Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Szolnoki Törvényszék Bf.170/2007/4. számú határozata lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette tárgyában. [1978. évi IV. törvény (Btk.) 77. §, 104. §, 1998. évi XIX. törvény (Be.) 155. §, 352. §, 371. §, 372. §] Bírók: Fodor Erzsébet, Németh Pálné, Sólyomváriné dr. Csendes Mária

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság

2.Bf.170/2007/4. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság a Szolnokon 2007. évi április hó 10. napján tartott nyilvános ülés alapján a 2.Bf.170/2007. számú ügyben meghozta a következő

í t é l e t e t :

A lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntette miatt vádlott neve ellen indított büntetőügyben a Tiszafüredi Városi Bíróság 2006. évi november hó 8. napján kihirdetett 4.B.131/2006/14. számú ítéletét m e g v á l t o z t a t j a :

A vádlott terhére megállapított cselekmény megnevezése helyesen:

lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette.

A BRFK. Gazdasági Szervek Műszaki és Gépjármű Osztályán Bj.134/2005. tételszám alatt lefoglalt és 6. sorszám alatt őrzött 1 darab fegyvertartási engedély elkobzását m e l l ő z i, e tárgy lefoglalását megszünteti és azt a kiállító hatóságnak megküldeni rendeli.

Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét h e l y b e n h a g y j a.

I n d o k o l á s :

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen vádlott neve és védője felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 2.B.152/2007. számú átiratában a tényállás kiegészítése mellett indítványozta az elkobzásra vonatkozó rendelkezés módosítását, egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletének a helybenhagyását.

A vádlott és védője 3. sorszám alatt írásban is indokolta a felmentésre irányuló fellebbezését, ezen beadványban másodlagosan már indítványozták, hogy a megyei bíróság a vádlottat előzetes mentesítésben részesítse.

A másodfokú bíróság felülvizsgálva az elsőfokú bíróság eljárását és meghozott ítéletét megállapította, hogy az ügyben a bizonyítási eljárást a szükséges részletességgel lefolytatta, és az ítélkezése alapját képező tényállást túlnyomó részt helyesen rögzítette.

A megállapított tényállást azonban helyesbíti azzal, hogy a vádlott által engedély nélkül tartott lőfegyver gyártási száma helyesen: ........ (nyomozati irat 86 oldal, házkutatási jegyzőkönyv adata alapján).

vádlott neve az engedély megszerzésekor a bejelentett lakásáról bejelentés nélkül a hatóság előtt ismeretlen helyre költözött, emiatt a fegyvertartási engedély visszavonásáról rendelkező határozatot nem tudták részére kikézbesíteni. (nyomozati irat 3. oldali feljelentés)

A vádlott a budapesti lakásán tárolt lőfegyvert és lőszereket 1998. évben az abádszalóki lakásán helyezte el. (6. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyv 2. oldal 9. bekezdése)

A tényállás részének tekinti a megyei bíróság az ítélet 2. oldal utolsó előtti bekezdésben foglalt azon megállapítást, mely szerint 1991. szeptember 26. óta rendelkezett a vádlott fegyvertartási engedéllyel. Az engedély megszerzésekor hatályos 115/1991. (IX.10.) Korm. rendelet 20. § /1/ bekezdése szerint a lőfegyver, lőszer tartására kiadott engedély 4 évig érvényes, az érvényességi ideje alkalmanként további 4 évre meghosszabbítható, az egyéb feltételek fennállása esetén.

Ezen rendelkezés 1996. december 30. napjától akként módosult, hogy az érvényesség ideje 5 évre emelkedett.

A Be. 352. § /1/ bekezdés a./ pontja alapján ily módon kiegészített és helyesbített tényállás irányadó volt a fellebbezési eljárásban is.

Az elsőfokú bíróság a bizonyítékokat értékelő tevékenysége során logikai hibáktól mentes, részletes és meggyőző indokát adta annak, hogy a vádlott védekezését, - mely arra irányuló volt, hogy nem kapta meg a hatósági értesítést az engedély lejártáról, - miért vetette el, különös tekintettel arra, hogy maga a vádlott is elismerte tisztában volt az engedély érvényességének megújítási kötelezettségével.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!