PK 158. szám

A gyermektartásdíj végrehajtása során keletkezett igényper nem tekinthető tárgyi költségmentesnek.[1]

Lábjegyzetek:

[1] A PK 158. állásfoglalás rendelkező részében szereplő jogértelmezés továbbra is helyes és megfelelően irányadó, azonban az indokolásban annak alapjaként hivatkozott jogszabályok nagymértékű változására, illetve az indokolásban megjelenő érvelés elavultságára tekintettel ennek az elvi iránymutatásnak az indokolását a 3/2015. PJE határozat 4. pontja nem tartotta fenn.