PK 148. szám

Az igénypert megindító keresetlevél a végrehajtás alapjául szolgáló per vitelére meghatalmazott ügyvéd részére is hatályosan kézbesíthető.

A Pp. 70. §-a (2) bekezdésének alkalmazásánál a "kereset" szót nemcsak aktív hanem passzív értelemben is kell érteni. Ehhez képest a per vitelére szóló meghatalmazás a végrehajtás során harmadik személy által indított igényperre is kiterjed. Ezért az igényperben beadott keresetlevél a per vitelére meghatalmazott ügyvéd részére is hatályosan kézbesíthető.