PKv 2002.2 A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának 2/2002. (VI. 3.) PK véleménye

a Ptk.-t módosító 2000. évi LXXXVIII. törvény és az azt módosító 2001. évi LXXXVII. törvény értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről[1]

Lábjegyzetek:

[1] Az 1/2014. Polgári jogegységi határozat 2. pontja értelmében meghaladottá vált. (Az új Ptk.-tól függetlenül a régi Ptk., illetve más, hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján elbírálandó ügyekre nézve is.)