Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

31977D0585[1]

A Tanács határozata (1977. július 25.) a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény megkötéséről, valamint a Földközi-tenger hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezésének megelőzéséről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról

A Tanács határozata

(1977. július 25.)

a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény megkötéséről, valamint a Földközi-tenger hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezésének megelőzéséről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról

(77/585/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény 24. cikke kimondja, hogy az egyezmény és az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyvek aláírásra nyitva állnak az Európai Gazdasági Közösség számára;

mivel az Európai Közösségek Tanácsának és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői 1973. november 22-én nyilatkozatot fogadtak el az Európai Közösségek környezetvédelemi cselekvési programjáról [2];

mivel az említett program hangsúlyt fektet többek között arra a tényre, hogy a tengerszennyezés az egész Közösséget érinti, egyrészt mivel a tenger jelentős szerepet játszik a fajok megőrzésében és fejlődésében, másrészt mivel a tengeri szállítás nagy fontossággal bír a Közösség harmonikus gazdasági fejlődésében;

mivel a fent említett cselekvési program, valamint a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló, 1976. május 4-i 76/464/EGK tanácsi irányelv [3] előírja, hogy a Közösségnek meghatározott intézkedéseket kell végrehajtania a tengerszennyezés különböző fajtáinak csökkentése érdekében;

mivel a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezmény különösen előírja, hogy megfelelő intézkedéseket kell elfogadni a hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezés, a kontinentális talapzat, valamint a tengerfenék és annak altalaja feltárásából és kiaknázásából származó szennyezés, illetve a szárazföldi eredetű szennyezés megelőzésére és csökkentésére vonatkozóan;

mivel az egyezmény 23. cikke előírja, hogy senki nem válhat az egyezmény szerződő felévé, amennyiben egyidejűleg nem válik legalább az egyik jegyzőkönyv szerződő felévé, valamint hogy senki nem válhat valamelyik jegyzőkönyv szerződő felévé, amennyiben nem szerződő fele az egyezménynek vagy nem válik egyidejűleg azzá;

mivel szükségesnek tűnik, hogy a Közösség aláírja ezt az egyezményt, valamint a Földközi-tenger hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezésének megelőzéséről szóló jegyzőkönyvet annak érdekében, hogy a közös piac működésének folyamatában megvalósuljon a környezet és az életminőség védelmének közösségi célkitűzése; mivel a Szerződésben nem szerepel rendelkezés az ehhez szükséges hatáskörökről;

mivel az egyezményt és az említett jegyzőkönyvet a Közösség nevében 1976. szeptember 13-án aláírták,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló egyezményt, valamint a Földközi-tenger hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezésének megelőzéséről szóló jegyzőkönyvet az Európai Gazdasági Közösség nevében a Tanács jóváhagyja.

Az egyezmény és a jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

Az egyezmény megkötéséről szóló, annak 25. cikkében előírt okiratot az Európai Gazdasági Közösség nevében az Európai Közösségek Tanácsának elnöke helyezi letétbe [4].

Kelt Brüsszelben, 1977. július 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

H. Simonet

[1] HL C 259., 1976.11.4., 42. o.

[2] HL C 112., 1973.12.20., 1. o.

[3] HL L 129., 1976.5.18., 23. o.

[4] Az egyezmény és a jegyzőkönyv hatálybalépésének napját az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában a Tanács Főtitkársága hirdeti ki.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31977D0585 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31977D0585&locale=hu