31990D0170[1]

A Tanács határozata (1990. április 2.) a veszélyes hulladék országhatárokat átlépő szállításáról szóló OECD-határozatnak/ajánlásnak az Európai Gazdasági Közösség által történő elfogadásáról

A Tanács határozata

(1990. április 2.)

a veszélyes hulladék országhatárokat átlépő szállításáról szóló OECD-határozatnak/ajánlásnak az Európai Gazdasági Közösség által történő elfogadásáról

(90/170/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 130s. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) környezeti bizottsága ajánlási/határozati javaslatot terjesztett e szervezet tanácsa elé különösen az 1989. március 22-én az OECD és a Közösség több tagja által aláírt, a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény mielőbbi megerősítéséről és alkalmazásáról;

mivel ez a határozat/ajánlás különösen azt a célt szolgálja, hogy kötelezze a tagállamokat a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállítása ellenőrzésének megerősítésére;

mivel a Bázeli Egyezmény alkalmazási körének és az említett határozatnak/ajánlásnak egy része a Közösség hatáskörébe tartozik;

mivel az említett határozatot/ajánlást a Közösségnek jóvá kell hagynia az OECD Tanácsa következő üléseinek egyikén,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításáról szóló OECD-tanácsi határozatot/ajánlást az Európai Gazdasági Közösség a hatáskörébe tartozó területeken jóváhagyja.

Az OECD-tanácsi határozat/ajánlás szövegét csatolták e határozathoz.

Kelt Luxembourgban, 1990. április 2-án

a Tanács részéről

az elnök

G. Collins

[1] HL C 68., 1990.3.19.

[2] 1990. február 28-ai vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A TANÁCS HATÁROZATI/AJÁNLÁSI JAVASLATA A VESZÉLYES HULLADÉKOK ORSZÁGHATÁROKAT ÁTLÉPŐ SZÁLLÍTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉRŐL

A TANÁCS,

tekintettel a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetről szóló, 1960. december 14-i egyezmény 5a. és 5b. cikkére;

tekintettel a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításáról szóló, 1984. február 1-jei tanácsi határozatra és ajánlásra [C(83) 180 végleges)];

tekintettel a veszélyes hulladékoknak az OECD területéről történő kiviteléről szóló, 1986. június 5-ei tanácsi határozatra/ajánlásra [C(86) 64 végleges];

tekintettel a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításáról szóló, 1988. május 27-i tanácsi határozatra [C(88) 90 végleges];

tekintettel a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, 1989. március 22-én Bázelben elfogadott egyezményre;

tekintettel a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről szóló meghatalmazotti konferencia záróokmányához csatolt, az államoknak a Bázeli Egyezmény végrehajtásáért viselt felelősségéről szóló 4. állásfoglalásra;

üdvözölve a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállítását ellenőrző rendszer kiépítése terén világszerte tett erőfeszítéseket;

figyelembe véve, hogy mielőbb lépéseket kell tenni a fent említett okmányokban rögzített elvek érvényre juttatása érdekében;

a környezeti bizottság javaslata alapján:

I. ÚGY HATÁROZ, hogy a tagállamok, a C(86) 64 (végleges) határozat/ajánlás I. bekezdésének sérelme nélkül, megfelelő intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy megtiltsák a veszélyes hulladékok azon országokba történő kivitelét, amelyek megtiltották a veszélyes hulladékok ártalmatlanítás céljából történő behozatalát.

II. AJÁNLJA, hogy a tagállamok tegyenek megfelelő intézkedéseket a Bázeli Egyezmény mindenkori nemzeti eljárásaikkal összhangban történő, mielőbbi aláírása és megerősítése érdekében.

III. AJÁNLJA, hogy a tagállamok tegyenek megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy az erre igényt tartó országok számára a hulladékgazdálkodás területén technikai segítségnyújtást és képzést biztosíthassanak.

IV. AJÁNLJA, hogy a tagállamok működjenek együtt annak érdekében, hogy a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállítása ellenőrzésének bejelentési rendszerét és eljárását egymás között harmonizálják.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990D0170 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990D0170&locale=hu

Tartalomjegyzék