A Debreceni Ítélőtábla Bf.656/2018/9. számú határozata kábítószer-kereskedelem bűntette (JELENTŐS mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette) tárgyában. [2012. évi C. törvény (Btk.) 92. §, (1) bek., (3) bek., 176. §, (1) bek., (1) bek. 4., (2) bek. a) pont, (3) bek., 177. §, (1) bek. c) pont, (1) bek. c) pont, (1) bek. cb) pont, (2) bek. b) pont, 459. §, (1) bek. 2., 2017. évi XC. törvény (Be.) 561. §, b) pont, 590. §, (2) bek., 591. §, (1) bek., 599. §, 604. §, (1) bek. a) pont, (3) bek. c) pont, 605. §, (1) bek., 608. §, (1) bek. a) pont, (1) bek. f) pont, 609. §, (1) bek., (2) bek. a) pont, (2) bek. e) pont, 870. §, (1) bek.] Bírók: Bakó József, Elek Margit, Háger Tamás

Debreceni Ítélőtábla

Bf.IV.656/2018/9.

A Debreceni Ítélőtábla mint másodfokú bíróság a Debrecenben, 2019. évi január hó 8. napján tartott nyilvános ülésen meghozta a következő

végzést:

A bűnszövetségben, jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt I.rendű vádlott és társai ellen indított büntetőügyben a Debreceni Törvényszék 2018. évi június hó 15. napján kihirdetett 19.B.381/2017/48. számú ítéletét helybenhagyja azzal, hogy

I. r. vádlott bűncselekményének törvényhelye helyesen Btk. 176. § (1) bekezdés 4. fordulat, (2) bekezdés a) pont, (3) bekezdés;

II. r. és III. r. vádlottaké pedig Btk. 177. § (1) bekezdés c) pont, cb/ alpont 2. fordulat, (2) bekezdés b) pont.

I. r. vádlott által az elsőfokú ítélet kihirdetésétől a mai napig bűnügyi felügyeletben töltött időt is beszámítja a szabadságvesztés tartamába akként, hogy 1 (egy) napi szabadságvesztésnek 5 (öt) nap bűnügyi felügyeletben töltött idő felel meg.

I. r. vádlott tartózkodási helye: ..., II. r. vádlott személyazonosító igazolványának száma: .., III. r. vádlott személyazonosító igazolványának száma: ...

Indokolás

A Debreceni Törvényszék I. r. vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (továbbiakban Btk.) 176. § (1), (2) bekezdés a) pont, (3) bekezdés] miatt - a Dunakeszi Járásbíróság 25.Bpk.129/2015/5. számú végzésének e vádlottal szemben alkalmazott próbára bocsátást kimondó rendelkezésének hatályon kívül helyezése és a kábítószer birtoklásának vétsége miatt kiszabott 1 év próbára bocsátás megszüntetése mellett - halmazati büntetésül 7 év fegyház fokozatú szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra;

II. r. vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette [Btk. 177. § (1) bekezdés c) pont cb) alpont, (2) bekezdés b) pont] miatt 5 év fegyház fokozatú szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra;

III. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette [Btk. 177. § (1) bekezdés c) pont cb) alpont, (2) bekezdés b) pont] miatt 2 év - végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett - börtön fokozatú szabadságvesztésre ítélte.

A szabadságvesztés büntetésekbe - III. r. vádlottnál a büntetés végrehajtásának elrendelése esetében - beszámította a vádlottak által előzetes fogvatartásban, illetve házi őrizetben töltött időt, továbbá rendelkezett a feltételes szabadságra bocsáthatóságról.

I. r. vádlottal szemben összesen 1.540.000 Ft, II. r. vádlott vonatkozásában 821.000 Ft erejéig vagyonelkobzást rendelt el. III. r. vádlottól lefoglalt 264.000 Ft lefoglalását megszüntette és a készpénzt a lefoglalást szenvedő vádlottnak kiadni rendelte azzal, hogy az összeg visszatartásáról határozott a terhére megállapított bűnügyi költség biztosítására.

Az elsőfokú bíróság rendelkezett továbbá a lefoglalt nagyszámú bűnjelről és a bűnügyi költség viseléséről.

Az ítélet ellen két irányban jelentettek be fellebbezést.

Az ügyész I. r. és II. r. vádlottak terhére, a büntetés súlyosítása érdekében terjesztett elő jogorvoslatot. Indokai szerint e két vádlottal szemben kiszabott büntetés nem igazodik kellő mértékben a bűncselekmények tárgyi súlyához, a bűnösség fokához, az elkövetők társadalomra veszélyességéhez és a bűnösségi körülményekhez. A törvényszék túlzott jelentőséget tulajdonított a terhelti megbánásnak és a részbeni beismerő vallomásnak, mely által a büntetési tétel középmértékétől indokolatlanul eltérve túl enyhe büntetéseket szabott ki, azok lényeges súlyosítása indokolt (.Főügyészség ...).

Másfelől az ítéletet védelmi fellebbezések támadták. II. r. vádlott enyhítés céljából, védője részbeni megalapozatlanság miatt, enyhébb minősítés megállapítása - a bűnszövetség és a köznevelési feladatok ellátására rendelt intézmény közelében történt elkövetés mellőzése -, másodlagosan a büntetés enyhítése végett jelentett be fellebbezést. A védő fellebbezését írásban részletesen indokolta (52. számú elsőfokú bírósági irat). A védelmi álláspont szerint az elsőfokú bíróság helytelen ténybeli következtetéssel, megalapozatlanul állapította meg a köznevelési intézmény közelében történt elkövetést, mert a vádbeli találkozó nem az óvoda mellé volt megbeszélve, a konkrét találkozásra az intézmény mellett a vádlott szándékától függetlenül került sor. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az elkövetési időszakban nyári szünet volt és gyermekek nem tartózkodtak az épületben. Ezen túl a bíróság a bűnszövetség megállapításához szükséges tényeket sem rögzítette megalapozottan. Nem értékelte megfelelően T1 tanúvallomását, mint ahogy III. r. vádlott eltérő tartalmú vallomásait sem. A védő vitatta továbbá a ...ben végzett és II. r. és III. r. vádlottak cselekvőségét érintő házkutatás törvényességét, részben azon okból, mert az eljárási cselekményről készült jegyzőkönyv nem a házkutatást ténylegesen végző három rendőrt tüntette fel. A védői érvek szerint a tényállás helyesbítése indokolt és a helyes tényállás alapján a bűnszövetség megállapításának már nem állnak fenn a törvényi előfeltételei. Másodlagosan a védő a jelentős súlyú enyhítő körülményekre tekintettel a büntetés lényeges enyhítésére tett indítványt.

III. r. vádlott és védője elsődlegesen a bűnösség megállapítása miatt, felmentésért, másodsorban a büntetés enyhítéséért éltek perorvoslattal.

A ... Fellebbviteli Főügyészség a .... számú átiratában a védelmi fellebbezéseket alaptalannak tartva az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatását, I. r. és II. r. vádlottak büntetésének súlyosítását, egyéb részekben annak a helybenhagyását indítványozta.

A nyilvános ülésen az ügyész az átiratában foglaltakat fenntartotta.

I. r. vádlott védője a súlyosítást célzó ügyészi fellebbezéssel szemben az elsőfokú ítélet helybenhagyására tett indítványt. I. r. vádlott az utolsó szó jogán a védőjéhez csatlakozva megbánását hangoztatta.

II. r. vádlott védője a védelmi fellebbezést részben tartotta fenn. A tényállást alapvetően már nem támadta, mint ahogy a köznevelési intézmény közelében történt elkövetést sem. Álláspontja szerint a bűnszövetség a vádlott terhére kétséget kizáróan nem igazolható. T1 tanúvallomásának értékelésével korábbi érveit és a ...ben végzett házkutatás törvényességével kapcsolatos védelmi kifogásokat fenntartotta. Összességében azonban a tényállás érdemi részeit már nem sérelmezve a vádlott büntetésének enyhítését indítványozta. II.r. vádlott az utolsó szó jogán megbánta a cselekmény elkövetését.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!