A Kúria Gfv.30377/2016/6. számú precedensképes határozata szerződés létre nem jöttének megállapítása tárgyában. Bírók: Beszterceyné dr. Benedek Tímea, Farkas Attila, Pethőné dr. Kovács Ágnes

A határozat elvi tartalma:

A törvényen, illetve alapszabályon alapuló szervezeti képviselettől meg kell különböztetni a meghatalmazáson alapuló ügyleti képviseletet. 1996. CXII. Tv. 47. § (1) b), 1959. IV. Tv. 222. §

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Gfv.VII.30.377/2016/6.

A tanács tagjai: Dr.Pethőné dr. Kovács Ágnes a tanács elnöke

Beszterceyné dr. Benedek Tímea előadó bíró

Dr. Farkas Attila bíró

A felperesek: I. rendű

II. rendű

III. rendű

IV. rendű

A felperesek képviselője: Dr. Környei László János ügyvéd Az alperes:

Az alperes képviselője: Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda ügyintéző: dr. Lendvai András ügyvéd

A per tárgya: szerződés létre nem jöttének megállapítása

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó felek: felperesek

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma: Fővárosi Törvényszék 45.Pf.639.520/2015/4. számú ítélet

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma: Pesti Központi Kerületi Bíróság 25.P.51.636/2015/8. számú ítélet

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartja.

Kötelezi a felpereseket, hogy egyetemlegesen fizessenek meg az államnak - felhívásra - 650.000 (hatszázötvenezer) Ft felülvizsgálati eljárási illetéket.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] Az I-II-III. rendű felperesek mint adósok és a néhai N E(jogutóda a IV. rendű felperes) mint zálogkötelezett valamint az A Bank képviseletében eljáró alperesi jogelőd (a továbbiakban: alperes) mint hitelező 2008. december 18-án 11.021/Ü/699/2009. ügyszám alatt közjegyzői okiratba foglalt önálló zálogjoggal biztosított devizalapú kölcsönszerződést (a továbbiakban: kölcsönszerződés) kötöttek.

[2] Az alperes együttes cégjegyzési joggal rendelkező képviselői 2008. december 18-án, közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást adtak Cs N részére, hogy az alperes nevében önállóan eljárjon - egyebek mellett - közjegyzői okiratba foglalt hitel- és kölcsönszerződések, az azokhoz kapcsolódó önálló zálogjog, jelzálogjog alapításáról szóló szerződések megkötése során.

[3] A perrel érintett kölcsönszerződést Cs N írta alá.

A kereseti kérelem és az alperes védekezése

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!