472/B/2000. AB végzés

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló indítvány tárgyában

Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendelet alkotmányellenességének utólagos megállapítására irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/1997. (VI. 16.) Kgy. rendelete 35. § (4) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.

INDOKOLÁS

Többször kiegészített indítványában az indítványozó az Alkotmány 2. § (1), 7. § (1), 67. § (1), 70/A. § (1) és 70/E. § (1) bekezdéseire hivatkozva kérte Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 16/1997. (VI. 16.) Kgy. rendelete 35. § (4) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.

Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 22. § (2) bekezdése értelmében az indítványban meg kell jelölni a kérelem alapjául szolgáló okot. Nem elegendő tehát az Alkotmány egyes rendelkezéseire hivatkozni: az indítványban meg kell indokolni, hogy az Alkotmány egyes felhívott rendelkezéseit a megsemmisíteni kért jogszabály miért és mennyiben sérti.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány a fenti feltételnek nem tett eleget, ezért az Alkotmánybíróság - megfelelő határidő tűzésével - felhívta az indítványozót, hogy indítványát egészítse ki. Az Alkotmánybíróság figyelmeztette az indítványozót, hogy amennyiben indítványát a megszabott határidőn belül nem egészíti ki vagy ismételten hiányosan nyújtja be. azt az Alkotmánybíróság vissza fogja utasítani. Később - az indítványozó kérelmére - az Alkotmánybíróság az indítvány kiegészítésére póthatáridőt szabott.

Mivel a megkeresésre az újabb határidőn belül sem érkezett érdemi válasz az indítványozótól, az Alkotmánybíróság az indítványt - mint érdemi vizsgálatra alkalmatlant - visszautasította.

Budapest, 2001. május 16.

Dr. Bihari Mihály s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Strausz János s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva s. k.,

alkotmánybíró

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére