Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32003D0060[1]

A Bizottság határozata (2003. január 24.) a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát figyelemmel kísérő szerológiai vizsgálatok egységesítéséhez szükséges szempontok megállapításáért felelős különleges intézet kijelöléséről szóló 2000/258/EK határozatnak a harmadik országbeli laboratóriumok jóváhagyása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2003) 325. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(2003. január 24.)

a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát figyelemmel kísérő szerológiai vizsgálatok egységesítéséhez szükséges szempontok megállapításáért felelős különleges intézet kijelöléséről szóló 2000/258/EK határozatnak a harmadik országbeli laboratóriumok jóváhagyása tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2003) 325. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2003/60/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát figyelemmel kísérő szerológiai vizsgálatok egységesítéséhez szükséges szempontok megállapításáért felelős különleges intézet kijelöléséről szóló, 2000. március 20-i 2000/258/EK tanácsi határozatra [1], és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1) Az Afssa Nancy a veszettség elleni vakcinázás utáni szerológiai vizsgálatokat végző referencialaboratórium, és e szerológiai vizsgálatokat elvégezni kívánó laboratóriumok jóváhagyására szolgáló laboratóriumok közötti alkalmassági vizsga megszervezésének felelőse.

(2) Az Afssa Nancy javasolta a Bizottságnak, hogy a szakmai jártassági vizsgán megfelelt harmadik országbeli laboratóriumokat jóvá kellene hagyni.

(3) Ezért szükség van a harmadik országbeli laboratóriumok jóváhagyásának közlésére vonatkozó eljárás előírására.

(4) A 2000/258/EK határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/258/EK határozat II. mellékletében az ötödik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- együttműködik az ezen elemzéseknek a harmadik országokban történő elvégzéséért felelős laboratóriumokkal, és közli a Bizottsággal az e laboratóriumok közül a laboratóriumok közötti alkalmassági vizsgán (jártassági vizsgán) megfelelt laboratóriumok jegyzékét. E jegyzékeket a következő weboldalon teszik közzé:

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/sanco/vets/information"

.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. január 24-én.

a Bizottság részéről

David Byrne

a Bizottság tagja

[1] HL L 79., 2000.3.30., 40. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003D0060 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003D0060&locale=hu