32008R0994[1]

A Bizottság 994/2008/EK rendelete ( 2008. október 8. ) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek egységesített és biztonságos rendszeréről (EGT-vonatkozású szöveg)[2]

Még nem hatályos jogszabály.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008R0994 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008R0994&locale=hu

[2] Hatálytalan 2012.01.01.