32002D0844[1]

A Bizottság határozata (2002. október 23.) a vasúti szállítási szolgálati menetrend változásának időpontja tekintetében a 2001/14/EK irányelv módosításáról (az értesítés a C(2002) 3997. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság határozata

(2002. október 23.)

a vasúti szállítási szolgálati menetrend változásának időpontja tekintetében a 2001/14/EK irányelv módosításáról

(az értesítés a C(2002) 3997. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/844/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának és a biztonsági tanúsítvány díjának felszámításáról szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 34. cikke bekezdésére,

mivel:

(1) A 2001/14/EK irányelv III. melléklete létrehozza a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztása folyamatának ütemtervét, és előírja, hogy a szolgálati menetrendváltozásnak minden év május utolsó szombatján éjfélkor kell megtörténnie.

(2) Kereskedelmi okok miatt a pályahálózat-működtetők és a vasúttársaságok azt javasolják, hogy a menetrendváltozások napját helyezzék át minden év decemberére.

(3) A 2001/14/EK irányelv III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2001/14/EK irányelv által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2001/14/EK irányelv III. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A szolgálati menetrend december második szombatján éjfélkor változik meg. Amennyiben a téli évszak után változtatásra vagy kiigazításra kerül sor, különösen a regionális személyforgalom menetrendjének változásaira tekintettel, ezt június második szombatján éjfélkor kell végrehajtani, továbbá ezen időpontok között akkor, amikor szükséges. Az pályahálózat-működtetők eltérő dátumokban is megállapodhatnak, és ebben az esetben tájékoztatják a Bizottságot, ha ez érintheti a nemzetközi forgalmat."

2. cikk

Ezt a határozatot kell alkalmazni a 2003. évi menetrendre, amely 2002. december 14-én lép hatályba. A Nagy-Britanniában alkalmazott szabályozás sajátossága miatt az Egyesült Királyság a 2003. decemberében hatályba lépő 2004. évi menetrendre alkalmazhatja e határozatot, amennyiben ez nem befolyásolja az irányelv egyéb, különösen a nemzetközi együttműködésre vonatkozó rendelkezéseit.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. október 23-án.

a Bizottság részéről

Loyola De Palacio

alelnök

[1] HL L 75., 2001.3.15., 29. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002D0844 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002D0844&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére