1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat

a 2012-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (1) bekezdés b) pontja alapján

1. 2012-ben az államilag támogatott új belépő létszámkeretet (felsőfokú szakképzésre,alapképzésre, illetve egységes, osztatlan képzésre felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretet) - beleértve a közigazgatási, a rendészeti és a katonai felsőoktatást - 39 087 teljes és (+5 550) részleges támogatásban részesülő létszámban határozza meg, az alábbiak szerint:[1]

Képzési szint,képzési területTeljes támogatásban
részesülők létszáma
Részleges támogatásban
részesülők létszáma
a)a felsőfokú szakképzésre felvehető hallgatók
létszáma
3 500
b)alapképzésre felvehető hallgatók létszáma31 750+1 017*(+5 550)
ebből
agrár képzési területre felvehető hallgatók száma2 000(+100)
bölcsészettudomány képzési területre felvehető
hallgatók száma
2 700
gazdaságtudományok képzési területre felvehető
hallgatók száma
250
informatika képzési területre felvehető hallgatók
száma
4550(+1 500)
közigazgatási, rendészeti és katonai képzési
területre felvehető hallgatók száma
1017*
igazságügyi, munkaügyi szakokra felvehető
hallgatók száma
200
műszaki képzési területre felvehető hallgatók szám10 560(+2 350)
orvos- és egészségtudomány képzési területre
felvehető hallgatók száma
3 200(+100)
pedagógusképzés képzési területre felvehető
hallgatók száma
1 600
sporttudomány képzési területre felvehető
hallgatók száma
600
társadalomtudomány képzési területre felvehető
hallgatók száma
1 000
természettudomány képzési területre felvehető
hallgatók száma
4 000(+1 500)
Képzési szint, képzési területTeljes támogatásban
részesülők létszáma
Részleges támogatásban
részesülők létszáma
művészet képzési területre felvehető hallgatók
száma
740
művészet közvetítés képzési területre felvehető
hallgatók száma
350
c)egységes, osztatlan képzésre felvehető hallgatók
létszáma
2 420
ebből
agrár képzési területre felvehető hallgatók száma160
jogász szakra felvehető hallgatók száma100
műszaki képzési területre felvehető hallgatók száma200
orvos- és egészségtudomány képzési területre
felvehető hallgatók száma
1 800
művészet képzési területre felvehető hallgatók
száma
160
d)határon túli kihelyezett képzések keretszáma400
a)+b)+c)+d)Összesen:39 0875 550

* A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen felvehető létszám.

e) az államilag támogatott új belépő létszámkeret legfeljebb 10%-a - az a)-c) pont szerinti keretszám részeként -a részidős (esti, levelező) képzés kerete, amelyet foglalkoztatási, átképzési igényeket figyelembe véve kell biztosítani,

f) a hitéleti alapképzésre vagy egységes, osztatlan képzésre felvehető hallgatók számát, az egyházakkal és felekezetekkel megkötött nemzetközi és kormányzati megállapodások szerint kell megállapítani.

2. a) A Kormány a 2012-ben államilag támogatott mesterképzésre felvehető hallgatók létszámát 19 600 főben határozza meg azzal, hogy a hitéleti mesterképzésre felvehető hallgatók számát az egyházakkal és a felekezetekkel megkötött nemzetközi megállapodások szerint kell megállapítani, és a hitéleti mesterképzésre az alapképzéssel megegyező számú hallgató vehető fel.

b) A Kormány a közigazgatási, rendészeti, katonai képzési területen mesterképzésre felvehető államilag támogatott hallgatók létszámát 500 főben határozza meg.

3. A Kormány a 2012-ben államilag támogatott doktori képzésre felvehető hallgatók létszámát 1300 főben határozza meg azzal, hogy a bölcsészettudományok, a hittudomány, a társadalomtudományok tudományterületére felvehető hallgatók létszáma legfeljebb 430 fő, míg az agrártudományok, a műszaki tudományok, az orvostudományok, a természettudományok és a művészetek tudományterületekre felvehető hallgatók létszáma legalább 870 fő lehet.

4. Az alapképzés, illetve az egységes, osztatlan képzés esetében a ponthatárok megállapításának függvényében, továbbá a kétoldalú egyezmények, valamint a kedvezménytörvény alapján támogatott képzésre felvehető hallgatókra tekintettel, legfeljebb a képzési területenkénti keretszámok 5%-os túllépését engedélyezi úgy, hogy az összlétszám nem léphető túl.

5. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert - hogy a nemzetgazdasági és a nemzeti erőforrás miniszter bevonásával - dolgozza ki az önköltséges képzésben felsőfokú végzettséget és jogi, vagy gazdaságtudományok képzési területen, illetve jogász szakon szakképzettséget szerzett, a magyar állam által foglalkoztatni kívánt személyek képzési költsége megváltásának, átvállalásának feltételrendszerét.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti erőforrás miniszter

Határidő: 2012. szeptember 1.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1208/2012. (VI. 26.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2012.06.27.