32021R0954[1]

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/954 rendelete (2021. június 14.) a Covid19-világjárvány idején a tagállamok területein jogszerűen tartózkodó vagy lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok tekintetében interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/954 RENDELETE

(2021. június 14.)

a Covid19-világjárvány idején a tagállamok területein jogszerűen tartózkodó vagy lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok tekintetében interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

A tagállamok az (EU) 2021/953 rendeletben megállapított szabályokat alkalmazzák azokra a harmadik országbeli állampolgárokra, akik nem tartoznak az említett rendelet hatálya alá, de akik jogszerűen tartózkodnak vagy rendelkeznek lakóhellyel a területükön, és akik az uniós joggal összhangban jogosultak más tagállamokba utazni.

2. cikk

Amennyiben Írország értesítette a Tanácsot és a Bizottságot arról, hogy elfogadja a tagállamok által az e rendelet hatálya alá tartozó személyek részére kiállított, az (EU) 2021/953 rendelet 3. cikke (1) bekezdésében említett igazolványokat, a tagállamok az (EU) 2021/953 rendelet feltételei szerint elfogadják az Írország által a tagállamok területén szabadon utazni jogosult harmadik országbeli állampolgárok számára az uniós digitális Covid-igazolvány (EU) 2021/953 rendelettel létrehozott biztonsági keretrendszere követelményeinek megfelelő formátumban kiállított Covid19-igazolványokat.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. július 1-jétől kell alkalmazni addig, ameddig az (EU) 2021/953 rendelet alkalmazandó.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32021R0954 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32021R0954&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02021R0954-20220630 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02021R0954-20220630&locale=hu