1429/2015. (VI. 30.) Korm. határozat

a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat módosításáról

1. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat a következő 2b. ponttal egészül ki:

"2b. A Kormány felkéri az 1. mellékletben szereplő, nem a Kormány vagy a Kormány tagja irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerveket, hogy működjenek közre a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia (2013-2023) és az abban foglalt intézkedések végrehajtásában."

2. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat 1. melléklete (a továbbiakban: Stratégia) az 1. melléklet szerint módosul.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 1429/2015. (VI. 30.) Korm. határozathoz

1. A Stratégia

a) 7. címében az "a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi Minisztérium",

b) 8.3.3. alcímében az "a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi Hivatal" szöveg lép.

2. A Stratégia 8.1.3. alcím "A. A külterületeken, elnéptelenedő falvakban élők sérelmére elkövetett jogsértések visszaszorítása" című táblázatában a "VM" szövegrész helyébe az "ME" szöveg lép.

3. A Stratégia

a) 8.2.3. alcím "D. A család védelmi funkciójának növelése",

b) 8.2.4. alcím "A. Szórakozóhely-ellenőrzések fokozása",

c) 8.3.2. alcím "C. Sértettek, tanúk számára információs pultok biztosítása",

d) 8.3.3. alcím "D. Az állami kárenyhítés rendszerének felülvizsgálata",

e) 8.3.3. alcím "E. 24 órás telefonos diszpécser szolgálat fenntartása és országossá tétele",

f) 8.3.3. alcím "F. Krízisellátás bevezetésének vizsgálata",

g) 8.4.1. alcím "B. Jóvátételi programok megvalósítása az időskorúak javára"

h) 8.4.1. alcím "D. Hatósági erkölcsi bizonyítvány szabályozása a munkaerő-piaci reintegráció érdekében",

i) 8.4.2. alcím "A. Közösségi foglalkoztatók kialakítása",

j) 8.5. alcím "A. Látenciakutatás",

k) 8.5. alcím "E. Részvétel az EBESZ keretein belül működő képzésekben, a lehetőségeknek a hatékonyabb kiaknázása"

című táblázatában a "KIM" szövegrész helyébe az "IM" szöveg lép.

4. A Stratégia 8.2.3. alcím "D. A család védelmi funkciójának növelése" című táblázatában a "rendőrség, NBT" szövegrész helyébe a "rendőrség, NBT, NCSSZI, OBDK" szöveg lép.

5. A Stratégia 8.3.2. alcím "A. A szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló szakmai protokollok megalkotása, a működés nyomon követése és monitoringja" című táblázatában a "2015. december 31." szövegrész helyébe a "2016. május 31." szöveg lép.

6. A Stratégia

a) 8.3.2. alcím "A. A szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló szakmai protokollok megalkotása, a működés nyomon követése és monitoringja",

b) 8.3.2. alcím "B. A szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló módszerek alap- és továbbképzések részévé tétele"

című táblázatában a "KIM" szövegrész helyébe az "IH" szöveg lép.

7. A Stratégia

a) 8.3.2. alcím "A. A szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló szakmai protokollok megalkotása, a működés nyomon követése és monitoringja",

b) 8.3.2. alcím "B. A szekunder viktimizáció elkerülését szolgáló módszerek alap- és továbbképzések részévé tétele"

című táblázatában a "KIH" szövegrész helyébe az "IM" szöveg lép.

8. A Stratégia

a) 8.3.2. alcím "C. Sértettek, tanúk számára információs pultok biztosítása"

b) 8.3.3. alcím "D. Az állami kárenyhítés rendszerének felülvizsgálata",

c) 8.3.3. alcím "F. Krízisellátás bevezetésének vizsgálata",

d) 8.4.1. alcím "A. Többszakaszos fogvatartotti reintegrációs szolgáltatások megvalósítása"

e) 8.4.1. alcím "B. Jóvátételi programok megvalósítása az időskorúak javára"

f) 8.4.1. alcím "D. Hatósági erkölcsi bizonyítvány szabályozása a munkaerő-piaci reintegráció érdekében",

g) 8.4.1. alcím "F. Resztoratív szemlélet erősítése a személyi állomány képzésében"

h) 8.4.2. alcím "A. Közösségi foglalkoztatók kialakítása"

című táblázatában a "KIH" szövegrész helyébe az "IH" szöveg lép.

9. A Stratégia 8.3.3. alcím "A. Hatékonyabb rendőrség által nyújtott tájékoztatás az áldozatsegítő szolgálat által biztosított támogatási lehetőségekről" című táblázatában

a) a "KIM" szövegrész helyébe az "IM",

b) a "KIH" szövegrész helyébe az "IH",

c) a "2014. december 31." szövegrész helyébe a "2015. december 31.",

d) a "2015. április 1." szövegrész helyébe a "2016. április 1."

szöveg lép.

10. A Stratégia 8.3.3. alcím "B. Országossá kell tenni a civil önkéntes áldozatsegítői hálózatot, az áldozatsegítő szolgálatoknál szociális munkásokat kell alkalmazni" című táblázatában

a) a "KIM, KIH" szövegrész helyébe az "ME, IH",

b) a "polgárőrség, civil szervezetek, egyházak, önkéntesek" szövegrész helyébe a "polgárőrség, civil szervezetek, egyházak, önkéntesek, IM",

c) a "KIH költségvetése" szövegrész helyébe az "IH költségvetése",

d) a "2015-től folyamatos" szövegrész helyébe a "2016. május 31."

szöveg lép.

11. A Stratégia 8.3.3. alcím "C. A pszichológiai segítségnyújtáshoz való hozzáférés lehetőségének országossá tétele" című táblázatában

a) a "KIM" szövegrész helyébe az "ME",

b) a "KIH" szövegrész helyébe az "IM, IH"

szöveg lép.

12. A Stratégia 8.3.3. alcím "E. 24 órás telefonos diszpécser szolgálat fenntartása és országossá tétele" című táblázatában a "KIH" szövegrészek helyébe az "IH" szöveg lép.

13. A Stratégia 8.3.3. alcím "G. Áldozatpolitikai célok megjelenítése a médiában" című táblázatában a "KIM, KIH" szövegrész helyébe az "IM, IH" szöveg lép.

14. A Stratégia 8.4.2. alcím "B. Kockázatértékelés fejlesztése" című táblázatában

a) a "KIM, KIH" szövegrész helyébe az "IH",

b) a "2014. december 31." szövegrész helyébe a "2015. december 31."

szöveg lép.

15. A Stratégia 8.6. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"8.6. Az intézkedési Terv 2013-2015 részben alkalmazott rövidítések

Az intézkedési Terv 2013-2015 részben alkalmazott rövidítések és azok magyarázatai

AB
1.BMBelügyminisztérium
2.BVOPBüntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
3.EMMIEmberi Erőforrások Minisztériuma
4.IHIgazságügyi Hivatal
5.IMIgazságügyi Minisztérium
6.KLIKKlebelsberg Intézményfenntartó Központ
7.Legfőbb Ügyészség
8.MABISZMagyar Biztosítók Szövetsége
9.MEMiniszterelnökség
10.NAVNemzeti Adó- és Vámhivatal
11.NBTNemzeti Bűnmegelőzési Tanács
12.NCSSZINemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
13.NFMNemzeti Fejlesztési Minisztérium
14.NGMNemzetgazdasági Minisztérium
15.NKENemzeti Közszolgálati Egyetem
16.NMHNemzeti Munkaügyi Hivatal
17.NMHHNemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
18.OBDKOrszágos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ
19.OBHOrszágos Bírósági Hivatal
20.SZGYFSzociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
21.SZVMSZKSzemély-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

"

Tartalomjegyzék