BH 1997.11.512 I. A jogos védelmi helyzet megállapítása szempontjából a jogtalan támadás fogalma alá vonható a sértett részéről tanúsított olyan passzív magatartás is, amely a jogellenes állapot további fenntartását célozza [Btk. 29. §].

II. Ha a fegyveres emberrablást megvalósító személyeknek a terheltek életét közvetlenül fenyegető támadását a fogva tartottak úgy hárítják el, hogy a fogva tartó személy életét kioltják: jogos védelem címén felmentésnek van helye [Btk. 29. § (1) bek., 175/A. § (2) bek. b) pont, Be. 214. § (3) bek. c) pont].

Az elsőfokú bíróság az 1996. évi július 1. napján kelt ítéletével az I. r. és a II. r. vádlott bűnösségét társtettesként elkövetett emberölés bűntettében állapította meg, és ezért az I. r. vádlottat 6 hónapi börtönbüntetésre és a Magyar Köztársaság területéről történő kiutasításra;

a II. r. vádlottat 8 hónapi börtönbüntetésre és a Magyar Köztársaság területéről történő kiutasításra ítélte. A megállapított tényállás lényege a következő.

Az I. r. vádlott orosz állampolgár, 1992. óta tartózkodik és él Magyarországon, meg nem határozható kereskedelmi és üzleti tevékenységet folytatott, meglehetősen jó anyagi körülmények között élt, és a felesége, valamint egy kiskorú gyermeke is 1994. évben Magyarországra költözött. Ugyanezen év novemberében Magyarországra hívta a féltestvérét, a II. r. vádlottat, hogy ő is részt vegyen az általa folytatott üzleti-kereskedelmi tevékenységben.

Az I. r. vádlott 1994 decemberében ismerkedett meg öt orosz állampolgárságú személlyel, akikről tudta, hogy nem legális üzleti tevékenységet folytatnak Magyarországon. 1994. december 6-án az öttagú orosz állampolgárságú társaságból az egyik - Grósz néven ismert - személy találkozóra hívta az I. r. vádlottat az általuk bérelt budapesti lakásba. Az I. r. vádlott felment a lakásba, ahol az öt orosz személy már várta, és először üzleti tárgyalásokat folytattak, majd ezt követően az I. r. vádlottat durván bántalmazták, megverték, összerugdalták, megöléssel fenyegették, miközben nagy összegű pénzt követeltek tőle. A kezeit hátrakötözték, majd lementek az utcára, ahol a Volvo típusú gépkocsiban a féltestvére, a II. r. vádlott várakozott. Közölték vele, hogy ő is menjen fel az említett lakásba, mert a testvére, az I. r. vádlott szeretne beszélni vele. A II. r. vádlott erre felment a lakásba, ahol őt is megöléssel, bántalmazással és különböző kínzási módszerekkel fenyegették meg. Még ezen a napon az I. r. vádlottnak - feltehetően - heroin tartalmú injekciót adtak be, s közölték vele, hogy a továbbiakban naponként fog ilyen tartalmú injekciót kapni. Ezt követően az I. r. és a II. r. vádlottat 1994. december 9. napjáig a lakásban fogva tartották, és hátratett kézzel egymáshoz bilincselték őket.

1994. december 9-én az öt orosz állampolgárságú személy közül négyen eltávoztak a lakásból, egyedül B. V. maradt a lakásban az összebilincselt vádlottakkal. B. V. fegyverrel is rendelkezett, és a televíziót nézte, amikor az összebilincselt vádlottak az őrzőjük engedélyével kimentek a WC-re, ahol az I. r. vádlottnak sikerült a rajta levő bilincset meglazítani és azt a kezéről lehúzni. Ekkor megállapodtak abban, hogy megtámadják a televíziót néző B. V.-t oly módon, hogy a II. r. vádlott hátulról, az I. r. vádlott pedig elölről fogja lefogni az őrző személyt. A megbeszélésüknek megfelelően, amikor visszamentek a szobába, mindketten ráugrottak a sértettre. A II. r. vádlott hátulról átölelte a derekánál, az I. r. vádlott pedig a nyakát próbálta leszorítani, miközben felkapott egy 2,5 kg súlyú üveg hamutartót, és azzal nagy erővel ütlegelni kezdte a sértett fejét és arcát. A dulakodás során a II. r. vádlott felkapott egy 11,5 cm pengehosszúságú kést és azzal három ízben hátba szúrta a sértettet. Ezt követően az I. r. vádlott kitörte a konyha bukóablakát, és azon keresztül elmenekültek a lakásból, a kést a helyszínen eldobták, és rendőri segítséget kértek.

B. V. a fején 7 rb. repesztett jellegű lágyrészsérülést, a hátán 3 db - a mellüregbe is hatoló és a jobb tüdő alsó lebenyét is sértő - alulról felfelé irányuló szúrt sérülést szenvedett, és a helyszínen meghalt. Halálát a fejét ért durva, repesztett jellegű fejbőrsérülések, a tüdősérülés okozta belső vérvesztés és a traumás sokk okozta.

A sértett ezenkívül kisebb mértékű agyzúzódást is szenvedett.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére