103/2001. (XII. 21.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról[1]

1. §

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló - többször módosított - 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) 16. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) A képviselőcsoportok működési költségeiről az Országgyűlés Hivatala és a hozzá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetésén (a továbbiakban: Országgyűlés Hivatala költségvetése) belül, elkülönítve kell gondoskodni."

2. §

A Házszabály 19. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Az Országgyűlés elnöke az (1) bekezdésben meghatározott feladatai körében]

"k) jóváhagyja az Országgyűlés Hivatala költségvetésének tervezetét, és ellenőrzi az elfogadott költségvetés végrehajtását;"

3. §

A Házszabály 23. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(23. § A Házbizottság)

"k) kialakítja az Országgyűlés Hivatala költségvetésének elkészítésére vonatkozó elveket;"

4. §

A Házszabály 82. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"82. § (1) A bizottságok működésének költségeiről az Országgyűlés Hivatala költségvetésén belül, elkülönítve kell gondoskodni.

(2) Az ideiglenes vagy az év közben újonnan alakuló állandó bizottságok működésének költségeire az Országgyűlés Hivatala költségvetésén belül C csak erre a célra felhasználható - tartalékot kell képezni."

5. §

(1) A Házszabály 135. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"135. § (1) Az Országgyűlés az Országgyűlés Hivatala költségvetését - a központi költségvetés részeként - maga állapítja meg."

(2) A Házszabály 135. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Országgyűlés Hivatala költségvetésének végrehajtását az Állami Számvevőszék ellenőrzi."

6. §

(1) A Házszabály 145. § (2) bekezdés a)-b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[(2) A Hivatal az Országgyűlés gazdasági, műszaki és általános igazgatási ügyeinek intézése keretében:]

"a) kidolgozza és végrehajtja az Országgyűlés Hivatala költségvetését;

b) működteti az Országgyűlés Hivatala kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyont;"

(2) A Házszabály 145. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A Hivatal az Országgyűlés gazdasági, műszaki és általános igazgatási ügyeinek intézése keretében:]

"h) felügyel arra, hogy az Országgyűlés Hivatala kezelésében lévő épületekben illetéktelenek ne tartózkodjanak és gondoskodik a belépők, parkolójegyek kiadásáról;"

7. §

Ez a határozat a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Kocsi László s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Dr. Vidoven Árpád s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Lábjegyzetek:

[1] A határozatot az Országgyűlés a 2001. december 18-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére