37/2000. (V. 5.) OGY határozat

a Budapest Sportcsarnok újjáépítésének támogatásáról[1]

Az Országgyűlés

1. a Budapest Sportcsarnok újjáépítésének támogatása érdekében az I. Országgyűlés fejezet 1. cím, 1. Országgyűlés hivatali szervei alcím, I. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások kiemelt előirányzatából 22,0 millió forintot, 2. Munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatából 8,0 millió forintot, összesen 30,0 millió forintot a XXIV. Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Sporttámogatási előirányzatok alcím, új 12. Budapest Sportcsarnok újjáépítésének támogatása jogcím-csoport, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport, 3. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatára átcsoportosít;

2. felkéri az ifjúsági és sportminisztert, hogy az átcsoportosított előirányzatnak az e határozatban megjelölt célra történő felhasználását biztosítsa.

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Kapronczi Mihály s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Molnár Róbert s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Lábjegyzetek:

[1] A határozatot az Országgyűlés a 2000. május 2-i ülésnapján fogadta el.