termékek esetében szacharóz hozzáadásával (félfehér cukor, cukor vagy fehér cukor vagy különlegesen fehér cukor);

iii. a 2. pontban megadott termékek esetében dehidratációval.

2. cikk

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy a mellékletben meghatározott termékeket csak akkor lehessen értékesíteni, ha azok megfelelnek az ebben az irányelvben és a hozzá tartozó mellékletben megállapított fogalom-meghatározásoknak és szabályoknak.

3. cikk

(1) A mellékletben említett megnevezések csak az ott meghatározott termékekre vonatkoznak, és azokat a kereskedelemben az ilyen termékek jelölésére kell használni.

(2) A következő megnevezések használatát az érintett tagállamok a területükön szintén fenntarthatják a megadott termékekre:

a) "evaporated milk" Írországban és az Egyesült Királyságban a legalább 9 tömegszázalék zsírt és összesen 31 tömegszázalék tejszárazanyagot tartalmazó, cukrozatlan sűrített tej megnevezésére;

b) "kondenseret kaffefløde" Dániában, a "kondensierte Kaffeesahne" Németországban és a "panna da caffè" Olaszországban a melléklet 1. d) pontjában meghatározott termék megnevezésére;

c) "flødepulver" Dániában, valamint a "Rahmpulver" és a "Sahnepulver" Németországban a melléklet 2. d) pontjában meghatározott termék megnevezésére.

(3) Öt évvel az ezen irányelvről való értesítés időpontját követően, a Tanács, a Bizottság javaslata alapján eljárva, dönthet a (2) bekezdés módosításáról vagy hatályon kívül helyezéséről.

4. cikk

Az 1. cikk (2) bekezdésében említett alapanyagokkal kapcsolatos, a Közösség által meghozandó higiéniai és egészségvédelmi rendelkezések sérelme nélkül, az ilyen anyagokat legalább a pasztőrözéssel egyenértékű hőkezelésnek kell alávetni, amennyiben az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott termékek gyártási folyamata nem tartalmaz ilyen kezelést.

5. cikk

(1) A melléklet 1. a)-d) pontjában meghatározott termékek gyártása során kizárólag a következők használata engedélyezett:

| nátrium- és kálium-bikarbonátok, |

E 331 | nátrium-citrátok (citromsav nátriumsói), |

E 332 | kálium-citrátok (citromsav káliumsói), |

E 339 | nátrium-ortofoszfátok (ortofoszforsav nátriumsói), |

E 340 | kálium-ortofoszfátok (ortofoszforsav káliumsói), |

kalcium-klorid, |

E 450 | nátrium- és kálium-polifoszfátok: |

a)difoszfátok, |

b)trifoszfátok az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt (UHT), cukrozatlan, részben dehidratált tej esetében, |

c)lineáris polifoszfátok (amelyek nem több mint 8 % gyűrűs vegyületet tartalmaznak) az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt (UHT), cukrozatlan, részben dehidratált tej esetében; |

- feltéve, hogy a késztermékben ezen hozzáadott anyagok összes mennyiségének tömegszázaléka nem több, mint:

- 0,2 % azon termékek esetében, ahol az összes szárazanyag-tartalom nem haladja meg a 28 %-ot,

- 0,3 % azon termékek esetében, ahol az összes szárazanyag-tartalom meghaladja a 28 %-ot;

- feltéve, hogy a P2O5-ban kifejezett összes trifoszfát, és lineáris polifoszfát-tartalom tömegszázaléka az ultramagas hőmérsékleten hőkezelt (UHT), cukrozatlan, részben dehidratált tejben nem több, mint 0,1 %;

- feltéve, hogy a P2O5-ban kifejezett összes hozzáadott foszfáttartalom nem több, mint 0,1 % azokban a termékekben, amelyek összes szárazanyag-tartalma nem haladja meg a 28 %-ot, és nem több, mint 0,15 % azokban a termékekben, amelyek összes szárazanyag-tartalma meghaladja a 28 %-ot.

