BH 1999.5.223 Lényeges eljárási szabályt sért a bíróság, ha a külföldi végrehajtást kérőnek a külföldi választottbírósági határozat végrehajtási tanúsítvánnyal való ellátása iránti kérelme elbírálásakor a New York-i Egyezményben előírt okiratok csatolásának hiányában hoz érdemi döntést [Magyarországon az 1962. évi 25. tvr.-tel kihirdetett New York-i Egyezmény II. cikk 1. és 2. pontja, IV. cikke, 1994. évi LIII. tv. 208. §].

A Lenersan Poortman B. V. hollandiai székhelyű végrehajtást kérő a Ph. Kereskedőház Kft. adóssal szemben indított eljárásban a Hamburgi Börze Választottbírósága 1996. október 21-én kelt jogerős ítéletének végrehajtási tanúsítvánnyal való ellátását kérte az 1994. évi LIII. tv. (Vht.) 208. §-a alapján.

Az elsőfokú bíróság az 1998. január 29-én kelt 3. sorszámú végzésében megállapította, hogy a Hamburgi Tőzsde B.l/95 H. 1996. október 21-én kelt Felsőfokú Választottbíróság ítélete Magyarországon a magyar bíróság (választottbíróság) ítéletével azonos módon végrehajtható. Végzésének indokolása szerint a külföldi választottbírósági határozat elismerése és végrehajtása tárgyában New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezménynek a felek részesei, ezért a bíróság a Vht. 208. §-a alapján a rendelkező rész szerint határozott.

Az elsőfokú bíróság végzése ellen az adós fellebbezéssel élt, kérte a végzés hatályon kívül helyezését és a végrehajtási tanúsítvány kiadására irányuló kérelem elutasítását. Arra hivatkozott, hogy a végrehajtást kérő és közte nem jött létre olyan választottbírósági kikötés, amely a New York-i Egyezmény 2. cikkének 1. és 2. pontjában foglaltaknak megfelelne.

A végrehajtást kérő a fellebbezésre tett észrevételében az elsőfokú végzés helybenhagyását kérte.

A másodfokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság végzése érdemi felülbírálatra nem alkalmas, s szükséges az elsőfokú eljárás kiegészítése. Ezért az elsőfokú bíróság végzését a Pp. 259. §-a szerint alkalmazott 252. §-ának (2) bekezdése alapján hatályon kívül helyezte, s az elsőfokú bíróságot további eljárásra és újabb határozat hozatalára utasította.

A külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról New York-ban, 1958. június 10-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 25. törvényerejű rendelet IV. cikke az alábbiak szerint rendelkezik:

1. Az elismerést és végrehajtást kérő félnek az előző cikkben említett elismerésre és végrehajtásra irányuló kérelemmel egyidejűleg be kell csatolnia:

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!