41/2012. (VIII. 31.) KüM közlemény

az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 23. és 24. Cikkeihez tett nyilatkozat visszavonásáról szóló 2012. évi LIII. törvény 2. §-ának hatálybalépéséről

A 2002. évi II. törvénnyel a Magyar Közlöny 2002. február 13-i, 20. számában kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény az Egyezményhez fűzött fenntartásokról és azok visszavonásáról a következőképp rendelkezik:

"Az 1., 3., 4. Cikk, a 16. Cikk (1) bekezdése és a 33-42. cikkek kivételével bármely állam az aláírás, megerősítés vagy csatlakozás alkalmával az Egyezmény cikkeivel kapcsolatban fenntartást tehet.

Bármely, a jelen cikk 1. bekezdésével összhangban fenntartást tevő állam, az Egyesült Nemzetek főtitkárához intézett ilyen értelmű közlés útján bármikor visszavonhatja fenntartását."

A visszavonás hatálybalépésének időpontja: 2012. július 3.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2012. évi LIII. törvény 3. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar Közlöny 2012. május 30-i, 63. számában kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény 23. és 24. Cikkeihez tett nyilatkozat visszavonásáról szóló 2012. évi LIII. törvény 2. §-a 2012. július 3-án, azaz kettőezer-tizenkettő július harmadikán lépett hatályba.

Martonyi János s. k.,

külügyminiszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére