BH 1997.3.140 A felszámolást elrendelő végzésnek a felszámolót kijelölő rendelkezése ellen is helye van fellebbezésnek. Az ilyen fellebbezés elbírálásánál irányadó szempontok [1991. évi IL. tv. (Cstv.) 24. § (3) bek., 27. § (1) és (2) bek., 27/A. § (1)-(3) bek., 28. § (1) bek.].

Az elsőfokú bíróság végzésében az adós fizetésképtelenségét megállapította, és elrendelte a felszámolását, valamint kijelölte a felszámolót a módosított 1991. évi IL. törvény - Cstv. - 27. §-a (2) bekezdésének a) pontja, valamint a Cstv. 27/A. §-ának (1) bekezdése alapján. Döntését arra alapította, hogy az adós a részére kézbesített hitelezői kérelmekre nem nyilatkozott, ezért a fizetésképtelenségét vélelmezte [Cstv. 24. § (3) bekezdés].

A végzés ellen a II. r. hitelező nyújtott be fellebbezést, és abban annak megváltoztatását, felszámolóként más gazdálkodó szervezet kijelölését kérte. Arra hivatkozott: nem bízik abban, hogy a felszámoló a hitelező érdekeit a felszámolás során képviselni fogja, mert a felszámoló jogi képviselője az adóssal kapcsolatot tart fenn.

A felszámoló - jogi képviselője útján - a fellebbezésre tett észrevételében az első fokú végzés helybenhagyását kérte.

Előadta, hogy gazdasági kapcsolata az adóssal nincsen, személyes megbeszélést végzett a felszámolási eljárás lefolytatása érdekében az adós ügyvezetőjével.

A fellebbezés nem alapos.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére