Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

32006D0493[1]

2006/493/EK: A Tanács határozata ( 2006. június 19. ) a 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás összege, annak éves bontása, valamint a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosítandó legkisebb összeg meghatározásáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. június 19.)

a 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás összege, annak éves bontása, valamint a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosítandó legkisebb összeg meghatározásáról

(2006/493/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre ( 1 ), és különösen annak 69. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(1)

Az 1698/2005/EK rendelet szerinti közösségi vidékfejlesztési támogatások kötelezettségvállalási előirányzati összegét - a 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti időszakra -, annak éves bontását és a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosítani kívánt minimális összegét a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodással ( 2 ) összhangban kell megállapítani.

(2)

A teljes összegnek magában kell foglalnia a Bulgáriának és Romániának nyújtott összegeket is, figyelemmel a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés 2007. január 1-jei hatályba lépését. Amennyiben a csatlakozási szerződés 2007. január 1-jén az említett országok egyike vagy mindkettő tekintetében nem lép hatályba, a teljes összeget ennek megfelelően ki kell igazítani,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Az 1698/2005/EK rendelet szerinti közösségi vidékfejlesztési támogatások kötelezettségvállalási előirányzatának teljes összegét - a 2007. január 1-je és 2013. december 31-e közötti időszakra -, annak éves bontását és az említett rendelet 2. cikkének j) pontjában említett konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosítani kívánt minimális összeget e határozat mellékletében állapítják meg.

MELLÉKLET

A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege (2004-es árakon), annak éves bontása, valamint a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosítani kívánt minimális összeg (1)

EUR 2004-es árakon (2)2007200820092010201120122013Összesen
Teljes összeg az EU–25 + Bulgária és Románia esetében9 325 497 78310 788 767 26311 058 446 24210 651 531 6349 824 886 7139 588 187 1689 356 225 58170 593 542 384
A konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiók részére fenntartott minimumösszeg27 676 975 284
(1) A modulációt és egyéb, a közös agrárpolitika piachoz kapcsolódó kiadásainak és közvetlen kifizetéseinek a vidékfejlesztés számára történő átcsoportosításait megelőzően.
(2) A legközelebbi egész EUR-ra kerekített összegek.

A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege (folyó árakon), annak éves bontása, valamint a konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiókban összpontosítani kívánt minimális összeg (1)

EUR folyó árakon (2)2007200820092010201120122013Összesen
Teljes összeg az EU–25 + Bulgária és Románia esetében9 896 292 85111 678 108 65312 209 418 20911 995 354 63411 285 706 55411 234 089 44211 181 555 66279 480 526 005
A konvergencia-célkitűzés alapján jogosult régiók részére fenntartott minimumösszeg31 232 644 963
(1) A modulációt és egyéb, a közös agrárpolitika piachoz kapcsolódó kiadásainak és közvetlen kifizetéseinek a vidékfejlesztés számára történő átcsoportosításait megelőzően.
(2) A legközelebbi egész EUR-ra kerekített összegek.

( 1 ) HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

( 2 ) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D0493 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D0493&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006D0493-20090101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006D0493-20090101&locale=hu

Tartalomjegyzék