(2) A melléklet 1. e)-g) pontjában meghatározott termékek gyártása során kizárólag a következők használata engedélyezett:

a) az (1) bekezdésben felsorolt anyagok, feltéve, hogy összes mennyiségük tömegszázaléka a késztermékben nem több, mint 0,2 %, és hogy az összes P2O5-ban kifejezett, hozzáadott foszfáttartalom nem haladja meg a 0,1 %-ot;

b) adott laktózmennyiség, amely tömegszázalékban nem több, mint a késztermék 0,02 %-a, ahol alkalmazható, trikalcium hozzáadásával, amelynek mennyisége nem haladhatja meg a hozzáadott laktóz 10 %-át.

(3) A melléklet 2. pontjában meghatározott termékek gyártása során kizárólag a következők használata engedélyezett:

a) az (1) bekezdésben felsorolt anyagok:

- feltéve, hogy összes mennyiségük tömegszázaléka a késztermékben nem több, mint 0,5 %, amelyből a nátrium- és kálium-bikarbonát maximális tartalma 0,2 %. Az utóbbi mennyiség maximális értéke a "Hatmaker" vagy "Roller" típusú, teljesen dehidratált tej esetében 0,3 % lehet, ha nem kiskereskedelmi forgalmazásra szánják, és amennyiben a gyártás során az (1) bekezdésben felsorolt anyagok közül más anyagokat nem használnak; az Egyesült Királyság azonban területén engedélyezheti ennek a tejnek a kiskereskedelmi forgalmazását;

- feltéve, hogy az összes hozzáadott, P2O5-ban kifejezett foszfáttartalom nem haladja meg a 0,25 %-ot;

b) L-aszkorbinsav (E 300), nátrium-L-aszkorbát (E 301) és aszkorbil-palmitát (E 304), egymagában vagy keverve, a késztermék maximum 0,05 tömegszázalékában, aszkorbinsavban kifejezve.

(4) Ahol a melléklet 2. a), c) és d) pontjában meghatározott termékek megnevezése azonnali oldhatóságot említ, a lecitinek használata (E 322) szintén engedélyezett e termékek gyártása során, maximum 0,5 tömegszázalékban.

(5) Ahol ez a cikk egy adalékanyag százalékos arányát említi, vízmentes anyagot kell érteni.

(6) A tagállamok területükön engedélyezhetik az árusító automatákban alkalmazott teljesen dehidratált és egyértelműen ekként címkézett tej esetében további adalékanyagok használatát.

(7) Az (1)-(3) bekezdés ellenére, a tagállamok területükön engedélyezhetik vitaminok hozzáadását a mellékletben meghatározott termékekhez.

6. cikk

A 11. cikk (1) bekezdése alapján elfogadott rendelkezések sérelme nélkül, a mellékletben meghatározott termékek laktáttartalma nem lehet több, mint 300 mg/100 g zsírmentes tejszárazanyag.

7. cikk

(1) A mellékletben meghatározott termékek csomagolásán, tartályán vagy címkéjén jól láthatóan, olvasható és eltávolíthatatlan módon kizárólag a következő adatokat kell feltüntetni:

a) a 3. cikknek megfelelően az ilyen termékek számára fenntartott megnevezések egyike;

b) az "instant" szó és utalás a lecitin használatára, közvetlenül a megnevezés után, amennyiben az 5. cikk (4) bekezdésében említett engedéllyel éltek;

c) a tejzsír százaléka a késztermék tömegarányában kifejezve, kivéve a melléklet 1. b) és f) pontjában és a 2. b) pontjában meghatározott termékeket, valamint a melléklet 1. pontjában meghatározott termékek esetében a tejből származó zsírmentes tejszárazanyag-tartalom százaléka;

d) a melléklet 2. pontjában meghatározott termékek dehidratációs eljárását megjelölő, további részletek;

