41/2000. (V. 5.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek 2000. évi költségvetési támogatásának elosztásáról[1]

1. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdése alapján a társadalmi szervezetek támogatására - a Tv. 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezet, 8. Társadalmi önszerveződések támogatása cím, 1. Társadalmi és karitatív feladatok támogatása jogcím-csoport, 348,1 millió forintot, a határozat mellékletének I-V. fejezetében foglaltak szerint osztja fel.

2. E költségvetési támogatás a társadalmi szervezetek szervezeti és működési költségeinek fedezésére szolgál.

3. A költségvetési támogatást a Magyar Államkincstár a következők szerint folyósítja:

a) egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg az 500 ezer forintot,

b) két részletben - 2000. év augusztus végéig bezárólag -, amennyiben az érintett szervezet támogatása 500 ezer forint, illetve meghaladja az 500 ezer forintot.

4. Ha ezen országgyűlési határozat alapján támogatásban részesített valamely társadalmi szervezet év közben szétválik és az így létrejött új szervezetek tevékenységi köre együttesen megfelel a szétválás előtti szervezet tevékenységi körének, úgy a fel nem használt költségvetési támogatást létszámarányosan kell elosztani.

5. Amennyiben a társadalmi szervezet év közben feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával szűnik meg, a fel nem használt támogatási összeget vissza kell utalnia a Pénzügyminisztérium "Pártok és társadalmi szervezetek támogatása" kiadási számlára. A támogatás felhasználásáról szóló írásbeli beszámolót és elszámolást a feloszlás, illetőleg a megszűnés kimondásának napjától számított 60 napon belül a Társadalmi Szervezetek Bizottságnak be kell nyújtani.

6. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja, azt a pályázat benyújtásakor meglévő saját tagszervezetein kívül más szervezetnek tovább nem adhatja. Amennyiben a támogatott szervezet saját tagszervezetei számára működési célra összeget átadott, arról is köteles tételes elszámolást készíteni.

7. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeg felhasználásról köteles részletes írásbeli beszámolót és tételes elszámolást készíteni az illetékes bizottság számára. A beszámolót és az elszámolást a 2001. évi költségvetési támogatás elnyerése iránti pályázattal együtt kell benyújtani. Amennyiben a társadalmi szervezet a 2001. évi költségvetési támogatás elnyerése érdekében pályázatot nem nyújt be, a beszámolót és elszámolást legkésőbb 2001. február 28. napjáig köteles az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottságának beküldeni.

8. Az Állami Számvevőszék a költségvetési támogatás felhasználását - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján - ellenőrzi.

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Kapronczi Mihály s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Molnár Róbert s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Melléklet a 41/2000. (V. 5.) OGY határozathoz

SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós, egészségmegőrzési és karitatív feladatokat ellátó szervezetek
1."A korszerű iskoláért" Alapítvány100
2."A rák ellen, az emberért, a holnapért!" Társadalmi Alapítvány450
3."DÁVID" Achondroplasiások Társasága100
4."DELTA" Országos Katasztrófa Mentő Csoport300
5."Egészséges Ifjúságért" Szövetség200
6."Gyermekek falun" Alapítvány300
7."Gyökerek" Jóléti Szolgálat Alapítvány400
8."Józan Élet" Egészség- és Családvédő Országos Szövetség300
9."Józan Élet" Egészség-, Család- és Ifjúságvédő Keresztény Egyesület200
10."Képpel-Jellel" Beszédképtelen Mozgássérültek Szülői Egyesülete200
11."Kutyával az emberért" Egészségügyi, Szociális, Tudományos Alapítvány200
12."RÉS" Szociális és Kulturális Alapítvány600
13."Szent Benedek" Idősek Háza Alapítvány400
14."Szomjazom" Alapítvány400
15.A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány300
16.Ahimsza Magyar Vegetárius Társaság200
17.AIDS Segély Alapítvány, Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálat Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesület400
18.Akarat Diáksport Egyesület500
19.Alfa Magzat-, Csecsemő-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség400
20.Alkohol-Drogsegély Ambulancia700
21.Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége800
22.Allergiás Betegek Békés Megyei Egyesülete100
23.Asztmás Betegek Veszprémi Egyesülete100
24.Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ)900
25.Asztmások Somogy Megyei Egyesülete100
26.Autista Gyermekekért Egyesület100
27.Autisták Érdekvédelmi Egyesülete500
28.Bakony-Balaton "Szklerózis Multiplex" Mozgássérültek Egyesülete200
29.Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat300
30.Bárka Egyesület (Budapest)300
31.Barlangi Mentők Észak-Magyarországi Egyesülete200
32.Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete200
33.Belszervi Betegek Rokkantak Kunsági Egyesülete (BEROKE)200
34.Bóbita Habilitációs Egyesület100
35.Boldogasszony Háza Alapítvány200
36.Civitan Club Budapest - Help Egyesület300
37.Conditio Humana Egyesület700
38.CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat200
39.Cukorbetegek Budapesti Egyesülete200
40.Cukorbetegek Egyesülete, Szentes100
41.Családalapítók Egyesülete300
42.Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány300
43.Csecsemőket és kisgyermekeket befogadó otthonok Országos Szövetsége300
44.Csontvelődonor Egyesület300
45.Csökkent Munkaképességűek és Rokkantnyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete100
46.DÉMOSZTHENÉSZ Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete300
47.Diabétesz Gyermek és Ifjúsági Országos Szövetség400
48.DIALIZIS Művesekezeltekért Alapítvány100
49.Diótörés Alapítvány500
50.Don Bosco Egyesület100
51.DOWN Alapítvány400
52.Drog Stop Budapest Egyesület800
53.EGALITÁS Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány200
54.Egészség Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület300
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
55.Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége200
56.Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata Egyesület300
57.Egészségforrás Alapítvány200
58.Egészségünkért a XXI. Században Alapítvány200
59.Egy Ház Alapítvány, Családok átmeneti otthona200
60.Egymást Segítő Egyesület300
61.Egyszülős Családért Alapítvány200
62.Életreform Egyesület150
63.Életrevaló Karitatív Egyesület100
64.Értelmi Sérültek és Szakdolgozók Országos Érdekvédelmi Szövetsége300
65.Értelmi Sérültek Victória Egyesülete200
66.Észak és Nyugat Dunántúli Hajléktalan és Utcai Szolgálatok Tagjainak Regionális Egyesülete300
67.Északi Támpont Egyesület400
68.Észak-Kelet-Magyarországi Hajléktalan és Utcai Szolgálatok Tagjainak Egyesülete300
69.Eszter Alapítvány800
70.Esztergomi Szent Jakab Alapítvány400
71.Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány300
72.FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület500
73.Fehér Bot Alapítvány, Hajdúdorog100
74.Fehér Bot Alapítvány, Szekszárd100
75.Feledékeny (Alzheimer kórral és más emlékezetzavarral élő) Emberek Hozzátartozóinak Társasága200
76.Felnőtt Cisztás Fibrózisos Betegek Egyesülete400
77.Félúton Alapítvány700
78.Fészek Egyesület300
79.Fogd a Kezem Alapítvány200
80.Forrás Lelki Segítők Egyesülete600
81.Gyöngyház Egyesület800
82.Hajdú-Bihar Megyei Gyermekszemgondozás Alapítvány100
83.Hajdú-Bihar megyei Hajléktalanokat és Utcán Élőket Segítők Egyesülete200
84.Hajdú-Bihari Gyermek és Ifjúsági Diabétesz Egyesület100
85.Hajdúsági Diabetesz Egyesület100
86.Hajléktalanok a Hajléktalanokért Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület400
87.Hajszolt-Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete (Hajszolt Egyesület)400
88.Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége700
89.Handicap Mozgássérültek Önsegélyező Alapítvány200
90.Háttér Baráti Társaság a Melegekért200
91.Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány500
92.Hemofilia Alapítvány100
93.Heves Megyei Diabetes Szövetség200
94.Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület600
95.Immánuel Alapítvány300
96.Jóga a Mindennapi Életben Egyesület200
97.Johannita Segítő Szolgálat1 000
98.Kalán néni Pihenő kertje Közhasznú Autista Alapítvány200
99.Katolikus Szeretetszolgálat Alapítvány300
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
100.Kerek Világ Jóléti Szolgálat Alapítvány300
101.Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága300
102.Kézenfogva JNKSZ Megyei Értelmi Fogyatékosok Érdekvédelmi Egyesülete300
103.Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület600
104.Konzultáció Alapítvány100
105.KORLÁTLANUL Alapítvány sérültek a sérültekért200
106.Kortársoktatók Pécsi Egyesülete200
107.Krónikus Betegek, Rokkantak Országos Egyesületeinek Szövetsége500
108.Küldetés Egyesület300
109.Külsőjózsefvárosi Református Diakóniai Alapítvány400
110.Laktóz Érzékenyek Társasága400
111.Lámpás '92 Alapítvány400
112.LÁNC Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége800
113.Látássérült Cseppkő Országos Egyesület300
114.Látásunkért Alapítvány, Magyar RP-Betegek Képviselete100
115.Lélek-Hang Egyesület300
116.Lelki Egészségvédő Alapítvány100
117.Lenti és Környéke Egészségéért Alapítvány100
118.Liga az Agyi Érbetegségek Ellen200
119.Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete600
120.Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány200
121.Magzatvédő Társaság300
122.Magyar Ápolási Egyesület300
123.Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesülete100
124.Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége1 000
125.Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége500
126.Magyar Egészségügyi Társaság500
127.Magyar Gyógytornászok Társasága200
128.Magyar Hemofilia Egyesület700
129.Magyar Hospice Egyesület600
130.Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesület600
131.Magyar Karitász - Caritas Hungarica Alapítvány1 000
132.Magyar Katolikus Családegyesület200
133.Magyar Kékkereszt Egyesület700
134.Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége500
135.Magyar Mentálhigiénés Szövetség500
136.Magyar Mentőtiszti Egyesület300
137.Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ)500
138.Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat800
139.Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság200
140.Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület200
141.Magyar Sclerosis Multiplex Társaság300
142.Magyar Szív Egyesület500
143.Magyar Szív- és Érbetegek Egyesülete200
144.Magyar Védőnők Egyesülete600
145.Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője, Szent Korona Lovagrendje200
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
146.Magyarországi PKU Egyesület600
147.Magyarságmentési Misszió Alapítvány300
148.Márka-Dera Alkoholmentes Önsegítő Egyesület - Dolina -200
149.Mátrix Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete500
150.Menedék Város Menedék Alapítvány300
151.Mentőalapítvány Hajdú-Bihar megye200
152.MILI Minőségi Időskorért Legjobb Ismeretekkel Egyesület300
153.MOMO Gyermekvédő Alapítvány300
154.Mosdósi Kórház Műszerfejlesztési Alapítvány200
155.Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány400
156.Mózeskosár Egyesület az Örökbefogadó Családokért300
157.Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete500
158.Mű-Szívbillentyűvel Élők Baráti Köre100
159.Napfény Életmód Egyesület100
160.Napfény Otthon Alapítvány300
161.Nephrocentrum Alapítvány100
162.Neuron Alapítvány200
163.Nyolc Boldogság Alapítvány, Pécs200
164.Nyolc Boldogság Alapítvány, Zalaegerszeg100
165.Nyugat-dunántúli Daganatos Betegekért Alapítvány400
166.Oltalom Karitatív Egyesület800
167.Országos Cisztás Fibrózis Egyesület500
168.Országos Dohányfüstmentes Egyesület600
169.Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesülete400
170.Pannonhalmi Egyházmegye Karitász Szervezete300
171.Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület400
172.Paraaqua Alapítvány a Gyermekek Fejlesztéséért200
173.Pécs-Baranyai Orvosclub200
174.Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány200
175.Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány200
176.PLUSS, a Magyarországi HÍV-Pozitívokat Segítő Egyesület500
177.Pozitív Országos Szakmai Egyesület a nehezen kezelhető gyermekek megsegítésére300
178.Rapiditás Egyesület Hallássérültek Szervezete200
179.Rehabilitációs Centrum Somogybükkösd400
180.Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány200
181.Rókahegyi Agapé Alapítvány100
182.S.O.S. Egyesület a Szenvedélybetegekért500
183.Salva Vita Alapítvány200
184.Sebzett Fényesség Alapítvány100
185.Segít a Város Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány200
186.Segítő Kéz Alapítvány100
187.Segítő Szeretet Alapítvány500
188.SOFT Alapítvány a Gyermekrehabilitációért400
189.Somssich-Táncsics Gimnázium Baráti Köre Egyesület OLTALOM Alapítvány100
190.SOS Krízis Alapítvány500
191.Stabilitás Daganatos Betegek Rehabilitációs Alapítványa100
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
192.Szamaritánusok Magyarországi Szövetsége - ASU -600
193.Szebb Jövőt Alkoholizmus Ellenes Egyesület400
194.Szegedi Tini-Telefon Lelkisegélyszolgálat Egyesület200
195.Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány200
196.Szembetegek Országos Egyesülete400
197.Szent Lázár Lovagrend és Segélyszervezet900
198.Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület300
199.Szeretet Határok Nélkül Alapítvány100
200.SZETA Egri Alapítványa400
201.Szív- és Érbetegek Rehabilitációjáért Alapítvány300
202.Szívvel-lélekkel a szívbeteg gyermekekért Alapítvány200
203.Szociális Háló Egyesület300
204.Szociális Szakmai Szövetség800
205.Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány400
206.Szt. Cirill és Method Alapítvány300
207.Szülők a Hallássérült Gyermekekért Egyesület400
208.TÁMASZ Egyesület200
209.Tékozló Fiút Segítő Alapítvány300
210.Telehumanitás Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület300
211.Tiszta Forrás Alapítvány400
212.Transzplantáltak Észak-Kelet-Magyarországi Egyesülete200
213.Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért300
214.Utcai Szociális Segítők Egyesülete1 000
215.Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete100
216.Változz a Világgal Alapítvány400
217.Vas Megyei Szív Egyesület300
218.Vasutas Cukorbetegek Egyesülete100
219.Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége1 000
220.Vesebetegek Somogy Megyei Egyesülete100
221.Vesebetegek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete100
222.Veszprém Megyei Diabetes Egyesület100
223.Világ Világossága Alapítvány300
224.Visszaút Rehabilitációs Alapítvány50
225.VITALIS Életvédők és Egészségőrzők Egyesülete200
226.XL-Klub Egyesület100
75 150
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
II. Gyermek- és ifjúsági szervezetek, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, illetve érdekképviseletet ellátó szervezetek, oktatási tevékenységet végző szervezetek
1."A Szent Domonkos Rendi Nővérek Intézményeiért" Alapítvány330
2."Alba Kör" Erőszakmentes Mozgalom a Békéért240
3."Az Avasi Gimnázium Jövőjéért" Alapítvány100
4."Együtt Egymásért" Alapítvány240
5."ÉSZ-AGY" Egylet600
6."Fiatalok a polgári Debrecenért" Ifjúsági és Kulturális Egyesület290
7."Gyermekeink a jövő" Alapítvány240
8."Kikelet" Képzési Kötelezett és Korai Fejlesztésben Részesülő Gyerekek Szüleinek Egyesülete240
9."Örökség" Gyermek Népművészeti Egyesület250
10."Szent Korona Szövetség"200
11.A fiatalok idegen nyelv- és szakmai továbbképzéséért Alapítvány330
12.Abakusz Kör330
13.Alapítvány kollégista tanulók körülményeinek javításáért240
14.Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület270
15.Állampolgári Jogvédő Liga330
16.Anyaoltalmazó Alapítvány410
17.Apáczai Csere János Szakkollégium140
18.Baloldali Ifjúsági Társulás - Fiatal Baloldal510
19.CIVITAS Egyesület490
20.Club 20440
21.Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület710
22.Cserkészek az Ifjúságért Alapítvány100
23.Csillebérci Okosodó Egyesület240
24.Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány440
25.Debrecen Rotaract Club410
26.Debreceni Szülők Egyesülete a Gyermekekért300
27.Dél-magyarországi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány140
28.Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete410
29.Doktoranduszok Országos Szövetsége290
30.Dunakanyar Erdei Iskola Egyesület300
31.Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány200
32.Egy Ház Alapítvány Családsegítő és Gyermekjóléti Alapítvány410
33.Egyesült Biológus Hallgatók Szövetsége290
34.Életfa Segítőszolgálat Egyesület240
35.Életvonal Alapítvány410
36.Eötvös József Ifjúsági Egyesület170
37.Erdei Iskola Alapítvány140
38.Értük-Velük Egyesület140
39.Európa Egylet760
40.Európa Jövője Egyesület140
41.Európai Cserkészek Magyar Szövetsége240
42.Felnőtt Állami Gondozottak Érdekvédő és Érdekérvényesítő Egyesülete250
43.Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége330
44.Fészekalja Egyesület240
45.Fiatal Sasok Országos Egyesülete250
46.Fiatalok a Vidékért Egyesület100
47.Fiatalok Csongrád Megyei Szövetsége390
48.Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesülete150
49.Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság330
50.Gyermekeinkért Alapítvány240
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
51.Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Szakmai Egyesület250
52.Győri Egyetemisták és Fiatal Értelmiségiek Egyesülete200
53.HAYICO Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége390
54.Ifjúsági Lokálpatrióta és Kulturális Egyesület700
55.Ifjúsági Unió200
56.Ipoly Völgyi Lovas Diák Sportegyesület140
57.KALÁSZ - Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetsége240
58.Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyei Ifjúsági Alapítvány410
59.Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány240
60.KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület500
61.Katedra Ifjúsági Szövetség120
62.Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete550
63.Katolikus Ifjúsági Alapítvány200
64.Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség360
65.Katolikus Ifjúsági Mozgalom1 760
66.Katolikus Szülők Országos Szövetsége240
67.Kelet-magyarországi Népfőiskola Egyesület140
68.Keresztény Diákegyesületek Kartellszövetsége860
69.Keresztény Értelmiségi Társaság510
70.Keresztény Ifjúsági Összefogás Egyesület120
71.Keresztény Ökumenikus Diákegyesület810
72.Kiskunhalasi Fitness Egyesület140
73.Kortárs Ifjúsági és Kulturális Egyesület590
74.Kőbányai Kölyök Szövetség150
75.Közéletre Nevelésért Alapítvány390
76.Magyar Bölcsődék Egyesülete200
77.Magyar Cserkészleány Szövetség410
78.Magyar Cserkészszövetség1 760
79.Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület390
80.Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség240
81.Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete240
82.Magyar Gyermek és Ifjúsági Lelkisegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége240
83.Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács710
84.Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség340
85.Magyar Iskolaszék Egyesület200
86.Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete330
87.Magyar Úttörők Szövetsége560
88.Magyar Waldorf Szövetség Egyesület440
89.Magyarország Felfedezői Egyesület510
90.Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége140
91.Magyarországi Európai Cserkészek Közhasznú Egyesület710
92.Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség510
93.Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma560
94.Magyarországi Jogsértettekért Egyesület300
95.Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület410
96.Magyarországi Montessori Egyesület240
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
97.Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete (Iskolaszövetség)240
98.MH Líceum Alapítvány170
99.Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyetem290
100.Muzsikáló Egészség Alapítvány140
101.Műegyetemi Ifjúsági Egyesület860
102.Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete330
103.Nemzeti Alapítvány150
104.Néri Szent Fülöpről elnevezett Hittanya Alapítvány140
105.Nyitott Világ Alapítvány180
106.Nyugat-Dunántúli Ifjúsági Szövetség (NYUGI)330
107.Nyugat-Nógrád Ifjúsági Kulturális Egyesület (NYIKE)790
108.Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület330
109.Olasz Foci- és Kosársuli Diáksportegyesület600
110.Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament1 210
111.Országos Gyermekvédő Liga, Budapest330
112.Országos Gyermekvédő Liga Bács-Kiskun Megyei Régiója (Kecskemét)240
113.Országos Ifjúsági Telekommunikációs Egyesület540
114.Országos Kollégiumi Diákszövetség240
115.Pax Vobis Alapítvány380
116.Pécsi Ifjúsági Centrum Iroda290
117.Peregrinus Szövetség560
118.Prohászka Ottokár Alapítvány690
119.Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány200
120.Református Elemi Iskolai Alapítvány240
121.Református Fiatalok Szövetsége860
122.Regnum Marianum240
123.Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület1 510
124.Remus Szociális Alapítvány410
125.Sárándi Óvodásainkért Alapítvány100
126.SIMON Alapítvány610
127.Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség410
128.Szent László Ifjúsági Szövetség410
129.Szent Norbert Karitatív Alapítvány240
130.Színek Világa740
131.Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom510
132.Táncsics Gimnáziumért Alapítvány300
133.Tatay Sándor Iskola- és Oktatásfejlesztési Alapítvány140
134.Természetjáró Fiatalok Szövetsége330
135.Történelemtanárok Egylete330
136.Turista és Természetjáró Információs Egyesület140
137.Turul Szövetség370
138.Unitárius Ifjak Társasága140
139.Vackor Alapítvány140
140.Vasi Diákszövetség150
141.VE-GA Gyermek- és Ifjúsági Szövetség240
142.VIDES Magyarországi Csoportja330
143.Vitakultúra Egyesület240
144.Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesülete200
145.Zichy Gyula Alapítvány390
146.Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesülete330
53 910
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
III. Természet- és környezetvédelmi tevékenységet végző szervezetek
1."Együtt a parlagfű ellen" Alapítvány200
2."Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület, Nagykanizsa200
3."Híd a Boronkán" Egyesület400
4."Jászkun" Természetvédelmi Szervezet100
5."NIMFEA" Természetvédelmi Egyesület100
6."Szentandrás" a Galgamenti Népfőiskola Alapítványa200
7."Vidám Egészséges Gyerekekért 2000 után is"100
8.Alba Regia Barlangkutató Csoport200
9.Alföldkutatásért Alapítvány300
10.Állatbarát Alapítvány200
11.Állatotthon Alapítvány200
12.Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége300
13.Baranya Megyei Természetbarát Szövetség200
14.Békéscsabai Zöld Kör200
15.Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédő Egyesület100
16.Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület200
17.Bihar Természet- és Környezetvédelmi Egyesület200
18.Biokultúra Egyesület600
19.Bioszféra Egyesület200
20.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség200
21.Budapesti Városvédő Egyesület500
22.Castanea Környezetvédelmi Egyesület300
23.Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület400
24.CROCUS Természetbarát Kör100
25.Csongrád megyei Természetbarát Szövetség200
26.Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület100
27.Duna Kör900
28.Egészségmegőrző, Környezet- és Természetbarátok Egyesülete200
29.Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület200
30.Életfa Környezetvédő Szövetség200
31.E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület300
32.Energia és Környezet Alapítvány100
33.Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület100
34.Erdei Iskola Egyesület, Kunszentmiklós400
35.Esztergomi Környezetkultúra Egyesület100
36.Fauna Egyesület100
37.Fauna-Film Egyesület100
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
38.Fehérkereszt Állatvédő Liga Állatotthon Alapítvány200
39.Fejér Megyei Természetbarát Szövetség300
40.Felső-Tisza Alapítvány300
41.Forrásvíz Természetbarát Egyesület300
42.Földtani Örökségünk Egyesület300
43.Független Ökológiai Központ Alapítvány200
44.Gaja Környezetvédő Egyesület400
45.GATE Zöld Klub600
46.Göncöl Alapítvány300
47.Göncöl Szövetség200
48.Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör400
49.Hegyvidéki Tavainkért Környezetvédelmi Egyesület100
50.Herman Ottó Természetvédő Kör200
51.Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület HEROSZ400
52.HEROSZ Fejér Megyei Szervezete100
53.Hortobágy Természetvédelmi Egyesület200
54.Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ)500
55.Ifjú Zöldek400
56.Ipoly Unió Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület200
57.Ipoly-Vidéki Tájvédelmi Egyesület500
58.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Természetbarát Szövetség200
59.Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület200
60.Karszt Természet- és Környezetvédelmi Egyesület100
61.Kék Forrás Környezet- és Természetvédelmi Egyesület100
62.Kelet-Magyarországi Környezetvédelmi Egyesület200
63.Kengyeli Gyalogos Egyesület400
64.Kertészek és Kertbarátok Baranya Megyei Szövetsége100
65.Kertészek és Kertbarátok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége100
66.Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete100
67.Keszthelyi Környezetvédő Egyesület200
68.Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület100
69.KOBAK Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület200
70.Komárom-Esztergom Megyei Fiatal Természetbarátok Szövetsége100
71.Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége200
72.Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete100
73.Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület200
74.Környezeti Tanácsadók Egyesülete200
75.Környezetünkért Erdei Iskola Alapítvány200
76.Környezetvédelmi Újságírók Társasága400
77.Körös Klub Környezet Természetvédő Természetbarát Társadalmi Szervezet200
78.Körösi-Csoma Sándor Ifjúsági Természetjáró Egyesület100
79.Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület300
80.Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület200
81.Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség700
82.Magyar Agrártudományi Egyesület100
83.Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség200
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
84.Magyar Bioetikai Társaság100
85.Magyar Denevérkutatók Baráti Köre100
86.Magyar Humánökológus Társaság500
87.Magyar Környezetvédelmi Egyesület600
88.Magyar Közlekedési Klub300
89.Magyar Közművelődési, Környezet- és Földvédelmi Egyesület600
90.Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület600
91.Magyar Mikrobiológiai Társaság100
92.Magyar Rovartani Társaság300
93.Magyar Természetbarát Szövetség500
94.Magyar Természetfotósok Szövetsége (natuArt)100
95.Magyar Természetvédők Szövetsége300
96.Magyar Turista Egyesület200
97.Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület300
98.Megyei Művelődési és Ifjúsági Közösségi Alapítvány100
99.METEOR Természetbarát Turista Egyesület200
100.Misina Természet- és Állatvédő Egyesület300
101.Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület200
102.Nádas-tó Környezetvédő Csoport200
103.Nők a Balatonért Egyesület100
104.Öko-Centrum Alapítvány100
105.Ökológiai Intézet A Fenntartható Fejlődésért Alapítvány200
106.PANGEA Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület100
107.Pannon Természetvédelmi Egyesület, Debrecen100
108.PANNON Természetvédő Szövetség, Győr100
109.Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület100
110.Pécsi Zöld Kör200
111.Pest Környéki Madarász Kör100
112.Püspökladányi Természetvédő Csoport300
113.Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület200
114.Reflex Környezetvédő Egyesület300
115.Somogy Természetvédelmi Szervezet400
116.Szabadfelfogású Természetvédők Köre500
117.Szalamandra Sport, Turisztikai, Természet- és Környezetvédelmi Egyesület100
118.Száraz-ér Társaság, Természetkutató és Környezetvédő Egyesület100
119.Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület100
120.Szerkő Környezeti Nevelési Egyesület200
121.Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete300
122.TermészetBÚVÁR Egyesület400
123.Tisza Klub500
124.Tiszadobi Természetvédők Egyesülete200
125.Tiszántúli Természetvédők Társulata100
126.Tiszta Forrás Természet- és Környezetvédelmi Egyesület200
127.Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány100
128.Tölgy Természetvédelmi Egyesület100
129.Vackor Környezet- és Természetvédelmi Egyesület100
130.Varangy Akciócsoport Egyesület300
131.Város- és Faluvédők Szövetsége HUNGARIA NOSTRA300
132.Városi Biciklizés Barátai Egyesület300
133.Velencei-tó-Vértes Barátok Szövetsége200
134.Veszprém megyei Természetbarát Szövetség200
135.VÍZI TANYA Szabad Szellemi Műhely - HORTOBÁGY - Környezet- és Természetvédelmi ALAPÍTVÁNY100
136.Waldorf Óvoda és Tájkert Alapítvány100
137.White Club az Élővíz Csatornáért Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület200
138.Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület300
139.Zöld Gyűrű Alapítvány300
140.Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom400
141.Zsámbéki-medence Tájvédelmi Egyesület400
34 000
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
IV. Ismeretterjesztői, kulturális és művelődési feladatokat ellátó, tudományos tevékenységet végző szervezetek
1."Pro Patria" Alapítvány290
2."CORDINI" Országos Bűvész Egyesület100
3."Eurora" Oktatási Alapítvány100
4."Ipolyi Arnold Népfőiskola" Kulturális Egyesület190
5."Lépjünk Tovább" Közösségteremtő Kulturális Egyesület390
6."NOBILIS REX" Lokálpatrióta Egyesület190
7."Ötágú Síp" Kulturális Egyesület290
8."Szolnok" Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Alapítvány140
9.15. Második Székely Határőr Gyalogezred Hagyományőrző Társaság290
10.A Keresztény Magyar Ifjúságért Alapítvány860
11.A Klasszikus Filozófia Barátainak Egyesülete140
12.A Népi Hagyományok Ápolásáért Alapítvány190
13.A Néppel a Nemzetért Szellemi Mozgalom100
14.Academia Ludi et Actis Művészetpedagógiai Egyesület100
15.Alba Regia Táncegyesület140
16.Angyalföldi Vadrózsa és Vadvirág Táncegyesület190
17.Angyalföld-Újlipótvárosi Polgári Együttműködés Egyesület340
18.Anyanyelvápolók Szövetsége290
19.Aparhanti Székely Kör240
20.Apor Vilmos Népfőiskola, Győr190
21.ARTTÉKA Művészet Határok Nélkül Egyesület140
22.Az 1848/49-es Szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesülete190
23.B.A.Z. Megyei Huszár és Lovas Hagyományőrző Egyesület100
24.Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége200
25.Bakonyi Ifjúsági Klub140
26.Bányász Művelődési Intézmények Szövetsége140
27.Barbaricum Irodalmi és Művészeti Egyesület240
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
28.Bárdos Lajos Társaság240
29.Bárka Egyesület, Debrecen190
30.Békés Megyei Népművészeti Egyesület190
31.BEKTON Ifjúsági Fúvószenekar140
32.Belvárosi Ifjúsági és Művelődési Egyesület710
33.Bencés Diákszövetség890
34.Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság490
35.Bethlen Gábor Alapítvány340
36.Bihari Népművészeti Egyesület240
37.Biharugrai Hagyományőrző Egyesület140
38.Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja390
39.Bodrogközi Régi Magyar Kultúra Közhasznú Alapítvány590
40.Bonyhádi Székely Kör290
41.Bölcsészek a Magyarországi Németség Kultúrájáért100
42.Budai Fotó és Filmklub100
43.Budakörnyéki Székelykör190
44.Budapesti Filmharmónikus Hangversenybarátok Alapítványa390
45.Budapesti Székely Kör340
46.Cantus Agriensis Kulturális Egyesület140
47.Csurgóért-Somogyért Egyesület190
48.Dán Kulturális Intézet Egyesület100
49.Debreceni Alma Mater Alapítvány590
50.Debreceni Mathiász János Központi Kertbarát Klub190
51.Debreceni Népi Együttesért Alapítvány190
52.Dél-Alföldi Népművészeti Egyesület100
53.Dél-Alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete100
54.Dr. Szent-Györgyi Albert Emlékház Alapítvány240
55.Dunapataji Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület100
56.Eger Vára Barátainak Köre240
57.Egri Alternatív Kulturális Egyesület640
58.Egyesület a Tehetséges Tanulókért100
59.English-Speaking Union of Hungary (Angolul Beszélők Világszövetségének Magyar Tagozata)100
60.Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság290
61.Erdélyi Szövetség890
62.Erkel Ferenc Néptáncegyüttes Egyesület100
63.Erkel Ferenc Társaság240
64.Európa Authentica-Kutatócsoport az Európai Civilizációért240
65.Fáklya Klub Egyesület190
66.Falusi Turizmus Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége240
67.Fehérvári Huszárok Egyesülete190
68.Fehérvári József Zenei Egyesület100
69.Fejér Megyei Múzeumegyesület140
70.Fekete István Irodalmi Társaság290
71.Fény-Árnyékművészeti Egyesület340
72.Fészek Művészklub990
73.Fiatal Iparművészek Stúdiója100
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
74.Fiatal Írók Szövetsége100
75.Fiatal Képzőművészek Stúdiója240
76.Fiatal Könyvtárosok Szervezete390
77.Fiatal Szegedi Írók Köre100
78.Fiatal Városért Egyesület590
79.Folyamat Társaság540
80.Földrajztanárok Egylete390
81.Füzesgyarmati Nők Egyesülete100
82.Gála Társastáncklub Egyesület140
83.Galéria Alapítvány100
84.Garabonciás Egyesület140
85.Görzenál400
86.Grafológiabarátok Országos Egyesülete100
87.HABAKUK Bábszínház Egyesület100
88.Hagyományőrző Nyugdíjasok Egyesülete190
89.Hajdú You Do Ifjúsági Klub490
90.Hajdúbagosi Kulturális és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület440
91.Hajdúböszörményi Majorette Csoportok Egyesülete100
92.Hajdúnánási Szellemi Műhely440
93.Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület100
94.Harlekin Alapítvány140
95.Hartai Zenekultúráért Alapítvány140
96.Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete340
97.Helikon Öröksége Kulturális Alapítvány140
98.Heves Megyei Honismereti Egyesület100
99.HILD Minden Művészetek Háza Alapítvány290
100.Hímes Néptáncegyüttes Egyesület100
101.Honalapítás Emlékmű Egyesület390
102.Honismereti Szövetség790
103.Honvéd folyami Flottila Alapítvány190
104.Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Zalaegerszeg240
105.Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Jánoshalma140
106.Honvéd Kulturális Egyesület240
107.Humán Európa Szövetség100
108.Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szervezete290
109.Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület140
110.Igazság Alapítvány100
111.IGEN Katolikus Kulturális Egyesület390
112.III. Béla Lovagrend100
113.Informatikai és Könyvtári Szövetség100
114.Irodalmi Társaságok Szövetsége190
115.Jász Lovas Bandérium Egyesület100
116.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete190
117.Jászok Egyesülete200
118.Játszó-tér Kulturális Egyesület340
119.Jelen a Jövőért Kulturális Alapítvány140
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
120.Jezsuita Intézmények Diákjainak Egyesülete (JIDE)100
121.Jogász Szalon Közhasznú Egyesület100
122.Jogismeret Alapítvány690
123.József Attila Kör290
124.Kalevala Baráti Kör190
125.Kálvin János Társaság190
126.Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet440
127.Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület100
128.Kaposvári Szabadelvű Kör190
129.Karácsony Sándor Művelődési Társaság, Földes290
130.Keresztény Értelmiségiek Szövetsége1 190
131.Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Győri Tagszervezete240
132.Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság390
133.Keresztény-Zsidó Társaság190
134.Keszi Alapítvány140
135.Kézműves Alapítvány490
136.Királyi Szakácsok Nyomdokán Hagyományőrző Egyesület490
137.Kisizsáki Népi Mesterségek Alkotóműhelye Egyesület190
138.Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület190
139.Kiss Áron Magyar Játék Társaság100
140.Kocsis-Hauser Alapítvány100
141.Kodály Zoltán Kórusiskolai Egyesület140
142.Kolping Család Egyesület590
143.Kontinensek Barátsága Közhasznú Alapítvány100
144.Kortárs Táncszínházi Egyesület100
145.Kossuth Szövetség190
146.Kovács Imre Társaság100
147.Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület240
148.Kölcsey Társaság290
149.Körösladányi Ifjúsági Egyesület140
150.Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány140
151.Körösvidéki Polgári Kör290
152.Középeurópa Fényműhely Egyesület240
153.Közgáz Tanár-Diák Egyesület (KTDE)590
154.Közművelődési Diákegylet340
155.Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete190
156.Közösségi Kapcsolat Alapítvány490
157.KRÁTER Irodalmi és Művészeti Műhely Egyesület290
158.Kuckó Művésztanya Kulturális Egyesület290
159.Kultúraközvetítők Társasága390
160.Kulturális Központok Országos Szövetsége140
161.Kunszövetség390
162.Lakatos Demeter Egyesület100
163.Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány140
164.Liszt Ferenc Társaság340
165.Litera-Turé Alapítvány a Korona Pódium Nemzetközi Tevékenységéért290
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
166.Madách Irodalmi Társaság100
167.Magnitúdó Csillagászati Egyesület, Debrecen140
168.Magyar Alkotók és Gondolkodók Független Szakértő Társaság240
169.Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete240
170.Magyar Állatkertek Szövetsége240
171.Magyar Auschwitz - Holocaust Dokumentációs Központ290
172.Magyar Csillagászati Egyesület190
173.Magyar Csipkekészítők Egyesülete100
174.Magyar Drámapedagógiai Társaság790
175.Magyar Egyházzenei Társaság640
176.Magyar Egyiptomi Baráti Társaság100
177.Magyar Építészek Szövetsége190
178.Magyar Film- és Tv-művészek Szövetsége300
179.Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége390
180.Magyar Filozófiai Társaság100
181.Magyar Fotóművészek Szövetsége190
182.Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ)150
183.Magyar Földrajzi Társaság190
184.Magyar Fúvószenei Szövetség190
185.Magyar Független Film és Video Szövetség140
186.Magyar Garabonciás Szövetség900
187.Magyar Grafikusművészek Szövetsége190
188.Magyar Hadtudományi Társaság190
189.Magyar Hagyományőrző Egyesület790
190.Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség390
191.Magyar Huszár- és Lovashagyományőrző Társaság100
192.Magyar Huszárság 400 éve100
193.Magyar Illusztrátorok Társasága100
194.Magyar Írószövetség1 450
195.Magyar Jazz Szövetség240
196.Magyar Kárpitművészek Egyesülete190
197.Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége290
198.Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsége240
199.Magyar Kodály Társaság390
200.Magyar Kollégium Kulturális Egyesület140
201.Magyar Kolping Szövetség790
202.Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége - KÓTA990
203.Magyar Könyvtárosok Egyesülete890
204.Magyar Közgazdasági Társaság490
205.Magyar Kulturális Szövetség340
206.Magyar Mérnökakadémia620
207.Magyar Mezőgazdasági Múzeum Barátainak Köre240
208.Magyar Művelődési Társaság240
209.Magyar Népművelők Egyesülete600
210.Magyar Néprajzi Társaság540
211.Magyar Páneurópa Unió1 280
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
212.Magyar Pedagógiai Társaság390
213.Magyar Piarista Diákszövetség490
214.Magyar Pszichológiai Társaság240
215.Magyar Református Presbiteri Szövetség290
216.Magyar Rézkarcoló Művészek Egyesülete100
217.Magyar Szellemi Védegylet290
218.Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége190
219.Magyar Színházi Társaság100
220.Magyar Szobrász Társaság100
221.Magyar Táncművészek Szövetsége140
222.Magyar Tánctudományi Társaság110
223.Magyar Történelmi Társulat1 190
224.Magyar Versmondók Egyesülete1 000
225.Magyar Vízfestők Társasága240
226.Magyar Zenei Tanács190
227.Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége140
228.Magyar Zeneművészek és Táncművészek Világszövetsége390
229.Magyar Zeneszerzők Egyesülete190
230.Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság190
231.Magyar Zsidó Kulturális Egyesület540
232.Magyar-Kazak Baráti Társaság440
233.Magyar-Kubai Baráti Társaság100
234.Magyarországi Csipkeközpont Alapítvány140
235.Márai Sándor Kulturális Polgári Kör440
236.Maros Táncegyüttes Baráti Köre290
237.Maróthi György Pedagóguskórus Egyesület100
238.Martin György Néptáncszövetség560
239.MASZK - Magyarországi Alternatív Színházi Központ Egyesület190
240.MASZK Színészkamarai Egyesület290
241.Mátészalkai Művészetbarát Egyesület100
242.Matyó Népművészeti Egyesület190
243.Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete100
244.Mezőgazdasági Emlékeket Védők Fejér Megyei Egyesülete190
245.Mezőgazdasági Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány100
246.MI Kulturális Egyesület490
247.Miasszonyunkról elnevezett Szegény Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetsége340
248.Mikszáth Kálmán Társaság140
249.Miskolc Város és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Népművészeti Egyesülete100
250.Modern Tánc-Játék Stúdió Alapítvány140
251.Moholy Nagy László Multimédia Egyesület190
252.Monostor Család-Egyesület140
253.Móra Ferenc Közművelődési Egyesület240
254.Móricz Zsigmond Társaság140
255.Muharay Elemér Népművészeti Szövetség540
256.Műhely Művészeti Egyesület140
257.Művelődési Intézmények Megyei és Regionális Kulturális Szerveződések Országos Szövetsége190
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
258.Nádor Huszárok Hagyományőrző Egyesülete140
259.Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság140
260.Nagykovácsi Zenei Alapítvány100
261.Napkori Lovas Sportegyesület100
262.Nemzeti Társas Kör290
263.Nemzetközi Kodály Társaság290
264.Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság100
265.Nemzetközi Népművészeti Szövetség Magyarországi Tagozata240
266.Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Központja240
267.Népművészeti Egyesületek Szövetsége890
268.Néprajzi Múzeum Barátainak Köre Egyesület190
269.Néptáncosok Baráti Köre240
270.Neszmély Barátainak Köre100
271.Nonprofit Kutatócsoport Egyesület690
272.Non-Profit Pénzügyi Központ Alapítvány190
273.Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola TREND Alapítvány340
274.Nyíres Hagyományőrző és Természetvédő Kulturális Egyesület440
275.Nyírség Táncegyesület340
276.Nyitott Képzések Egyesület540
277.Oázis Kulturális és Szabadidős Egyesület490
278.Olvasókörök Szövetsége100
279.Országos Diákszínjátszó Egyesület290
280.Országos Erdészeti Egyesület140
281.Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság190
282.Országos Petőfi Sándor Társaság290
283.Országos Református Tanáregyesület390
284.Országos Széchenyi Kör100
285.Ősi Örökségünk Alapítvány240
286.Összmagyar Testület290
287.Pasaréti Ferences Alapítvány190
288.Patajiak Köre Egyesület140
289.Pécsi Sándor Guruló Színházi Egyesület100
290.Pedagógusok Országos Társasága190
291.Piliscsabai Egyetemisták Társadalmi Egyesülete140
292.Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság140
293.Pro Scientia Aranyérmesek Társasága100
294.Protestáns Ifjúsági Művészeti Misszó a Magyar Kultúráért Alapítvány100
295.Provita Segítő Szolgálat100
296.Püspökladányi Kossuth Olvasókör Egyesület390
297.Rákóczi Olvasó Kör140
298.Rákóczi Tárogató Egyesület190
299.Rátkai Márton Klub Kulturális Egyesület490
300.Ratkó József Közművelődési Egyesület290
301.Református Egyházzenészek Munkaközössége290
302.Renée Művészeti Társaság490
303.Richard Wagner Társaság790
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
304.Sajógalgóc Baráti Köre190
305.Scarbantia Társaság140
306.Sitkei Ifjúsági Kör Egyesület140
307.Sol Oriens Alapítvány290
308.Somogy Megyei Népművészeti Egyesület340
309.Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete290
310.Szabad Színjátszásért Egyesület100
311.Szabadtéri Színházak Szövetsége140
312.Szabó Dezső Emléktársaság240
313.Szabolcs Néptánc Egyesület240
314.Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület390
315.Szatmár Néptánc és Népművészeti Egyesület190
316.Széchenyi Társaság290
317.Szegedért Alapítvány190
318.Székely Szövetség790
319.Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Alapítvány190
320.Szemere Bertalan Magyar Rendvédelmi-történeti Tudományos Társaság100
321.Szent Adalbert Lengyel Egyesület390
322.Szent László Akadémiáért Alapítvány390
323.Szent Márton Alapítvány340
324.Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Öregdiák Szövetsége140
325.Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület100
326.Szigethy Attila Társaság100
327.Szín-Báb Egyesület240
328.Szivárvány Bábszínházi Alapítvány240
329.Szláv Történeti és Filológiai Társaság100
330.Szőnyi István Emlékmúzeum Baráti Köre240
331.Tájak-Korok-Múzeumok Egyesülete490
332.Táncház Egyesület590
333.Táncpedagógusok Országos Szövetsége100
334.Távoktatással Európába Alapítvány100
335.Technikatanárok Országos Egyesülete Területi Szervezete140
336.Thália Társaság100
337.Tiszafa Kulturális Egyesület190
338.Tokaji Írótábor Egyesület290
339.Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány100
340.Több Szem Pont Kulturális Oktatási Egyesület290
341.Történelmi Lovas Egyesület390
342.Történelmi Lovastúra Egyesület240
343.Trianon Társaság390
344.Túrkevéért Alapítvány140
345.Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány100
346.Újpesti Művészek Társasága140
347.UNIMA Nemzetközi Bábművész Szövetség Magyar Központja340
348.Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület240
349.Valcer Táncstúdió490
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
350.Vasvári Pál Társaság140
351.Veszprém Megyei Amatőr Színjátszók Egyesülete140
352.Veszprém Megyei Gyermekszínjátszó és Drámapedagógiai Egyesület240
353.Veszprém Megyei Művész CÉH240
354.Viharsarok Néptáncszövetség Egyesület100
355.Vikár Béla Folklór Egyesület240
356.VITEO Katolikus Videobarátok Egyesülete100
357.Vitézi Rend200
358.Vízöntő Kulturális és Szabadidős Egyesület440
359.Volt Politikai Üldözöttek Nyugati Beck László Irodalmi Társasága190
360.Vox Hungarica Nőikar100
361.Zala Megye Népművészetéért Alapítvány100
362.Zala Megyei Népművészeti Egyesület100
363.Zenekedvelők Egyesülete100
364.Zenetanárok Egyesülete, Szentes190
365.Zuglóért Polgári Egylet290
366.ZUM Kulturális Alapítvány490
Mennyiség100 210
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
V. Egyéb közérdekű feladatokat ellátó szervezetek
1."Vezérlő Fejedelmi Asztaltársaság" Egyesület, Szécsény200
2."Add a kezed" Püspökladányi Nagycsaládosok Egyesülete480
3."Asszonyok a nemzeti egységért" mozgalom280
4."de profundis" Alapítvány280
5."Familia' 99 BÁRÁND" Nagycsaládosok Egyesülete200
6."FÉKÚT" a Gyermekekért, a Közlekedők Biztonságáért100
7."hobo faber" Foglalkoztatási és Szociális Alapítvány280
8."KÖTÉL" Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület380
9."Nyugdíjasok Közössége" Karitatív Egyesület280
10."Őszidők" Vésztői Nyugdíjas Egyesület100
11."Párbeszéd Európával" a Somogy Megyei Polgárok Egyesülete280
12."Utolsó Szalmaszál" Alapítvány200
13."Zsidó Közéleti Unió"380
14.1945-1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége570
15.56-os Magyarok Világszövetsége380
16.56-os Szövetség770
17.A LÉT (A Lakosság Érdekvédelmi Tömörülése)380
18.A Teljesebb Életért Alapítvány150
19.AIESEC Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete Debreceni Helyi Bizottság200
20.Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége200
21.Alba Regia Nyugdíjas Egyesület280
22.Aranyeső Alapítvány570
23.Bajai Ferences Templom Orgonájáért Alapítvány200
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
24.Bajcsy-Zsilinszky Társaság100
25.Baktói Életmód és Szabadidő Sport Egyesület280
26.Baloldali Alternatíva Egyesülés280
27.Bányai Panoráma Egyesület400
28.Békés Megyei Nők Egyesülete100
29.Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete100
30.Bihar Közösségeiért Alapítvány100
31.Bocskai Szövetség, Budapest670
32.Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Nyugdíjas Szervezeteinek Érdekvédelmi Szövetsége200
33.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Össznyugdíjasok Szövetsége100
34.Börtönben Élők Mentális és Szociális Gondozó Szolgálata200
35.Bridge Human Service Alapítvány770
36.Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete Bagaméri Tagszervezet200
37.Civil Ombudsnő Program Alapítvány200
38.Civil Terasz Civil Szervezetek Érdekvédelmi Szövetsége770
39.Cötkény Térségfejlesztő Szövetség100
40.Debrecen Kertségi Polgárőr Szövetség200
41.Debreceni Nyugdíjasok Egyesülete200
42.Debreceni Városvédő és -Szépítő Egyesület200
43.Dél-alföldi Egészséges Életmódot és Sporttevékenységet Támogató Alapítvány280
44.Derecskéért Polgári Kör Egyesület380
45.Diakónusok és Diakóniai Munkások Szövetsége100
46.Egészségbiztosítási Orvosok Egyesülete100
47.Egri Norma Alapítvány570
48.Emberbarát Misszió Alapítvány100
49.Endrődiek Baráti Köre280
50.Erdélyi Körök Országos Szövetsége1 000
51.Erdélyi Magyarok Egyesülete570
52.Északmagyarországi Nemzetőrök Szövetsége200
53.Európa Ház380
54.Európa Mozgalom Magyar Tanácsa380
55.Európai Integrációs Egyesület380
56.EUROPANNON Munkahelyteremtő, Oktatássegítő és Szakképzést Támogató Közhasznú Társaság280
57.Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete100
58.Falugondnokok Somogy Megyei Egyesülete140
59.Faluháló Egyesület200
60.Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete200
61.Fejér Megye és Székesfehérvár Nyugdíjasok Baráti Szövetsége100
62.Földtulajdonosok Országos Érdekvédelmi Egyesülete200
63.FŐNIX Újrakezdő Nők Egyesülete380
64.Független Női Szövetség870
65.Győr-Moson-Sopron Megyei (Pannon) Nyugdíjas Szövetség200
66.Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége670
67.Hajdú-Bihar Megyei Atlétikai Szövetség200
68.Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége280
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
69.Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség480
70.Hajdúdorogi Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete200
71.Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesülete770
72.HÁLÓ Közösségfejlesztő Keresztény Egyesület480
73.Házas Hétvége Katolikus Alapítvány280
74.Helyi Televíziók Országos Egyesülete480
75.Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület280
76.Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség100
77.International Police Association (IPA) Magyar Szekciója200
78.Írottkő Natúrparkért Egyesület480
79.Iskolai Síoktatók Egyesülete380
80.Jogvédő Egyesületek Szövetsége380
81.Jóléti Szolgálat Jászszentlászló és Móricgát Alapítványa380
82.Jóléti Szolgálatok Országos Szövetsége570
83.Józsa Fejlődéséért Alapítvány480
84.Kárpátaljai Szövetség870
85.Kelet-Magyarország Felzárkóztatásáért Alapítvány200
86.Kelet-Magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány280
87.Kiskunfélegyházi Tudásház Egyesület480
88.Kiskunsági Ifjúsági és Kulturális Egyesület280
89.Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület280
90.Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület570
91.Közakarat Egyesület280
92.Középkertért Egyesület200
93.Közlekedés Biztonságáért Alapítvány380
94.Közösségfejlesztők Egyesülete570
95.LABE Lakásbérlők és Lakók Egyesülete380
96.Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete100
97.Magyar Állatorvosok Világszervezete150
98.Magyar Barlangi Mentőszolgálat570
99.Magyar Békeszövetség280
100.Magyar Csodaszarvas Egyesület200
101.Magyar Diákok Kultúrájáért Egyesület570
102.Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége1 070
103.Magyar ENSZ Társaság1 420
104.Magyar Foglalkoztatási Célú Nonprofit Szervezetek Társasága380
