BH 1989.1.5 I. A szigorított javító-nevelő munka és a szabadságvesztésre átváltoztatott javító-nevelő munka összbüntetésbe foglalása esetén az ítélet rendelkező részében meg kell állapítani a szigorított javító-nevelő munka helyébe lépő szabadságvesztés mértékét [Btk. 95. § (1) bek.].

II. A javító-nevelő munka hátralevő része helyébe lépő szabadságvesztés és a szigorított javító-nevelő munka összbüntetésbe foglalása esetén a végrehajtási fokozat visszaeső esetén is fogház [Btk. 48/A. § (4) és (5) bek., 50. §, (1) bek., 95. § (1) bek.].

III. A javító-nevelő munka és a szigorított javító-nevelő munka helyébe lépő szabadságvesztésből az elítélt feltételes szabadságra nem bocsátható [Btk. 47. § (1) bek.]

A városi bíróság 1 évi javító-nevelő munkára, majd 1 évi szigorított javító-nevelő munkára ítélte a vádlottat. A javító-nevelő munkából le nem töltött 11 hónapot a büntetésvégrehajtási bíró 5 hónap 15 nap szabadságvesztésre változtatta át.

Az elítélttel szemben kiszabott mindkét büntetés végrehajtható., és az összbüntetésbe foglaláskor még az egyiket sem hajtották végre, így a Btk. 92. §-a értelmében kötelező az összbüntetésbe foglalás.

Mivel az adott esetben az átváltoztatás folytán szabadságvesztést kellett szigorított javító-nevelő munkával összbüntetésbe foglalni, a Btk. 95. §-a (1) bekezdésének első mondata szerint az összbüntetést szabadságvesztésben kellett megállapítani. Az összbüntetésbe foglalás ebben az esetben úgy történik, hogy a szigorított javító-nevelő munkát először a megfelelő átváltoztatási szabályokkal szabadságvesztéssé kell átváltoztatni, és így lényegében két szabadságvesztést kell a bíróságnak összbüntetésbe foglalnia.

Az elsőfokú bíróság azonban ítéletének rendelkező részében elmulasztotta megállapítani a szigorított javító-nevelő munka helyébe lépő szabadságvesztést, ezért a megyei bíróság az ítéletet megváltoztatta és ezt pótolta.

Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés végrehajtási fokozata szempontjából a javító-nevelő munkát a Btk. 50. §-ának (1) bekezdése szerint" fogházban végrehajtandó szabadságvesztésnek kell tekinteni. Ugyanakkor - a megyei bíróság álláspontja szerint - a szigorított javító-nevelő munka helyébe lépő szabadságvesztés végrehajtási fokozata is fogház. Igaz ugyan, hogy a Btk. 48/A. §-a (4) bekezdése második mondata értelmében, ha az elítélt visszaeső, a szabadságvesztést börtönben kell végrehajtani, ez a rendelkezés azonban csak arra az esetre érvényes, ha a szigorított javító-nevelő munkára elítélt a munkakötelezettségének önként nem tesz eleget, vagy a törvényben felsorolt kötelességeit súlyosan megsérti. A jelen esetben azonban egyik körülmény sem áll fenn, a szigorított javító-nevelő munkának szabadságvesztésként végrehajtására csupán az összbüntetésbe foglalás ténye adott alapot.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!