A Kúria Pfv.20557/2018/4. számú precedensképes határozata végrehajtás megszüntetése tárgyában. [1959. évi IV. törvény (Ptk.) 221. §, (1) bek., 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 47. §, (1) bek., (2) bek.] Bírók: Harter Mária, Mocsár Attila Zsolt, Varga Edit

A határozat elvi tartalma:

Abban az esetben, ha a képviselt jóváhagyja az álképviselő által tett jognyilatkozatot, akkor a jognyilatkozatot úgy kell tekinteni, mintha képviselő tette volna és ennek megfelelően kiváltja a joghatásokat a képviselt személynél. Az utólagos jóváhagyással a szerződés létrejön. A jóváhagyás történhet a képviselt részéről kifejezett nyilatkozattal, de akár ráutaló magatartással is. Ráutaló magatartás lehet, az, ha az álképviselő által kötött szerződést a képviselt magára nézve kötelezőnek ismeri el és teljesíti az abból eredő kötelezettségeit. Az álképviselő által képviselttel szerződő fél szerződéses akaratának kifejezésére alkalmas lehet a szolgáltatás teljesítésének részéről való elfogadása.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

A határozat száma: Pfv.I.20.557/2018/4.

A tanács tagjai: Dr. Harter Mária a tanács elnöke

Dr. Mocsár Attila Zsolt előadó bíró

Dr. Varga Edit bíró

A felperesek: I.rendű felperes neve I. rendű

I.rendű felperes neve né II. rendű

(felperesek címe)

A felperesek képviselője:

Ügyvédi Iroda

(ügyvédi iroda címe;

ügyintéző: dr. Bács Márton ügyvéd)

Az alperes: alperes neve

(alperes címe)

Az alperes képviselője:

Ügyvédi Iroda

(ügyvédi iroda címe;

ügyintéző. dr. Stefán Tamás ügyvéd)

A per tárgya: végrehajtás megszüntetése

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó felek:

a felperesek

A másodfokú bíróság és a jogerős határozat száma:

Székesfehérvári Törvényszék

1.Pf.225/2017/7.

Az elsőfokú bíróság és határozatának száma:

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!