3141/2012. (VII. 26.) AB végzés

bírói kezdeményezés visszautasításáról

Az Alkotmánybíróság tanácsa bírói kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság a Pest Megyei Bíróság előtt 20. B. 129/2007/27. számon folyamatban lévő ügyben az 1/2007. Büntető jogegységi határozat I., II., IV. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezést visszautasítja.

Indokolás

[1] 1. Az indítványozó Pest Megyei Bíróság bírája az előtte folyamatban lévő ügy egyidejű felfüggesztése mellett 2009. február 2-án érkezett 20. B. 129/2007-27-I számú végzésével indítvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz. Az indítvány az ügy elbírálása során alkalmazni rendelt, 5/1198. Büntető jogegységi határozat és az 1/2007. Büntető jogegységi határozat I., II., IV. pontja alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányult.

[2] 2. Az Alkotmánybíróság 2012. január 16-án kelt, 202-1/201 2 AB. végzésében az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 73. § (1) bekezdése alapján felhívta az indítványozót indítványa kiegészítésére, amely a bírói kezdeményezés Alaptörvénynek való megfeleltetésére irányult.

[3] Az indítványozó a végzést 2012. január 20-án átvette, azonban a megadott határidőig, azaz 2012. március 31-ig a végzésben foglalt kiegészítési kötelezettségének nem tett eleget.

[4] 3. Az Abtv. 64. § c) pontja értelmében az Alkotmánybíróság visszautasítja az indítványt, ha megállapítja a hiánypótlás elmaradását, amely az ügy elbírálását ellehetetleníti.

[5] Mivel jelen ügyben a hiánypótlás elmaradása folytán az ügy érdemben nem bírálható el, ezért az Alkotmánybíróság az indítványt visszautasította.

Budapest, 2012. június 11.

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

kijelölt tanácsvezető alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: III/1202/2012.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére