Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32002D0844[1]

A Bizottság határozata (2002. október 23.) a vasúti szállítási szolgálati menetrend változásának időpontja tekintetében a 2001/14/EK irányelv módosításáról (az értesítés a C(2002) 3997. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság határozata

(2002. október 23.)

a vasúti szállítási szolgálati menetrend változásának időpontja tekintetében a 2001/14/EK irányelv módosításáról

(az értesítés a C(2002) 3997. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2002/844/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának és a biztonsági tanúsítvány díjának felszámításáról szóló, 2001. február 26-i 2001/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 34. cikke bekezdésére,

mivel:

(1) A 2001/14/EK irányelv III. melléklete létrehozza a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztása folyamatának ütemtervét, és előírja, hogy a szolgálati menetrendváltozásnak minden év május utolsó szombatján éjfélkor kell megtörténnie.

(2) Kereskedelmi okok miatt a pályahálózat-működtetők és a vasúttársaságok azt javasolják, hogy a menetrendváltozások napját helyezzék át minden év decemberére.

(3) A 2001/14/EK irányelv III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2001/14/EK irányelv által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2001/14/EK irányelv III. mellékletének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. A szolgálati menetrend december második szombatján éjfélkor változik meg. Amennyiben a téli évszak után változtatásra vagy kiigazításra kerül sor, különösen a regionális személyforgalom menetrendjének változásaira tekintettel, ezt június második szombatján éjfélkor kell végrehajtani, továbbá ezen időpontok között akkor, amikor szükséges. Az pályahálózat-működtetők eltérő dátumokban is megállapodhatnak, és ebben az esetben tájékoztatják a Bizottságot, ha ez érintheti a nemzetközi forgalmat."

2. cikk

Ezt a határozatot kell alkalmazni a 2003. évi menetrendre, amely 2002. december 14-én lép hatályba. A Nagy-Britanniában alkalmazott szabályozás sajátossága miatt az Egyesült Királyság a 2003. decemberében hatályba lépő 2004. évi menetrendre alkalmazhatja e határozatot, amennyiben ez nem befolyásolja az irányelv egyéb, különösen a nemzetközi együttműködésre vonatkozó rendelkezéseit.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2002. október 23-án.

a Bizottság részéről

Loyola De Palacio

alelnök

[1] HL L 75., 2001.3.15., 29. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002D0844 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002D0844&locale=hu