1352/2015. (VI. 2.) Korm. határozat

a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény előkészítésével összefüggő egyes feladatokról

A Kormány a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény - a részére bemutatott szabályozási elvei alapján történő - előkészítésével összefüggésben a következő feladatokat határozza meg:

A Kormány

1. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve készítsen előterjesztést a közigazgatási perrendtartásról szóló törvénytervezetről a közigazgatási perrendtartás kodifikációjáról szóló 1011/2015. (I. 22.) Korm. határozat alapján létrehozott Közigazgatási Perjogi Kodifikációs Bizottság részvételével,

Felelős: igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. január 31.

2. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve készítsen előterjesztést az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénytervezetről, a tudomány, az igazságszolgáltatás, a központi és a területi közigazgatás képviselőiből álló kodifikációs bizottság részvételével,

Felelős: igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2016. január 31.

3. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve és az Országos Bírósági Hivatal elnökének bevonásával tegyen javaslatot az 1. és 2. pontban foglalt törvénytervezetek hatálybalépéséhez szükséges további jogalkotási és szervezetfejlesztési feladatokra,

Felelős: igazságügyi miniszter az OBH elnökének bevonásával

Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2015. október 15.

4. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. és a 2. pontban foglalt előterjesztések előkészítése céljából az egyes eljárásjogi jogintézmények megalapozásához részletes hatósági ügyforgalmi statisztikai adatokat szolgáltassanak az igazságügyi miniszter részére,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

földművelésügyi miniszter

honvédelmi miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2015. július 31.

5. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. és a 2. pontban foglalt előterjesztések előkészítése során az igazságügyi miniszter szakmai iránymutatásával vizsgálják felül a feladatkörükbe tartozó különös hatósági eljárásjogi, és az ahhoz kapcsolódó anyagi jogi jogszabályokat,

Felelős: igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere

földművelésügyi miniszter

honvédelmi miniszter

külgazdasági és külügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2016. január 31.

6. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon

6.1. az Országos Bírósági Hivatal elnökével együttműködve a közigazgatási perrendtartásról szóló törvénytervezet hatálybalépéséből eredő feladatok ellátására történő felkészülés érdekében a bírák és az igazságügyi alkalmazottak,

6.2. az egyetemi jogi karok dékánjainak és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának bevonásával az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénytervezet hatálybalépéséből eredő feladatok ellátására történő felkészülés érdekében a hatósági feladatokat ellátó tisztviselők

képzéséről.

Felelős: igazságügyi miniszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter

6.1. alpont vonatkozásában az Országos Bírósági hivatal elnökével együttműködve

6.2. alpont vonatkozásában az egyetemi jogi karok dékánjainak és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának bevonásával

Határidő: 2017. január 1.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére