1/2020. (IV. 16.) KKM határozat

a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet 11. § b)-d) pontjának hatálybalépéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a és a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2019. (VII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. § (4) bekezdése alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 140. § f) pont fa) alpontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Megállapítom, hogy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból történő kilépésének időpontja mint hatálybalépési feltétel 2020. január 31. napján bekövetkezett, ezáltal a Rendelet 11. § b)-d) pontja hatálybalépésének naptári napja 2020. január 31., azaz kettőezerhúsz január harmincegyedik napja.

Szijjártó Péter s. k.,

külgazdasági és külügyminiszter