e) a melléklet 1. pontjában meghatározott, kiskereskedelmi értékesítésre szánt termékek esetében a felhasználás módjára vonatkozó tájékoztatás; ez a tájékoztatás helyettesíthető a termék használatáról szóló hasznos információval, ha a terméket változatlan formában szánják fogyasztásra; a h) pontban említett átmeneti időszak lejártáig a tagállamok előírhatják, hogy ha az ilyen tájékoztatás tömegben vagy térfogatban kifejezett mennyiségekre vonatkozik, akkor ezeket a megfelelő angolszász mértékegységekben is ki kell fejezni;

f) a melléket 2. pontjában meghatározott, kiskereskedelmi értékesítésre szánt termékeknél, kivéve a melléklet 2. b) pontjában meghatározott termékeket, a hígítás vagy feloldás módjáról szóló javaslatok, a felhígított vagy feloldott termék zsírtartalmáról szóló részletekkel együtt; a h) pontban említett átmeneti időszak lejártáig a tagállamok előírhatják, hogy ha ilyen tájékoztatás tömegben vagy térfogatban kifejezett mennyiségekre vonatkozik, akkor ezeket a megfelelő angolszász mértékegységekben is ki kell fejezni;

g) a melléklet 1. a)-d) pontjában meghatározott termékek esetében az "UHT" vagy "ultramagas hőmérsékleten hőkezelt" kifejezés, amennyiben ezeket a termékeket ilyen kezeléssel állítják elő, és steril módon csomagolják;

h) a névleges tömeg grammban vagy kilogrammban kifejezve, és a palackozott folyadékok és félfolyékony termékek esetében a névleges térfogat literben, centiliterben vagy milliliterben kifejezve; a vonatkozó közösségi rendelkezések hatálybalépéséig a névleges tömeg és névleges térfogat méréséről és jelöléséről szóló nemzeti rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az átmeneti időszak lejártáig, amely időszak alatt a legutóbb a csatlakozási okmánnyal

[4]

módosított 71/354/EGK tanácsi rendelet II. mellékletében

[5]

szereplő angolszász mértékegységek használata megengedett a Közösségben, a tartalmak névleges tömegének vagy névleges térfogatának SI-mértékegységekben történő megadását - ha az Egyesült Királyság és Írország a nemzeti területükön értékesített termékeknél úgy kívánja - a tartalmak névleges tömegének vagy névleges térfogatának jelzése kíséri, a következő váltószámok alapján kiszámított, megfelelő angolszász mértékegységekben megadva:

1 ml | = 0,0352 folyadékuncia, |

1 l | = 1,760 pint vagy 0,220 gallon, |

1 g | = 0,0353 uncia (avoirdupois), |

1 kg | = 2,205 font; |

i) a gyártó vagy a csomagoló vagy a Közösségben letelepedett értékesítő neve vagy kereskedelmi neve, címe vagy a létesítő okirat szerinti székhelye.

(2) Az (1) bekezdés a)-d) és h) pontjában említett részleteket a csomagolás vagy tartály egyik fő felületén, azonos látómezőben kell megjeleníteni.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok:

a) fenntarthatják azokat a nemzeti rendelkezéseiket, amelyek előírják a következők feltüntetését:

- az összetevők felsorolása,

- az adalékanyagok felsorolása,

- a dátum,

- a gyártó vagy a csomagoló; ez az adat azonban feltüntethető csak kódolva is,

- a származási ország, bár ez az adat a Közösségen belül gyártott termékek esetében nem szükséges,

- tekintettel a (8) bekezdésre, a kiskereskedelemben értékesített, gyermekek által történő fogyasztásra szánt, teljesen vagy részben fölözött tejtermékek ajánlott különleges felhasználási módja;

b) fenntarthatnak vagy megállapíthatnak nemzeti rendelkezéseket, amelyek a melléklet 1. a)-d) pontjában megadott, ultramagas hőmérsékletű hőkezeléssel (UHT) előállított és steril módon csomagolt termékek esetében szükségessé teszik a dátum feltüntetését;

(4) Az (1) bekezdéstől eltérően, és a Közösség által a diabetikus élelmiszerek tekintetében meghozandó rendelkezések sérelme nélkül, a tagállamok a hozzáadott vitaminok feltüntetésének szükségességéről nemzeti rendelkezéseket tarthatnak fenn vagy állapíthatnak meg.

(5) Amennyiben a mellékletben meghatározott termékeket több mint 20 kg névleges tömegű csomagokba vagy tartályokba csomagolják, és azok nem kerülnek kiskereskedelmi forgalomba, az (1) bekezdés b)-h) pontjában foglalt adatokat csak a kísérő okmányokon kell feltüntetni.

(6) Ahol a 20 g-nál kisebb egységekben csomagolt termékeket külső csomagolással is ellátják, az (1) bekezdés b)-h) pontjában foglalt adatokat csak a külső csomagoláson kell feltüntetni.

(7) Az erről az irányelvről történő értesítés időpontjától számított négy évig és az (1) bekezdés a) pontjától eltérően, a tagállamok engedélyezhetik a nemzeti gyakorlatnak vagy az ennek az irányelvnek az elfogadásakor hatályos rendelkezéseknek megfelelően használt megnevezések feltüntetését a csomagokon, tartályokon vagy címkéken az itt elfogadott megnevezések mellett.

(8) Ennek az irányelvnek az értesítésétől számított három éven belül a Tanács újra megvizsgálja a (3) bekezdés a) pontjának utolsó francia bekezdésében meghatározott eltérést a Bizottság jelentése alapján, amelyet, adott esetben, megfelelő javaslatok kísérnek.

A részben fölözött tej tekintetében ennek az eltérésnek az alkalmazhatósága valamennyi esetben megszűnik öt évvel ezen irányelv értesítését követően.

(9) A tagállamok az (1) bekezdésben megállapítottakon kívül nem határozhatják meg az ott említett adatok feltüntetésének módját.

A tagállamok azonban területükön megtilthatják a mellékletben meghatározott termékek kereskedelmét, ha az (1) bekezdés a)-g) pontjában említett adatok nincsenek feltüntetve nemzeti nyelvükön vagy nyelveiken a csomagok, tartályok vagy címkék fő felületein vagy, ahogyan az (5) bekezdés meghatározza, a kísérő okmányokon.

(10) Az (1)-(9) bekezdést a Közösség által elfogadásra kerülő, a címkézésről szóló rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni.

8. cikk

Az 1. cikkben említett és kiskereskedelmi értékesítésre szánt termékeket a gyártó vagy a csomagoló zárt tartályokba csomagolja, amelyek megóvják a terméket a káros hatásoktól, és amelyeket érintetlenül kell a fogyasztó számára leszállítani.

9. cikk

(1) A tagállamok minden szükséges intézkedést elfogadnak annak biztosítására, hogy az (1) bekezdésben említett, az ebben az irányelvben és a mellékletében megállapított meghatározásoknak és szabályoknak megfelelő termékek kereskedelmét ne gátolja az ezeknek a termékeknek vagy általánosságban élelmiszereknek az összetételét, gyártási előírásait, csomagolását vagy címkézését szabályozó, nem harmonizált nemzeti rendelkezések alkalmazása.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható azokra a nem harmonizált rendelkezésekre, amelyeket az alábbi jogcímek indokolnak:

- a közegészségügy védelme,

- a csalások megelőzése, kivéve, ha ilyen rendelkezések akadályozhatják az ebben az irányelvben megállapított meghatározások és szabályok alkalmazását,

- az ipari és kereskedelmi tulajdon, az eredetmegjelölések, bejegyzett megnevezések védelme és a tisztességtelen verseny megelőzése.

10. cikk

(1) Amennyiben valamely tagállamnak az irányelv elfogadása óta felmerülő új információ vagy a meglévő információk újraértékelése eredményeként alapos indoka van megállapítani, hogy az 5. cikkben felsorolt anyagok valamelyikének a mellékletben említett termékekben való használata, vagy amennyiben az alkalmazható maximális szint veszélyezteti az emberi egészséget, annak ellenére, hogy megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek, a tagállam ideiglenesen felfüggesztheti vagy korlátozhatja a szóban forgó rendelkezés területén való alkalmazását. Erről haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, és döntését megindokolja.

(2) A Bizottság, amint lehetséges, megvizsgálja az érintett tagállam indokolását, és az Élelmiszerügyi Állandó Bizottságon belül egyeztet a tagállamokkal, majd ezt követően véleményt nyilvánít, és megteszi a megfelelő intézkedéseket.

(3) Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy az (1) bekezdésben említett nehézségek megoldása és az emberi egészség védelme érdekében szükség van az irányelv módosítására, megindítja a 12. cikkben megállapított eljárást ezeknek a módosításoknak az elfogadása céljából; az óvintézkedéseket elfogadó tagállam abban az esetben fenntarthatja őket, amíg a módosítások hatályba nem lépnek.

11. cikk

(1) A Tanács, a Bizottság javaslata alapján eljárva, megállapítja:

a) amennyire szükséges, az 5. cikkben említett adalékanyagok és termékek tisztasági követelményeit;

b) a mellékletben meghatározott termékek egészségügyi, kémiai és fizikai követelményeit;

c) a mellékletben meghatározott termékek mikrobiológiai követelményeit;

d) a részben dehidratált tej gyártása során használt, teljesen dehidratált tej minőségi követelményeit, az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjával összhangban.

(2) A 12. cikkben megállapított eljárással összhangban a következőket kell meghatározni:

a) a fenti tisztasági követelmények ellenőrzéséhez szükséges vizsgálati módszerek;

b) a mellékletben meghatározott termékek összetételének és gyártási előírásainak ellenőrzéséhez szükséges mintavételi eljárások és vizsgálati módszerek.

12. cikk

(1) Amennyiben az e cikkben megállapított eljárást kell követni, az ügyet az 1969. november 13-i tanácsi határozattal létrehozott Élelmiszerügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: "a bizottság") elnöke saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam képviselőjének kérelmére a bizottság elé kell terjeszteni.

(2) A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság az elnöke által az ügy sürgősségének megfelelően megállapított határidőn belül véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményeket 41 szavazatos többséggel kell meghozni, a tagállamok szavazatait pedig a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésével összhangban kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3) a) Ha a tervezett intézkedések összhangban vannak a bizottság véleményével, a Bizottság elfogadja azokat.

b) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé a meghozandó intézkedésekről. A Tanács minősített többséggel jár el.

c) Ha a javaslatok benyújtásától számított három hónapon belül a Tanács nem jár el, a javasolt intézkedéseket a Bizottság elfogadja.

13. cikk

A 12. cikk rendelkezéseit 18 hónapig kell alkalmazni, attól a naptól számítva, amikor az ügyet először terjesztették a bizottság elé, a 12. cikk (1) bekezdése alapján.

14. cikk

Ez az irányelv nem érinti a tagállamoknak a mellékletben említett és a területükön előállított termékekre alkalmazandó minőségi mutatókról szóló jogszabályait.

Az irányelv értesítésétől számított három éven belül a vonatkozó közösségi rendelkezések hiányában a Tanács a Bizottság jelentése alapján, bármilyen megfelelő javaslattal együtt, újra megvizsgálja ennek a cikknek a rendelkezéseit.

15. cikk

Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni:

- bármilyen, a Közösség által elfogadandó rendelkezés sérelme nélkül, a diabetikus termékekre vagy a csecsemők és kisgyermekek által történő fogyasztásra szánt termékekre,

- a Közösségen kívüli kivitelre szánt termékekre.

16. cikk

A tagállamok az irányelv értesítésétől számított egy éven belül, ahol szükséges, módosítják jogszabályaikat, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Ezekről a módosításokról és az általuk alkalmazott, ebben az irányelvben megállapított kivételekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. Az ezen irányelvről való értesítés időpontjától számított két év elteltét követően az így módosított jogszabályokat kell alkalmazni a tagállamok piacán első alkalommal forgalomba hozott termékekre.

17. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1975. december 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. Toros

[1] HL C 65., 1970.6.5., 47. o.

[2] HL C 146., 1970.12.11., 26. o.

[3] HL L 291., 1969.11.29., 9. o.

[4] HL L 73., 1972.3.27., 14. o.

[5] HL L 243., 1971.10.29., 29. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A TERMÉKEK MEGNEVEZÉSEI ÉS MEGHATÁROZÁSAI

1. Részben dehidratált tej, amelyre ez az irányelv alkalmazandó

a) Cukrozatlan sűrített tej

Részben dehidratált tej legalább 7,5 tömegszázalék zsírtartalommal és 25 tömegszázalék összes tejszárazanyag-tartalommal.

b) Cukrozatlan, sűrített sovány tej

Részben dehidratált tej legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal és legalább 20 tömegszázalék összes tejszárazanyag-tartalommal.

c) Cukrozatlan, sűrített félzsíros tej

Részben dehidratált tej legalább 1, de legfeljebb 7,5 tömegszázalék zsírtartalommal és legalább 20 tömegszázalék összes tejszárazanyag-tartalommal. Ezzel a megnevezéssel a kiskereskedelemben csak az a részben dehidratált tej értékesíthető, amelynek zsírtartalma 4-4,5 tömegszázalék közötti, és összes tejszárazanyag-tartalma legalább 24 tömegszázalék.

d) Cukrozatlan, sűrített zsíros tej

Részben dehidratált tej legalább 15 tömegszázalék zsírtartalommal és 26,5 tömegszázalék összes tejszárazanyag-tartalommal.

e) Cukrozott sűrített tej

Részben dehidratált, répacukorral elegyített (félfehér cukor, cukor vagy fehér cukor vagy különlegesen fehér cukor) tej, legalább 8 tömegszázalék zsírtartalommal és 28 tömegszázalék összes tejszárazanyag-tartalommal. Ezzel a megnevezéssel a kiskereskedelemben csak az a részben dehidratált, répacukorral elegyített (félfehér cukor, cukor vagy fehér cukor vagy különlegesen fehér cukor) tej értékesíthető, amelynek zsírtartalma legalább 9 tömegszázalék és összes tejszárazanyag-tartalma legalább 31 tömegszázalék.

f) Cukrozott, sűrített sovány tej

Részben dehidratált, répacukorral elegyített (félfehér cukor, cukor vagy fehér cukor vagy különlegesen fehér cukor) tej, legfeljebb 1 tömegszázalék zsírtartalommal és legalább 24 tömegszázalék összes tejszárazanyag-tartalommal.

g) Cukrozott, sűrített félzsíros tej

Részben dehidratált, répacukorral elegyített (félfehér cukor, cukor vagy fehér cukor vagy különlegesen fehér cukor) tej, legalább 1 tömegszázalék és legfeljebb 8 tömegszázalék zsírtartalommal és legalább 24 tömegszázalék összes tejszárazanyag-tartalommal. Ezzel a megnevezéssel a kiskereskedelemben csak az a részben dehidratált, répacukorral elegyített (félfehér cukor, cukor vagy fehér cukor vagy különlegesen fehér cukor) tej értékesíthető, amelynek zsírtartalma 4-4,5 tömegszázalék közötti, és összes tejszárazanyag-tartalma legalább 28 tömegszázalék.

2. Teljesen dehidratált tej, amelyre ez az irányelv alkalmazandó

a) Porított teljes tej vagy teljes tejpor

Dehidratált tej legalább 26 tömegszázalék zsírtartalommal.

b) Porított sovány tej vagy sovány tejpor

Dehidratált tej legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal.

c) Porított félzsíros tej vagy félzsíros tejpor

Dehidratált tej legalább 1,5 tömegszázalék és legfeljebb 26 tömegszázalék zsírtartalommal.

d) Porított zsíros tej vagy zsíros tejpor

Dehidratált tej legalább 42 tömegszázalék zsírtartalommal.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976L0118 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976L0118&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék