Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Kúria Kfv.37355/2021/7. számú precedensképes határozata földforgalmi ügyben indult közigazgatási jogvita tárgyában. [2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) 18. § (1) bek.] Bírók: Sperka Kálmán, Sugár Tamás, Vitál-Eigner Beáta

A határozat elvi tartalma:

A mezőgazdasági igazgatási szerv köteles a helyi földbizottság állásfoglalásának vizsgálatára, értékelésére és ehhez kapcsolódóan döntése indokairól határozata indokolásában számot kell adnia.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Kfv.III.37.355/2021/7.

A tanács tagjai: Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke, Dr. Sugár Tamás előadó bíró, Dr. Vitál- Eigner Beáta bíró

A felperes: Felperes1 (Cím1.)

A felperes képviselője: Dr. Bakos Andrea ügyvéd (Cím7.)

Az alperes: alperes2 (cím2

Az alperes képviselője: Dr. Katics Zsuzsanna főosztályvezető

Az I. rendű alperesi érdekelt: érdekelt1 (cím9

Az I. rendű alperesi érdekelt képviselője: képviselő1 Ügyvédi Iroda cím5 ügyintéző ügyvéd: képviselő1)

A II. rendű alperesi érdekelt: egyéb érdekelt1 cím3 személyesen eljáró -

A per tárgya: földforgalmi ügyben indult közigazgatási jogvita

A felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: a felperes

A felülvizsgálati kérelem száma: 16.

Az elsőfokú bíróság neve, határozatának kelte és száma: Győri Törvényszék 2021. január 27-én hozott 10.K.701.455/2020/14. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Győri Törvényszék 10.K.701.455/2020/14. számú ítéletét megváltoztatja, az alperes 570922/5/2020. számú határozatát megsemmisíti és az alperest új eljárás lefolytatására kötelezi.

Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 60.000 (hatvanezer) forint együttes elsőfokú és felülvizsgálati eljárási költséget.

A kereseti és a felülvizsgálati eljárási illeték az állam terhén marad.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A perben nem álló Sz.L. mint eladó és a felperes mint vevő között 2020. február 13-án adásvételi szerződés jött létre a vértesszőlősi helyrajzi szám1 és helyrajzi szám2, szántó megnevezésű ingatlanokra, összesen 1.297.500.- forint vételárért. A szerződés 5. pontja szerint a felperes elővásárlási joga a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 18. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján földet használó, helyben lakó szomszéd földművesként áll fenn. A kifüggesztésre rendelkezésre álló határidő alatt az adásvételi szerződés vonatkozásában a II. rendű alperesi érdekelt (a továbbiakban: II. rendű érdekelt) továbbá B.Gy. H.K. és F.R.Cs. tettek elfogadó nyilatkozatot.

[2] Az alperes megkeresésére az I. rendű alperesi érdekelt (a továbbiakban: I. rendű érdekelt) 2020. június 15-én állásfoglalást bocsátott ki. Ebben a II. rendű érdekelt, H.K., B.Gy-né és F.R.Cs. tulajdonszerzését támogatta, míg a felperes tulajdonszerzését nem támogatta.

[3] A felperesre vonatkozó indokolás szerint az I. rendű érdekelt a Földforgalmi törvény 23/A. § (1) bekezdésében meghatározott szempontoknak való megfelelés alapján az értékelést elvégezte. Véleménye szerint a felperessel kötött adásvételi szerződés nem felel meg a Földforgalmi törvény 23/A. § (1) bekezdés b) és d) pontjaiban foglaltaknak. (a spekulatív földszerzések megelőzése, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése) Az állásfoglalás szerint a felperes tulajdonszerzésének célja nem a helyi saját munkavégzésen alapuló agrárgazdálkodás, hiszen saját maga önállóan nem gazdálkodik, bevétele többnyire más tevékenységből származik, nem agrárgazdaságból tartja fenn magát, földjeit nem maga műveli. A birtokában lévő körülbelül 20 hektár termőföld után állítása szerint 2.000.000.- forint bevételt realizál, ami a gazdálkodása körülményeire is rávilágít. A termőföld művelésére szolgáló eszközökkel maga nem rendelkezik, a meglévő földeken okszerű gazdálkodást nem folytat, a földművelésből a területe nagyságrendjéből adódó és elvárható bevételt nem realizálja. Így a szerződés nem szolgálja a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítését, hiszen a termőföld nem a földből élő és életvitelszerűen agrártevékenységből élő gazdálkodóhoz kerül. Az ingatlanokat 2016. óta kölcsönügyletből származó 1.800.000.- forint a felperest illető jelzálogjog terheli, így vélelmezhető hogy a szerződés a felek tulajdonjog átruházására vonatkozó megállapodásának jelen idejű érvényesítésére irányul. A felperes földtulajdon szerzése vélhetően egy korábban megkötött megállapodással bebiztosított és mára a vevő elővásárlási pozícióit jelentősen megnövelő spekulatív célú jogügylet, amely álláspont a települési agrárgazdasági bizottság véleményével is egyezik.

[4] Az alperes a 2020. június 26-án hozott 570922/5/2020. számú határozatában az adásvételi szerződést a II. rendű érdekelt által tett elfogadó nyilatkozat vonatkozásában hagyta jóvá.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!