89/1996. (X. 30.) OGY határozat

a Párizsi Békeszerződés 27. Cikke 2. pontjának végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

Az Alkotmánybíróság 16/1993. (III. 12.) AB határozatában megállapított azon alkotmányellenes helyzet megszüntetése érdekében, amely abból keletkezett, hogy Magyarország nem tett eleget az 1947. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett Párizsi Békeszerződés 27. Cikke 2. pontjában foglaltaknak, az Országgyűlés a következő határozatot hozza:

Az Országgyűlés

1. egyetért a Kormány azon szándékával, hogy a rendezés érdekében közalapítványt hozzon létre;

2. felhatalmazza a Kormányt, hogy a közalapítványnak juttatandó vagyoni körről (ingatlan, muzeális értéktárgy, életjáradékra váltható kárpótlási jegy, készpénz) és annak mértékéről tárgyalásokat folytasson a magyarországi zsidóságot képviselő szervezetek képviselőivel;

3. felhívja a Kormányt, hogy a rendezés érdekében szükséges törvényjavaslatokat 1996. november 30-ig terjessze az Országgyűlés elé.