105.Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége200
106.Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete200
107.Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége280
108.Magyar Kis és Középvállalkozók Polgári Egylete100
109.Magyar Kisebbségi Információs Egyesület200
110.Magyar Kisnyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezet280
111.Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség1 170
112.Magyar Nők Szövetsége570
113.Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége1 670
114.Magyar Pax Romana Fórum380
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
115.Magyar Politikai Foglyok Szövetsége1 320
116.Magyar Politikai Üldözöttek Szövetsége200
117.Magyar Protokolosok Klubja - Országos Egyesület100
118.Magyar Teleház Szövetség Egyesület380
119.Magyar Tengerészek Egyesülete200
120.Magyar Testvéri Börtöntársaság280
121.Magyar Újságírók Közössége1 000
122.Magyar Újságírók Országos Szövetsége1 420
123.Magyar Vidék 56-os Országos Szövetség480
124.Magyarországi Biztosítottak Egyesülete280
125.Magyarországi Eszperantó Szövetség770
126.Magyarországi Kárpát Egyesület200
127.Makói Gazdasági Egyesület140
128.Maroslelei Polgárőr Egyesület200
129.Martin Luther King Egyesület770
130.Márton Áron Nemzeti Kulturális, Szabadidős és Kisebbségvédelmi Egyesület280
131.MÁS-MOZAIK Szabadidős és Kulturális Egyesület380
132.Mátyásföldi Lovas Egylet100
133.Mecsek Nyugdíjas Polgári Egyesület380
134.Mecseki Szénbányák Nyugdíjas Alapítvány280
135.Megyei Ösztöndíj Alapítvány330
136.Mezőgazdasági Nyugdíjasok Klubjainak BKKM-i Szervezete200
137.Microburst Sky Voyagers Sportrepülő Egyesület670
138.Miskolci Humán Szolgálat Alapítvány Pályakezdők a nonprofit szektorban program200
139.MSZOSZ Nyugdíjas Tagokért Alapítvány200
140.MUNICIPIUM Magyarország Alapítvány200
141.Munkanélküliek Egyesületeinek Érdekvédelmi Szövetsége100
142.Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete, Hajdúböszörmény200
143.Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete, Sátoraljaújhely280
144.Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége480
145.Munkanélküliek és Álláskeresők Szervezeteinek Északi Regionális Szövetsége200
146.Munkanélküliek, Álláskeresők és Segítők Egyesülete100
147.Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Tolna Megyei Egyesülete380
148.Nádudvari Fiatalok Egyesülete280
149.Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete380
150.Nagycsaládosok Sárrétudvari Egyesülete280
151.Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület330
152.NANE Egyesület (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen)480
153.Nemzeti Polgári Mozgalmak Nemzetközi Fóruma280
154.Népművészeti Egyesület Szolnok Megyei Szervezete280
155.Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége380
156.Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány1 070
157.Nonprofit Vállalkozásokért a Népjóléti Szférában Alapítvány200
158.Nullpont Kulturális Egyesület570
159.Nyugati Hadifoglyok Egyesülete280
160.Nyugdíjasklubok és Idősek "Életet az Éveknek" Országos Szövetsége380
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
161.Nyugdíjasok Bács-Kiskun Megyei Érdekvédelmi Szövetsége, Baja200
162.Nyugdíjasok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Képviselete200
163.Nyugdíjasok Egészségmegőrző Országos Szövetsége330
164.Nyugdíjasok Egyesülete, Pécs280
165.Nyugdíjasok Győri Érdekvédelmi Egyesülete100
166.Nyugdíjasok Hajdú-Bihar megyei Képviselete280
167.Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége200
168.Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége200
169.Nyugdíjasok Országos Képviselete480
170.Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület280
171.Országos Kommunikációs Alapítvány200
172.Óvári Ferenc Baráti Kör400
173.Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány200
174.Önkéntes Tartalékos Katonák Országos Szövetsége100
175.Ösvény Esélynövelő Alapítvány280
176.Pacsáért Alapítvány200
177.PAX CHRISTI Egyesület100
178.Pax et bonum Magyar Katolikus Ferences Diákegyesület380
179.Pécsi Keresztény Kör330
180.Periféria Egyesület200
181.Petneházáért Alapítvány200
182.Polgári Érdekvédelmi Egyesület380
183.Polgári Kör380
184.Polgári Tanácsadó Szolgálat570
185.Pro Patria Összefogás a Kereszténydemokráciáért570
186.Püspökladányi Szabadidős Társaság Lovasklub280
187.Rábaköz Csángóföldért Alapítvány480
188.Rádiósok Országos Egyesülete100
189.Rákóczi Szövetség1 670
190.Rákosligeti Atlétikai Club280
191.Raoul Wallenberg Egyesület670
192.Recski Szövetség1 070
193.Sárkány PKSE480
194.Sárrét Falusi Turizmusáért Egyesület100
195.Simonyi Óbester Kulturális Szociális Alapítvány480
196.Síoktatók Magyarországi Szövetsége280
197.Somogy Megyei Tűzoltószövetség200
198.Somogyért Egyesület280
199.Speciális Készenléti Mentőegység Egyesület570
200.Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete500
201.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége330
202.Székesfehérvári Regionális Nagycsaládosok Egyesülete280
203.Szemere Telepi Református Alapítvány100
204.Szent Korona Társaság200
205.Szent László Társulat380
206.Sziklára Épített Ház, Csángó-Magyar Lelki Közösség Alapítvány280
SorszámSzervezetekTámogatás összege (E Ft)
207.Szivárvány-Háló Egyesület380
208.Szóla Rádió Alapítvány380
209.Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ)770
210.Társadalmi Egyesülések Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Iroda280
211.Társadalmi Érdekegyeztető Tanács770
212.Társadalmi Unió, Civil Szervezetek Országos Tömörülése770
213.Tartalékos Katonák Országos Egyesülete250
214.Településfejlesztés és Turizmus Egyesület480
215.Tolnai Diák és Szabadidő Vízisport Alapítvány200
216.Tóth Árpád Gimnázium Öregdiákok Baráti Köre280
217.Történelmi Igazságtétel Bizottság870
218.TRANSYLVANIA CARITAS Országos Egyesület380
219.Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége Szegedi Tagozata280
220.Vám- és Pénzügyőrség Nyugdíjasainak Országos Szövetsége250
221.Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete, Veszprém100
222.Városvédő és Szépítő Egyesület, Sátoraljaújhely190
223.Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete200
224.Veszprém megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Szövetsége280
225.Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület100
226.Vidék Parlamentje280
227.Villány-Siklósi Borút Egyesület330
228.Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége200
229.Zemplénért Civil Szervezetek Szövetsége380
230.Zöldkereszt Közérdekű Közhasznú Egyesület380
231.Zuglói Baráti és Polgári Kör380
232.Zsámbéki Műemlékbarát Kör380
84 830
I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós, egészségmegőrzési és karitatív feladatokat ellátó szervezetek75 150
II. Gyermek- és ifjúsági szervezetek, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, illetve érdekképviseletet ellátó szervezetek, oktatási tevékenységet végző szervezetek53 910
III. Természet- és környezetvédelmi tevékenységet végző szervezetek34 000
IV. Ismeretterjesztői, kulturális és művelődési feladatokat ellátó, tudományos tevékenységet végző szervezetek100 210
V. Egyéb közérdekű feladatokat ellátó szervezetek84 830
348 100

Lábjegyzetek:

[1] A határozatot az Országgyűlés a 2000. május 2-i ülésnapján fogadta el.